Kupte si Donepezil bez lékařského předpisu

koupit donepezil bez lékařského předpisu

Koupit Donepezil bez předpisu online není těžké? Nebojte se, s námi můžete koupit Aricept online bez jakýchkoli potíží a rychle.

Aktivní složka: Donepezil
Značka (y): Aricept

Koupit Donepezil Bez předpisu

chceš Koupit Donepezil online? Na této stránce se můžete podívat, kde si můžete tento lék objednat bez lékařského předpisu, který jste předtím získali od svého lékaře. bezpečné, důvěryhodné a diskrétní. Tento lék patří do třídy kožních a dermatologických léků k léčbě akné a několik lékařů jej považuje za bezpečný, aby si jej mohli objednat online. Chcete vědět více? Pak zkontrolujte často kladené otázkyjak koupit Donepezil bez lékařského předpisu nebo zkontrolujte všechny ceny tohoto léku.

Objednejte si Aricept bez lékařského předpisu

V tabulce níže můžete vidět, kde koupit Donepezil bez lékařského předpisu. Recenzenti z Drugsline.org zkontrolovali všechny ceny na internetu a došli k závěru, že Medswithoutprescription dodává Donepezil za nejlepší cenu bez lékařského předpisu. Odesílají do celého světa. Jejich zásoby se nacházejí jak v EU, tak v zámoří a poskytují vynikající služby pro nákup Donepezilu bez lékařského předpisu.

DávkováníMnožstvíCenaZkontrolujte produkt
5 mg30 tablet€ 105.00 Zkontrolujte produkt
5 mg60 tablet€ 147.00 Zkontrolujte produkt
5 mg90 tablet€ 173.00 Zkontrolujte produkt
5 mg120 tablet€ 201.00 Zkontrolujte produkt
5 mg180 pilulek€ 243.00 Zkontrolujte produkt
10 mg30 tablet€ 109.00 Zkontrolujte produkt
10 mg60 tablet€ 157.00 Zkontrolujte produkt
10 mg90 tablet€ 189.00 Zkontrolujte produkt
10 mg120 tablet€ 221.00 Zkontrolujte produkt
10 mg180 pilulek€ 273.00 Zkontrolujte produkt

Co je Donepezil

Donepezil je nepravidelný antipsychotická medicína. Blokuje dopaminové receptory CNS a také koliduje s dopaminovým tlačítkem v základních gangliích i v limbickém systému, součásti novorozeneckého mozku. Užívá se při přecitlivělosti, poruchách hemopoetického systému (spolu s anamnézou), alkoholických i škodlivých psychózách, myastenii a kómatech.

Aricept užívání drog

Donepezil se používá k pomoci lidem s mírnou, středně těžkou nebo těžkou Alzheimerovou chorobou, kteří ztrácejí vzpomínky a mají jiné změny v myšlení. Donepezil Alzheimerovu chorobu nevyléčí a nezabrání jejímu zhoršování. U některých pacientů však může zlepšit schopnost myšlení.

Co byste měli před použitím tohoto léku prodiskutovat se svým lékařem

 1. Anestézie: ARICEPT, jako inhibitor cholinesterázy, pravděpodobně zveličuje svalovou relaxaci sukcinylcholinového typu během anestezie.

 2. Kardiovaskulární stavy: Vzhledem ke svému farmakologickému účinku mohou mít inhibitory cholinesterázy vagotonické účinky na sinoatriální a atrioventrikulární uzliny. Tento účinek se může projevit jako bradykardie nebo srdeční blok u pacientů se známými základními abnormalitami srdečního vedení i bez nich. V souvislosti s užíváním přípravku ARICEPT byly hlášeny epizody synkopy.

 3. Nevolnost a zvracení: Bylo prokázáno, že ARICEPT, jako předvídatelný důsledek jeho farmakologických vlastností, vyvolává průjem, nevolnost a zvracení. Pokud se tyto účinky objeví, objevují se častěji u dávky 10 mg/den než u dávky 5 mg/den a častěji u dávky 23 mg než u dávky 10 mg. Konkrétně v kontrolované studii, která porovnávala dávku 23 mg/den až 10 mg/den u pacientů, kteří byli léčeni donepezilem 10 mg/den po dobu alespoň tří měsíců, byl výskyt nevolnosti ve skupině s dávkou 23 mg výrazně vyšší. než u pacientů, kteří pokračovali v dávce 10 mg/den (11,8% vs. 3,4%, v tomto pořadí) a výskyt zvracení ve skupině s 23 mg byl výrazně vyšší než ve skupině s 10 mg (9,2% vs. 2,5%, resp. ). Procento pacientů, kteří přerušili léčbu kvůli zvracení ve skupině s 23 mg, bylo výrazně vyšší než ve skupině s 10 mg (2,91 TP1T vs. 0,41 TP1T, v tomto pořadí).

 4. Ztráta váhy: Ztráta hmotnosti byla hlášena jako nežádoucí reakce u 4,71 TP1T pacientů přiřazených k ARICEPTu v dávce 23 mg/den ve srovnání s 2,5% pacientů přiřazených k 10 mg/den. Ve srovnání s jejich výchozí hmotností bylo zjištěno, že u 8,41 TP1T pacientů užívajících 23 mg/den došlo ke konci studie ke snížení hmotnosti o ≥7%, zatímco u 4,9% pacientů užívajících 10 mg/den byl zjištěn úbytek hmotnosti ≥ 7% na konci studie.

 5. Genitourinární stavy: Ačkoli to nebylo v klinických studiích s ARICEPTem pozorováno, cholinomimetika mohou způsobit obstrukci výtoku močového měchýře.

 6. Neurologické stavy: Záchvaty: Předpokládá se, že cholinomimetika mají určitý potenciál způsobovat generalizované křeče. Záchvatová aktivita však také může být projevem Alzheimerovy choroby.

 7. Plicní stavy: Vzhledem k jejich cholinomimetickým účinkům by měly být inhibitory cholinesterázy předepisovány s opatrností pacientům s astmatem nebo obstrukční plicní nemocí v anamnéze.

Donepezil Lékové interakce

I když by některé léky neměly být používány společně vůbec, v jiných případech mohou být použity dva různé léky společně, i když by mohlo dojít k interakci. V těchto případech může váš lékař chtít změnit dávku nebo přijmout jiná nezbytná opatření. Když užíváte tento lék, je obzvláště důležité, aby váš lékař věděl, zda užíváte některý z níže uvedených léků. Následující interakce byly vybrány, protože by mohly být důležité, ale nemusí to být všechny.

Užívání tohoto léku s některým z následujících léků se nedoporučuje. Váš lékař se může rozhodnout, že Vás nebude tímto lékem léčit, nebo změní některé jiné léky, které užíváte.

 • Bepridil
 • Cisaprid
 • Dronedarone
 • Flukonazol
 • Ketoconazole
 • Mesoridazin
 • Pimozide
 • Piperachin
 • Posaconazole
 • Saquinavir
 • Sparfloxacin
 • Terfenadin
 • Thioridazin
 • Ziprasidon

Jiné interakce

Některé léky by neměly být používány v době konzumace jídla nebo konzumace určitých druhů potravin, protože mohou nastat interakce. Užívání alkoholu nebo tabáku s určitými léky může také způsobit interakce. Následující interakce byly vybrány, protože by mohly být důležité, ale nemusí to být všechny.

Používání tohoto léku s některým z následujících léků se obvykle nedoporučuje, ale v některých případech může být nevyhnutelné. Při společném užívání může lékař změnit dávku nebo frekvenci užívání tohoto léku nebo vám dá zvláštní pokyny ohledně užívání jídla, alkoholu nebo tabáku.

 • Hořký pomeranč
 • Grepový džus

Jiné zdravotní problémy Aricept

Přítomnost dalších zdravotních problémů může ovlivnit používání tohoto léku. Určitě informujte svého lékaře, pokud máte nějaké další zdravotní problémy, zejména:

 • Astma
 • Onemocnění plic
 • Peptické vředy,
 • Záchvaty
 • Zablokování močových cest nebo obtížné močení
 • Srdeční problémy
 • Nemoc jater
 • Nízká tělesná hmotnost (méně než 50 kilogramů nebo 110 liber)

Správné použití donepezilu

Užívejte tento lék přesně podle pokynů svého lékaře, aby se váš stav co nejvíce zlepšil. Neužívejte jej více nebo méně a neužívejte jej častěji nebo méně často, než vám nařídil lékař.

Donepezil by se měl užívat před spaním, pokud lékař neurčí jinak. Může se užívat s jídlem nebo bez jídla, na plný nebo prázdný žaludek. Tabletu spolkněte celou. Nedrťte, nelámejte ani nežvýkejte.

Pro pacienty, kteří užívají perorální dezintegrační tabletovou formu tohoto léku:

 • Ujistěte se, že máte suché ruce.
 • Tabletu neprotlačujte fólií na zadní straně obalu. Místo toho jemně sloupněte fólii a vyjměte tabletu.
 • Okamžitě položte tabletu na jazyk.
 • Tabletu nepolykejte celou. Tableta se rozpustí během několika sekund a můžete ji spolknout se slinami. Po rozpuštění tablety byste měli vypít sklenici vody.

U pacientů užívajících perorální roztok tohoto léku:

 • Před odměřením dávky lahvičku dobře protřepejte.
 • Pro přesné odměření každé dávky použijte speciálně označenou odměrku, plastovou stříkačku nebo malou označenou odměrku. Průměrná domácí lžička nemusí obsahovat správné množství tekutiny.
 • Pokud je vaše dávka 5 mg, měli byste užít 5 ml tohoto léku.
 • Pokud je vaše dávka 10 mg, měli byste užít 10 ml tohoto léku.

Dávkování donepezilu

Dávka tohoto léku se u různých pacientů bude lišit. Dodržujte pokyny svého lékaře nebo pokyny na štítku. Následující informace zahrnují pouze průměrné dávky tohoto léku. Pokud je vaše dávka odlišná, neměňte ji, pokud vám to lékař neřekne.

Množství léku, které užijete, závisí na síle léku. Také počet dávek, které užíváte každý den, povolená doba mezi dávkami a doba, po kterou lék užíváte, závisí na zdravotním problému, pro který lék používáte.

 • Pro ústní podání dávkování formy (perorální dezintegrační tablety, perorální roztok a tablety):
  • U mírné až středně těžké Alzheimerovy choroby:
   • Dospělí – 5 miligramů (mg) užívaných před spaním. Váš lékař může podle potřeby zvýšit dávku. Dávka však obvykle není vyšší než 10 mg denně.
   • Děti – Použití a dávkování musí určit váš lékař.
  • Pro středně těžkou až těžkou Alzheimerovu chorobu:
   • Dospělí – 10 miligramů (mg) užívaných před spaním. Váš lékař může podle potřeby zvýšit dávku. Dávka však obvykle není vyšší než 23 mg denně.
   • Děti – Použití a dávkování musí určit váš lékař.

Zmeškané dávkování

Pokud vynecháte dávku tohoto léku, vynechejte zapomenutou dávku a vraťte se ke svému pravidelnému dávkovacímu schématu. Neužívejte dvojité dávky.

Úložiště Aricept

 1. Uchovávejte lék v uzavřené nádobě při pokojové teplotě, mimo teplo, vlhkost a přímé světlo. Chraňte před mrazem.
 2. Zeptejte se svého lékaře, jak byste měli zlikvidovat jakýkoli lék, který nepoužíváte.
 3. Držte mimo dosah dětí.
 4. Neuchovávejte zastaralé léky nebo léky, které již nepotřebujete.

Donepezil Bezpečnostní opatření

Je důležité, aby váš lékař kontroloval váš pokrok při pravidelných návštěvách. To je nezbytné, aby bylo možné upravit dávku a snížit jakékoli nežádoucí účinky. Před jakýmkoliv chirurgickým zákrokem, zubním ošetřením nebo pohotovostním ošetřením sdělte svému lékaři nebo zubaři, že používáte tento lék. Užívání donepezilu spolu s určitými léky, které se užívají během chirurgického zákroku, zubního ošetření nebo nouzového ošetření, může zvýšit účinky těchto léků a způsobit nežádoucí účinky.

Tento lék může u některých lidí způsobit závrať nebo ospalost, rozmazané vidění nebo problémy s nemotorností nebo nestabilitou. Ujistěte se, že víte, jak reagujete na tento lék předtím, než budete řídit, obsluhovat stroje nebo dělat cokoli jiného, co by mohlo být nebezpečné, pokud nejste bdělí, dobře koordinovaní a schopni jasně vidět.

U některých lidí, kteří užívali tento lék, se objevily problémy, jako je nevolnost, silné zvracení, ztráta chuti k jídlu, průjem a ztráta hmotnosti. Před použitím tohoto léku se poraďte se svým lékařem, pokud máte nějaké obavy.

Donepezil vedlejší účinky

Spolu se svými potřebnými účinky může lék způsobit některé nežádoucí účinky. I když se nemusí vyskytnout všechny tyto nežádoucí účinky, pokud ano, mohou vyžadovat lékařskou pomoc. Poraďte se co nejdříve se svým lékařem, pokud se objeví některý z následujících nežádoucích účinků:

 1. Průjem
 2. ztráta chuti k jídlu
 3. svalové křeče
 4. nevolnost
 5. potíže se spaním
 6. neobvyklá únava nebo slabost
 7. zvracení

U některých pacientů se mohou vyskytnout i další negativní účinky, které nejsou uvedeny. Pokud objevíte nějaké další výsledky, ověřte je u svého lékaře. Požádejte svého lékaře o lékařské doporučení ohledně negativních účinků.

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace týkající se psychotických poruch, obsažené v přehledu Donepezilu, se používají výhradně pro informativní funkce a neměly by být považovány za alternativu k licencované zdravotní péči nebo doporučení distributorovi péče o blahobyt.

 

Is Prohlášení o odpovědnosti

Tento web není spojen s žádnými značkami. Vlastní všechny značky, loga a obrázky. Obsah těchto webových stránek je pouze pro informační účely a není určen jako lékařská rada, diagnóza nebo léčba. Máte-li dotazy ohledně zdravotního problému, poraďte se s lékařem. Neodmítejte lékařskou radu ani neodkládejte její získání kvůli této webové stránce.

Na tomto webu neprodáváme žádné léky a odkazujeme návštěvníky na důvěryhodné poskytovatele internetu. Tímto způsobem ušetříme vám a nejlepší cenu lidem mnoho problémů a můžete snadno a legálně získat tento silný lék.

Často kladené otázky

 • Co je Donepezil Aricept?

  Donepezil obsahuje účinnou látku donepezil hydrochlorid, který je inhibitorem enzymu acetylcholinesterázy a v důsledku toho blokuje rozpad acetylcholinu. Acetylcholin je zodpovědný za přenos vzruchu v centrálním nervovém systému a donepezil zpomaluje progresi demence způsobené Alzheimerovou chorobou.

 • Co dělat, když vynecháte dávku?

  Jestliže si zapomenete vzít dávku Donepezilu, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud je však téměř čas na další dávku, měli byste vynechanou dávku vynechat a vrátit se ke svému pravidelnému dávkovacímu schématu. Nikdy nezdvojnásobujte množství léků, které máte užívat.

 • Co když užijete příliš mnoho Ariceptu?

  V případě předávkování kontaktujte svého lékaře primární péče nebo pohotovost nemocnice, která je vám nejblíže. Pokud je to nutné, můžete si také promluvit s toxikologickým centrem nemocnice.

 • Jak Donepezil uchovávat?

  Chraňte před vlhkostí a přímým slunečním zářením při skladování při teplotě mezi 15 a 30 stupni Celsia (59 až 86 stupňů Fahrenheita).

 • Čemu se mám vyhnout při užívání donepezilu?

  Během užívání přípravku Aricept byste se měli vyvarovat pití alkoholu nebo užívání nelegálních drog, protože by to mohlo snížit přínosy léčby (například by to mohlo ještě zhoršit vaši zmatenost) a zvýšit nežádoucí účinky (např. více sedativní).

 • Jaké jsou vedlejší účinky přípravku Donepezil Aricept?

  Tento lék je obvykle dobře snášen a nelze očekávat nežádoucí účinky. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří bolest nebo tlak na hrudi, brnění, návaly horka, slabost, závratě, břišní diskomfort, pocení, podráždění nosu a reakce v místě vpichu.

 • Jaké jsou kontraindikace?

  Pacienti, kteří mají alergii na donepezil nebo jakékoli deriváty piperidinu, nejsou kandidáty na léčbu přípravkem Aricept.

Jak nakupovat Donepezil bez předplatného online?

Odhadované náklady: eur

Potřebný čas: 00 dní 00 hodin 05 minut

Jak koupit Aricept bez předpisu do 5 minut

Poslední aktualizace Prosinec 1, 2022 od El Clickos

Drugsline.org ℞⤽