Kupte si escitalopram bez lékařského předpisu

Nákup Escitalopram bez předpisu online je obtížné? Nebojte se, u nás si můžete objednat Escitalopram online bez jakýchkoli potíží a rychle.

Koupit Escitalopram bez předpisu

Chcete koupit escitalopram online? Na této stránce vidíte, kde si můžete tento lék objednat bez lékařského předpisu, který jste dříve získali od svého lékaře. Bezpečné, spolehlivé a diskrétní. Tento lék patří do třídy léků známých jako selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a několik lékařů jej považuje za bezpečné objednat online. Chcete vědět více? Pak zkontrolujte často kladené otázkyjak koupit escitalopram bez předpisu nebo zkontrolujte všechny ceny tohoto léku.

Objednejte si Escitalopram bez cen na předpis

V následující tabulce vidíte, kde si můžete escitalopram objednat bez předpisu, recenzenti z Drugsline.org zkontrolovali všechny ceny na internetu a dospěli k závěru, že Medswithoutprescription přináší nejlepší ceny escitalopramu bez předpisu. Dodávají se do celého světa (ne do USA/Kanady), jejich zásoby se nacházejí v EU i v zámoří a poskytují vynikající služby při nákupu escitalopramu bez předpisu.

Názvy značek:

 • Lexapro® Tablety: 5 mg, 10 mg a 20 mg
 • Dexanil® Tablety: 5 mg, 10 mg a 20 mg

Obecný název: escitalopram (es sye TAL oh kočárek)

Všechna varování FDA o černém poli jsou na konci tohoto pravdivého listu. Ohodnoťte to dříve, než začnete s touto léčbou.

Co je to escitalopram a co léčí?

Escitalopram je an antidepresivní léčbato funguje v mysli. Je povolen k léčbě hlavní depresivní dysfunkce (MDD) a generalizované nervové dysfunkce (GAD).

Příznaky zoufalého objetí:

 • Depresivní nálada - pocit nešťastnosti, prázdnoty nebo slz
 • Cítit se nuceně, zodpovědně, beznadějně a bezmocně
 • Ztráta zvědavosti nebo potěšení z vašich běžných akcí
 • Spěte a jezte zhruba než obvykle (pro většinu lidí je to mnohem méně)
 • Nízký výkon, potíže s koncentrací nebo myšlenky na umírání (sebevražedné uvažování)
 • Psychomotorická agitace („nervová energie“)
 • Psychomotorická retardace (pocit, jako byste se mohli pohybovat a uvažovat v pomalém pohybu)
 • Sebevražedné myšlenky nebo chování

Generalizovaná nervová dysfunkce (GAD) nastává, když jedinec pociťuje extrémní nervozitu nebo strach po dobu nejméně šesti měsíců. Další příznaky zahrnují:

 • Neklid
 • Únava (nízký výkon, pocit pravidelného vyčerpání)
 • Obtížné soustředění
 • Podrážděnost
 • Ztuhlost svalů
 • Porucha spánku (problém s usínáním nebo probouzením v průběhu noci)

Escitalopram může být užitečný, pokud je předepsán „off-label“ pro obsedantně kompulzivní dysfunkci (OCD), problémy s konzumací připomínající záchvatovou dysfunkci nebo bulimii nervosa, panickou dysfunkci, posttraumatickou stresovou dysfunkci (PTSD) a premenstruační dysforickou dysfunkci (PMDD). „Off-label“ znamená, že to nebylo pro tuto situaci povoleno Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Váš dodavatel psychické pohody by měl své uvažování ospravedlnit doporučením nápravy „mimo označení“. Musí jim být jasné, jaké jsou limity analýzy kolem léčby a zda existují další možnosti.

Co byste měli vědět před použitím escitalopramu?

Nepřestávejte užívat escitalopram, i když se cítíte opravdu výše. Po zadání od vás váš dodavatel péče o zdraví posoudí, jak dlouho budete chtít léky užívat.

Chybějící dávky escitalopramu mohou zvýšit vaši hrozbu relapsu vašich příznaků.

Náhlé zastavení escitalopramu může skončit řadou následujících abstinenčních příznaků: podrážděnost, nevolnost, závratě, zvracení, noční můry, bolesti hlavy a/nebo parestézie (píchání, pocit brnění v pórech a na kůži).

Součástí bipolární nemoci může být také deprese. Lidé s bipolární dysfunkcí, kteří užívají antidepresiva, mohou být také v nebezpečí „přechodu“ ze zoufalství do mánie. Příznaky mánie zahrnují „vysokou“ nebo podrážděnou povahu, velmi přehnanou ješitnost, sníženou touhu po spánku, stres k udržení mluvení, závodění s nápady, prosté rozptýlení, neustálé znepokojení v akcích s velkou hrozbou pro nezdravé tresty (například extrémní nakupování řádění).

Při podezření na serotoninový syndrom je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Zkontrolujte prosím s vážnými nežádoucími vedlejšími účinky na indikátory/příznaky.

Existují konkrétní obavy ohledně escitalopramu a těhotenství?

Pokud možná plánujete změnu na těhotnou, informujte svého dodavatele zdravotní péče, aby s vašimi léky zacházel nejlépe. Lidé žijící s MDD, kteří chtějí být těhotnými, čelí zásadnímu výběru. Neléčená MDD má kromě plodu i nebezpečí pro plod. Je nezbytné diskutovat o nebezpečích a výhodách nápravy společně s lékařem a pečovateli. Pro dámy, které užívají antidepresiva po celý 13. týden v době, kdy jsou těhotné (druhý a třetí trimestr), hrozí, že se dítě narodí dříve, než je zcela vyvinuté (dříve než 37 týdnů).

U matek, které užívaly SSRI po celou dobu těhotenství, se zdá, že je nižší než 1% pravděpodobnost, že kojenci budou mít trvalou plicní hypertenzi. Toto je pravděpodobně smrtelná situace, která souvisí s užíváním antidepresiv ve druhé polovině těhotenství. Dámy, které přerušily léčbu antidepresivy, měly 5krát vyšší pravděpodobnost relapsu zoufalství než ty, které v antidepresivech pokračovaly. Pokud byste mohla být těhotná, promluvte si prosím o nebezpečích a výhodách užívání antidepresiv společně se svým dodavatelem dobré péče.

Při kojení se doporučuje opatrnost, protože escitalopram přechází do mateřského mléka.

Co mám před užíváním escitalopramu probrat se svým lékařem?

 • Příznaky vaší situace, které vás v podstatě nejvíce trápí
 • Pokud máte myšlenky na sebevraždu nebo na sebepoškozování
 • Léky, které jste dříve přijali do vaší situace, bez ohledu na to, zda byly účinné nebo nevyvolaly žádné nepřátelské výsledky
 • Pokud znáte nežádoucí účinky svých léků, promluvte si o nich společně se svým dodavatelem. Některé nežádoucí vedlejší účinky mohou jít s časem, jiné však mohou vyžadovat úpravy v rámci léčby.
 • Jakékoli jiné psychiatrické nebo zdravotní problémy, které máte, spolu s historickou minulostí bipolární dysfunkce
 • Všechny různé léky, které můžete v současné době užívat (společně s volně prodejným zbožím, přírodními a dietními doplňky stravy) a jakékoli alergické reakce na léčbu, které máte
 • Další nápravný prostředek bez léků, který možná dostáváte, připomíná diskuse o nápravě nebo nápravě zneužívání návykových látek. Váš dodavatel může objasnit, jak tyto zcela odlišné prostředky s ošetřením fungují.
 • Pokud byste mohla být těhotná, plánujte těhotenství nebo kojíte
 • Pokud pijete alkohol nebo užíváte léky

Jak mám užívat escitalopram?

Escitalopram se často užívá jednou denně s jídlem nebo bez jídla.

Trpící obvykle začínají s nízkou dávkou léků a dávka se během několika týdnů pomalu zvyšuje.

Dávka se často pohybuje od 10 mg do dvacet mg. Správnou dávku pro vás může rozhodnout pouze váš dodavatel péče o zdraví.

Kapalinu je třeba odměřit dávkovací lžičkou nebo stříkačkou, kterou můžete dostat z lékárny.

Zvažte využití kalendáře, krabičky, budíku nebo upozornění na mobilní telefon, které vám mohou pomoci při léčbě. Můžete požádat člena rodiny nebo přítele, aby vám to připomněl nebo se s vámi ověřil, abyste se ujistili, že léčbu absolvujete.

Co se stane, když vynechám dávku escitalopramu?

Pokud vynecháte dávku escitalopramu, vezměte si ji tak rychle, jak si pamatujete, dokud se nepřiblíží době následující dávky. Diskutujte o tom společně se svým dodavatelem péče o zdraví. Nezdvojnásobujte následující dávku ani neužívejte větší dávku, než je předepsáno.

Čeho se mám při užívání escitalopramu vyvarovat?

Při užívání antidepresiv se vyvarujte požití alkoholu nebo užívání nezákonných léků. Mohou snížit výhody (např. Zhoršit vaši situaci) a zlepšit nepřátelské výsledky (např. Sedaci) léčby.

Co se stane, když předávkuji escitalopramem?

Pokud dojde k předávkování, pojmenujte svého lékaře nebo 911. Možná máte naléhavou lékařskou péči. Můžete se obrátit na středisko pro správu jedů ve vaší místní nemocnici. Vybraný prostředek k nápravě důsledků escitalopramu neexistuje.

Jaké jsou možné vedlejší účinky escitalopramu?

Běžné nežádoucí vedlejší účinky ::

 • Bolest hlavy
 • Nevolnost
 • Průjem
 • Suchá ústa
 • Zvýšené pocení
 • Pocit nervozity
 • Zdůraznil
 • únava nebo potíže se spánkem (nespavost)

Ty se obvykle zvýší během prvního nebo dvou týdnů, jak budete pokračovat v léčbě.

Sexuální nežádoucí vedlejší účinky, připomínající problémy s orgasmem nebo zpožděním ejakulace, se postupem času obvykle nezmenšují.

Vzácné/závažné nežádoucí vedlejší účinky:

 • Nízké hladiny sodíku v krvi (příznaky nízkého rozsahu sodíku mohou zahrnovat bolesti hlavy,
 • slabé místo
 • problém soustředění a zapamatování)
 • smaltování
 • glaukom s uzavřeným úhlem (známky glaukomu s uzavřeným úhlem mohou zahrnovat bolest očí,
 • úpravy imaginativní a předvídavé, otoky nebo zarudnutí nebo kulaté oko),
 • serotoninový syndrom (příznaky mohou zahrnovat třes
 • průjem
 • zmatek
 • extrémní svalové napětí
 • horečka
 • záchvaty a umírání)
 • záchvat

SSRI antidepresiva spolu s escitalopramem mohou zvýšit nebezpečí krvácení. Kombinované užívání aspirinu, nesteroidních protizánětlivých léků (např. Ibuprofen, naproxen), warfarinu a různých antikoagulancií může tuto hrozbu posílit. To může zahrnovat příznaky připomínající dásně, které krvácejí velmi jednoduše, krvácení z nosní dírky nebo gastrointestinální krvácení. Některé okolnosti byly život ohrožující.

Existují nějaká rizika pro dlouhodobé užívání escitalopramu?

K dnešnímu dni nebyly zjištěny žádné problémy související s dlouhodobým používáním escitalopramu. Je -li používán podle pokynů, je to bezpečné a efektivní ošetření.

Jaké další léky mohou interagovat s escitalopramem?

Escitalopram by neměl být užíván s nebo uvnitř 2 týdnů užívání inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO). Zahrnují fenelzin (Nardil®), tranylcypromin (Parnate®), isokarboxazid (Marplan®), rasagilin (Azilect®) a selegilin (Emsam®).

I když je to neobvyklé, může existovat zvýšená hrozba serotoninového syndromu, když je escitalopram používán s různými léky, které posilují serotonin, připomínající různá antidepresiva, léky na migrénu známé jako „triptany“ (např. Imitrex®), některé léky proti bolesti (např. Tramadol ( Ultram®), antibiotikum linezolid (Zyvox®) a amfetaminy.

Escitalopram může zesílit následky různých léků, které mohou vyvolat krvácení (např. Ibuprofen (Advil®, Motrin®), warfarin (Coumadin®) a aspirin).

Jak dlouho trvá, než escitalopram začne fungovat?

Spánek, síla nebo nutkání po jídle mohou během prvních 1–2 týdnů představovat určité vylepšení. Zlepšení těchto tělesných znaků může být základním časným znakem toho, že léčba funguje. Depresivní nálada a nedostatek zvědavosti v akcích může trvat až 6–8 týdnů, než se úplně zlepší.

Souhrnná varování

Deprese a jisté, že různé psychiatrické problémy samy o sobě souvisejí, se v rámci hrozby sebevraždy zvýší. U pacientů s hlavní depresivní dysfunkcí (MDD), dospělých i pediatrických, může dojít ke zhoršení jejich zoufalství a/nebo vzniku sebevražedných myšlenek a návyků (suicidalita) nebo neobvyklých úprav návyků, ať už užívají antidepresiva či nikoli. . Tato hrozba může přetrvávat, dokud nedojde k důležité remisi.

V krátkodobém výzkumu antidepresiva zvyšovala nebezpečí suicidality u dětí, dospívajících a mladších dospělých ve srovnání s placebem. Krátkodobý výzkum nepředstavoval nárůst hrozby suicidality s antidepresivy ve srovnání s placebem u dospělých ve věku do 24 let. Dospělí ve věku 65 let a starší užívající antidepresiva mají sníženou hrozbu suicidality. Pacienti, jejich domácnosti a pečovatelé musí být ve střehu před vznikem napětí, neklidu, podrážděnosti, agresivity a nespavosti. Pokud se tyto příznaky objeví, je třeba je nahlásit ošetřujícímu lékaři nebo ošetřujícímu personálu. Všichni trpící, kteří jsou léčeni antidepresivy pro jakoukoli indikaci, by se měli dívat dopředu a informovat svého dodavatele zdravotní péče o zhoršení příznaků, sebevražednosti a podivných úprav návyků, zejména během prvních několika měsíců nápravy.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tento web není spojen s žádnými značkami. Vlastní všechny značky, loga a obrázky. Obsah těchto webových stránek je pouze pro informační účely a není určen jako lékařská rada, diagnóza nebo léčba. Máte-li dotazy ohledně zdravotního problému, poraďte se s lékařem. Neodmítejte lékařskou radu ani neodkládejte její získání kvůli této webové stránce.

Na tomto webu neprodáváme žádné léky a odkazujeme návštěvníky na důvěryhodné poskytovatele internetu. Tímto způsobem ušetříme vám a nejlepší cenu lidem mnoho problémů a můžete snadno a legálně získat tento silný lék.


Často kladené otázky

 • Co je Escitalopram?

  Escitalopram je antidepresivum a lék na úzkost. Funguje tak, že pomáhá při obnově rovnováhy přírodních látek (serotoninu) v mozku. Escitalopram patří do třídy léků selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Escitalopram se také používá k léčbě dalších duševních/náladových problémů (jako je obsedantně-kompulzivní porucha a panická porucha) a také návaly horka, které se vyskytují po menopauze.

 • Co dělat, když vynecháte dávku?

  Pokud zapomenete užít dávku escitalopramu, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, do další dávky. To je věc, kterou byste měli prodiskutovat se svým poskytovatelem zdravotní péče. Další dávku užijte každý den ve stejnou dobu. Abyste to dohnali, nezvyšujte dávku.

 • Co když užijete příliš mnoho escitalopramu?

  Pokud dojde k předávkování, zavolejte pohotovostní středisko. Možná máte naléhavou lékařskou péči. Můžete také okamžitě použít Centrum pro kontrolu jedů.

 • Jak přípravek Escitalopram uchovávat?

  Uchovávejte tento lék při pokojové teplotě. Udržujte jej mezi 20–25 ° C (68–77 ° F).

 • Čeho se mám při užívání escitalopramu vyvarovat?

  Při užívání alprazolamu se držte dál od alkoholických nápojů a nelegálních drog. Vyhněte se řízení nebo provádění nebezpečných činností, dokud nebudete lépe rozumět tomu, jak na vás escitalopram působí. Je možné, že vaše reakce budou omezeny.

Jak nakupovat Escitalopram bez předplatného online?

Potřebný čas: 00 dní 00 hodin 05 minut

Jak koupit Escitalopram bez lékařského předpisu do 5 minut

Poslední aktualizace Říjen 14, 2022 od

Drugsline.org ℞⤽