Koupit Sofosbuvir bez lékařského předpisu

koupit sofosbuvir bez lékařského předpisu

Koupit Sofosbuvir bez předpisu online není těžké? Nebojte se, s námi můžete koupit Sofosbuvir online bez jakýchkoli potíží a rychle.

Aktivní složka: Sofosbuvir
Značka (y): Sovaldi, Sofosbuvir Generic

Koupit Sofosbuvir Bez předpisu

chceš Koupit Sofosbuvir online? On this page you can see where you can order this medicine Without Prescription previously acquired from your doctor. Safe, trustworthy and discreet. This drug belongs to a hepatitis C medications to treat chronic hepatitis C and is considered safe by several doctors to order online. Do you want to know more? Then check často kladené otázkyjak koupit Sofosbuvir bez lékařského předpisu nebo zkontrolujte všechny ceny tohoto léku.

Objednejte si Sofosbuvir bez lékařského předpisu Ceny

V tabulce níže vidíte, kde nakoupit Sofosbuvir bez lékařského předpisu, recenzenti z Drugsline.org zkontrolovali všechny ceny na internetu a dospěli k závěru, že Medswithoutprescription poskytuje nejlepší ceny Sofosbuviru bez nutnosti lékařského předpisu. Dodávají se po celém světě (ne do USA/Kanady), jejich zásoby se nacházejí v EU i v zámoří a poskytují vynikající služby pro nákup Sofosbuviru bez lékařského předpisu.

Co je Sofosbuvir

Sofosbuvir je inhibitorem RNA-dependentní RNA polymerázy HCV NS5B, enzymu důležitého pro replikaci viru, a působí v opozici vůči všem genotypům viru hepatitidy C. Je to nukleotidové proléčivo: v průběhu intracelulárního metabolismu v játrech se přeměňuje na farmakologicky živý uridinový analog trifosfát. Ten je zahrnut do HCV RNA polymerázou NS5B, což vede k ukončení řetězce. Živý metabolit neinhibuje lidské DNA a RNA polymerázy a není inhibitorem mitochondriální RNA polymerázy.

Doporučení léku Sofosbuvir

Prevence infekce hepatitidy C spočívá v dodržování neléčivých opatření. Neexistuje žádná léková profylaxe. Léčba perzistující hepatitidy C a infekce, jako předběžný lék nebo po selhání dřívější terapie, spočívá v kombinaci přímo působících antivirotik. Výběr rutiny terapie závisí mimo jiné na genotypu HCV a diplomu preexistující fibrózy v játrech. 

Indikace: Lék na perzistující hepatitidu C (CHC) u dospělých a dětí starších 12 let spolu s různým léčivým zbožím.

Co byste měli před použitím tohoto léku prodiskutovat se svým lékařem

 1. Být těhotná
  • Teratogeneze: U lidí nedostatečné znalosti. U zvířat žádný důkaz škodlivosti. Přesto se Sofosbuvir používá ve směsi s různým léčivým zbožím (ve selektivních případech společně s ribavirinem a/nebo peginterferonem α).
  • Doporučení: Užívání sofosbuviru samotného nebo společně s peginterferonem α by nemělo být skutečně užitečné. Spolu s (různými) přímo působícími makléři v opozici vůči:
   • hepatitida C: Vyžádejte si radu ohledně textového obsahu léčivého přípravku příslušného přípravku.
   • Směs s ribavirinem: Užívání ribavirinu je během těhotenství kontraindikováno kvůli důležitým teratogenním a embryogenním výsledkům ribavirinu.
  • Odlišný: Spolu s ribavirinem platí přísná antikoncepční opatření a interval po ukončení terapie.

 2. Laktace
  • Přechod na mateřské mléko: Neznámý. Antagonistický dopad na batole nelze vyloučit.
  • Doporučení: Užívání tohoto léčivého přípravku spolu s ribavirinem nebo kojením je kontraindikováno. Spolu s peginterferonem α (samotným) se nedoporučuje kojení; pokud využíváte (jiné) přímo působící makléře proti hepatitidě C, požádejte o radu textový obsah souvisejících drog. V případě infekce HIV matky se kojení nedoporučuje kvůli hrozbě přenosu HIV.

Lékové interakce sofosbuviru

Sofosbuvir je substrátem pro P-glykoprotein (Pgp) a protein rezistence na většinu rakoviny prsu (BCRP). V důsledku sníženého terapeutického účinku je souběžná medikace se silnými induktory Pgp nebo BCRP ekvivalentní k:

 • rifampicin
 • karbamazepin
 • fenytoin
 • fenobarbital
 • třezalka tečkovaná

Účinek induktoru může přetrvávat ne méně než 2 týdny po jeho vysazení. Souběžná léčba středně silnými induktory Pgp ekvivalentními modafinilu, oxkarbazepinu a rifabutinu by neměla být skutečně užitečná. Souběžná medikace s amiodaronem se důrazně nedoporučuje z důvodu výskytu extrémní (život ohrožující) bradykardie a AV blokády.

Při užívání antagonistů vitaminu Okay pozorně sledujte INR s ohledem na jakoukoli změnu jaterní operace, ke které dojde během léčby. Kromě toho se farmakokinetika různého léčivého zboží metabolizovaného játry může měnit ve vztahu k clearance HCV. Vzhledem k této skutečnosti současné užívání cyklosporinu nebo takrolimu vyžaduje zavřené monitorování a pravděpodobně úpravu dávky těchto zprostředkovatelů; nicméně na začátku současného podávání není nutná žádná úprava dávky.

It could be obligatory to regulate the dávkování of blood glucose regulators, attributable to an enhancement in blood glucose management. Nevertheless, Sofosbuvir might be co-administered with medicine that inhibit Pgp or BCRP and with a number of antiviral medicine in opposition to HIV.

Dávkování Sofosbuviru

Léčba přetrvávající hepatitidy C

 • Dospělí (včetně věku)
  • Společně s různými léky: 400 mg 1× denně. Sleva na dávce by neměla být opravdu užitečná.
  • Doba léčby sofosbuvirem + ribavirinem je:
   • 12 týdnů (CHC genotyp 2),
   • 24 týdnů (CHC genotyp 3)
   • pro genotypy 1, 4, 5 nebo 6 použijte tuto rutinu (24 týdnů) pouze u pacientů, kteří nemají nárok na peginterferon α nebo jsou neliberální, nebo do transplantace jater (u pacientů s CHC čekajících na transplantaci jater).
  • Období léčby pro léčbu sofosbuvirem + ribavirinem + peginterferonem α je:
   • 12 týdnů (CHC genotyp 1, 3, 4, 5 nebo 6).
  • Ve všech výše uvedených případech je doba terapie 12 týdnů, terapie může být také prodloužena na posledních 12 týdnů až na nejvíce 24 týdnů, zejména v přítomnosti řady prvků ohrožení snížením odezvy na terapii založenou na interferonu.
  • Po transplantaci jater je doba terapie 24 týdnů s předběžnou dávkou ribavirinu 400 mg rozdělenou do 2 dávek denně. Pokud je dobře tolerován, je třeba dávku ribavirinu postupně zvyšovat na 1000 mg (< 75 kg tělesné hmotnosti) nebo 1200 mg (≥ 75 kg). Pokud by předběžná dávka neměla být dobře tolerována, snižte dávku na základě rozmezí hemoglobinu. Ve vědeckých testech, pokud byla dobře snášena, byla dávka zvýšena po 2 a po 4 týdnech, poté ne dříve až po každé 4 týdny.

 • Děti 12 let a starší
  • Společně s různými léky: 400 mg 1× denně. Sleva na dávce by neměla být opravdu užitečná.
  • Období léčby pro léčbu sofosbuvirem + ribavirinem je:
   • 12 týdnů (CHC genotyp 2)
   • 24 týdnů (CHC genotyp 3)
  • U genotypu 2, kde je doba terapie 12 týdnů, může být terapie po 12 týdnech také prodloužena až na 24 týdnů, zejména v přítomnosti řady prvků ohrožujících snížení odpovědi na léčbu založenou na interferonu.
  • Dávka ribavirinu u mladých lidí závisí na tělesné hmotnosti:
   • < 47 kg: 15 mg/kg/den;
   • 47-49 kg: 600 mg/den;
   • 50-65 kg: 800 mg/den;
   • 66-80 kg: 1000 mg/den;
   • > 81 kg: 1200 mg/den

V případě velkých antagonistických reakcí: sleva na dávku sofosbuviru by neměla být opravdu užitečná. Oficiální údaje o přípravku CBG/EMA obvykle uvádějí fráze, kdy je třeba snížit dávku různých léčivých přípravků, a důvěrné údaje týkající se ribavirinu. Údaje o dávkování pro opačné léčivé zboží lze nalézt v souvisejících textech léčivých přípravků.

Souběžná infekce HIV: Zde popsané skutečně užitečné dávky navíc platí pro pacienty s koinfekcí HIV.

Operace postižených jater: U mírného až extrémního poškození jater není kritická žádná úprava dávky

Snížená renální operace: Při mírném nebo rozumném poškození ledvin není nutná úprava dávkování. Existuje poměrně málo znalostí o použití při extrémním poškození ledvin (eGFR < 30 ml/min/1,73 m²) nebo při terminálním onemocnění ledvin na hemodialýze. Sofosbuvir by mohl být také použit u těchto pacientů bez úpravy dávky, pokud nelze nalézt jiné související možnosti léčby.

V případě zvracení do 2 hodin po užití tablety si vezměte další pilulku. Pokud byly podány > 2 hodiny, není další dávka kritická.

Zapomenutá dávka: Užijte tak rychle, jak je to možné, pokud se objeví během 18 hodin po standardní době podání. Pokud uplynulo > 18 hodin, zapomenutou dávku neopakujte.

Správa: Pilulku užívejte celou (kvůli hořkosti živé látky) a s jídlem (pro vyšší vstřebatelnost).

Sofosbuvir Bezpečnostní opatření

Koinfekce hepatitidy B: Ověřte koinfekci virem hepatitidy B (HBV) dříve, než zahájíte léčbu, protože případy reaktivace HBV, spolu s některými se smrtelnými následky, byly hlášeny po léčbě přímo působícími antivirotiky (DAA). Pokud je zjištěna koinfekce, testujte pečlivě a řešte na základě současných terapeutických tipů.

Při užívání sofosbuviru a amiodaronu byla hlášena život ohrožující bradykardie a AV blokáda. Bradykardie se často vyskytuje během několika hodin nebo dnů užívání, ale může trvat až 2 týdny po zahájení léčby HCV. Vzhledem k této skutečnosti by mělo být ideálně zabráněno směsi sofosbuviru a amiodaronu; použít pouze v případě, kdy by různí antiarytmičtí makléři neměli být tolerováni nebo kontraindikováni. Pokud je směs kritická, při zahájení léčby sofosbuvirem postiženou osobu opakovaně sledujte po dobu nejméně 48 hodin v příslušném vědeckém prostředí. Poté sledujte den za dnem po dobu ne kratší než primární 2 týdny terapie v ambulantním prostředí nebo instruujte postiženou osobu, aby jednala. Protože amiodaron má obzvláště dlouhý poločas (20-100 dní), proveďte tato pozorování navíc u postižené osoby, která vysadila amiodaron před několika měsíci a nyní začíná se sofosbuvirem. Poučte postiženou osobu používající tuto směs, aby nás okamžitě kontaktovala, pokud se objeví známky bradykardie nebo koronárního srdečního bloku.

Diabetici: po zahájení léčby může dojít ke zlepšení regulace krevní glukózy, což pravděpodobně vede k symptomatické hypoglykémii; pozorně monitorujte rozsahy glukózy v krvi, zejména během prvních 3 měsíců, a upravujte (dávku) zboží pro řízení glukózy v krvi, je-li to povinné.

Analýza znalostí a odborných znalostí: Vědecké studie se sofosbuvirem byly primárně prováděny společně s ribavirinem nebo s ribavirinem + peginterferonem α. Kromě toho se na trh dostalo mnoho směsných přípravků se sofosbuvirem:

 • ledipasvir/sofosbuvir
 • sofosbuvir/velpatasvir
 • sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir

Díky tomu se v současnosti jedná o skutečně užitečné směsi. Existuje poměrně málo bezpečnostních znalostí týkajících se použití u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (eGFR < 30 ml/min/1,73 m²) nebo terminálním onemocněním ledvin (ESRD) vyžadujícím hemodialýzu. Účinnost a bezpečnost sofosbuviru nebyla stanovena v:

 • mladí lidé do 12 let;
 • mladí lidé s cirhózou jater;
 • mláďata s genotypem 1, 4, 5 nebo 6.

Sofosbuvir vedlejší účinky

Spolu s potřebnými účinky může lék způsobit některé nežádoucí účinky. Ačkoli se nemusí objevit všechny tyto nežádoucí účinky, pokud se vyskytnou, mohou vyžadovat lékařskou pomoc. Okamžitě se poraďte se svým lékařem, pokud se objeví některý z následujících nežádoucích účinků:

  • únava
  • podrážděnost
  • nespavost
  • bolest hlavy
  • Nevolnost
  • Zvýšený bilirubin v krvi
  • Snížený hemoglobin
  • dysfunkce zaměření
  • Zoufalství
  • Dyspepsie, zácpa.
  • dyspnoe
  • kašel
  • Bolest svalů, kloubů, zase bolest, svalové křeče
  • Horečka, astenie
  • Nazofaryngitida
  • Suché póry a kůže, svědění, alopecie
  • Anémie.

U některých pacientů se mohou vyskytnout i další nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny. Pokud zaznamenáte jakékoli další účinky, poraďte se se svým lékařem.

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace týkající se psychotických poruch, obsažené v přehledu Sofosbuviru, se používají výhradně pro informativní funkce, stejně jako by se nemělo uvažovat o alternativě k licencované zdravotní péči nebo doporučení distributora léčby blahobytu.

 

Is Prohlášení o odpovědnosti

Tento web není spojen s žádnými značkami. Vlastní všechny značky, loga a obrázky. Obsah těchto webových stránek je pouze pro informační účely a není určen jako lékařská rada, diagnóza nebo léčba. Máte-li dotazy ohledně zdravotního problému, poraďte se s lékařem. Neodmítejte lékařskou radu ani neodkládejte její získání kvůli této webové stránce.

Na tomto webu neprodáváme žádné léky a odkazujeme návštěvníky na důvěryhodné poskytovatele internetu. Tímto způsobem ušetříme vám a nejlepší cenu lidem mnoho problémů a můžete snadno a legálně získat tento silný lék.


Často kladené otázky

 • Co je Sofosbuvir?

  Sofosbuvir je výjimečný mezi nejznámějšími a nejspolehlivějšími léky na hepatitidu C. Míra léčby Sofosbuvirem se může posunout od 40-99% nemocí s ohledem na závažnost onemocnění.

 • Co dělat, když vynecháte dávku?

  Pokud vynecháte dávku Sofosbuviru, vezměte si ji co nejrychleji. Nicméně, ať už je prakticky čas na další dávku, vynechanou dávku vynechejte a vraťte se ke svému běžnému dávkovacímu schématu. Nezdvojujte dávky.

 • Co když užijete příliš mnoho Sofosbuviru?

  Pokud dojde k předávkování, pojmenujte svého lékaře nebo zavolejte do nejbližší nemocnice. Možná máte naléhavou lékařskou péči. Můžete se také obrátit na správu jedů ve vaší místní nemocnici.

 • Jak uchovávat Sofosbuvir?

  Skladujte Sofosbuvir při teplotě 77 stupňů F (25 stupňů C). Skladujte mimo dosah tepla, vlhkosti a světla. 

 • Čemu se mám vyhnout při užívání Sofosbuviru?

  Může se objevit výrazná ospalost, vyhněte se alkoholickým nápojům, alkoholu, sedativům a trankvilizérům mohou zvýšit ospalost může se objevit dráždivost, zvláště u dětí buďte opatrní při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů 

 • Jaké jsou vedlejší účinky Sofosbuviru?

  Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří pocit únavy, mozková bolest, nevolnost, potíže s podřimováním, vyrážka, závratě a nevolnost.


Jak nakupovat Sofosbuvir bez předplatného online?

Potřebný čas: 00 dní 00 hodin 05 minut

How to buy Sofosbuvir Without Prescription within 5 minutes

Poslední aktualizace Říjen 14, 2022 od

Drugsline.org ℞⤽