Kupte si tamoxifen bez lékařského předpisu

koupit tamoxifen bez předpisu

Kupte si tamoxifen bez předpisu online není těžké? Nebojte se, s námi můžete Koupit tento lék online bez jakýchkoli potíží a rychle.

Koupit Tamoxifen Bez předpisu

chceš Koupit Tamoxifen online? On this page you can see where you can order this medicine Without Prescription previously acquired from your doctor. Safe, trustworthy and discreet. This drug belongs to the group of selective estrogen receptor modulators, with an anti-estrogenic effect and is considered safe by several doctors to order online. Do you want to know more? Then check často kladené otázkyjak koupit tamoxifen bez předpisu nebo zkontrolujte všechny ceny tohoto léku.

Objednejte si tamoxifen bez lékařského předpisu

V následující tabulce vidíte, kde si můžete objednat Tamoxifen bez předpisu, recenzenti z Drugsline.org zkontrolovali všechny ceny na internetu a dospěli k závěru, že Medswithoutprescription přináší nejlepší ceny tamoxifenu bez předpisu. Dodávají se po celém světě (ne do USA/Kanady), jejich zásoby se nacházejí v EU i v zámoří a poskytují vynikající služby při nákupu tamoxifenu bez předpisu.

DávkováníMnožstvíCenaZkontrolujte produkt
10 mg30 tablet€ 93.00 Zkontrolujte produkt
10 mg60 tablet€ 125.00 Zkontrolujte produkt
10 mg90 tablet€ 141.00 Zkontrolujte produkt
10 mg120 tablet€ 157.00 Zkontrolujte produkt
10 mg180 pilulek€ 177.00 Zkontrolujte produkt
20 mg30 tablet€ 93.00 Zkontrolujte produkt
20 mg60 tablet€ 123.00 Zkontrolujte produkt
20 mg90 tablet€ 137.00 Zkontrolujte produkt
20 mg120 tablet€ 153.00 Zkontrolujte produkt
20 mg180 pilulek€ 171.00 Zkontrolujte produkt

Co je Tamoxifen

Tamoxifen popř Nolvadex je nepravidelný antipsychotická medicína. Blokuje dopaminové receptory CNS a také konfliktuje dopaminové tlačítko v základní ganglii i v limbickém komponentu neoncefalonu. Je užíván při přecitlivělosti, poruchách hemopoetického systému (spolu s anamnézou), alkoholické i škodlivé psychóze, myastenii, komatu.

Co tamoxifen dělá s tělem?

Tamoxifen se váže na hormonální receptory v rakovinné buňce a blokuje estrogen v navázání na receptory. To zpomaluje nebo zastavuje růst nádoru tím, že brání rakovinným buňkám získat hormony, které potřebují k růstu.

K čemu se tamoxifen používá u žen?

Tamoxifen je účinná hormonální terapie používaná k léčbě rakoviny prsu s pozitivními hormonálními receptory. Může výrazně snížit riziko recidivy rakoviny a invazivní rakoviny. Někteří lidé užívají tamoxifen ke snížení rizika vzniku rakoviny prsu.

Jak se tamoxifen cítíš?

Někteří lidé během užívání tamoxifenu procházejí změnami nálady nebo se cítí skleslí nebo depresivní. Nebo může být těžší jasně myslet nebo se soustředit. Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud se jedná o problém, zvláště pokud se cítíte depresivně. Tamoxifen může mírně zvýšit vaše šance na krevní sraženinu.

Jak se tamoxifen používá k léčbě?

Tamoxifen se používá k řešení určitých druhů většina rakovin prsu (např. většina karcinomů prsu s pozitivními estrogenovými receptory, které se rozvinou do různých tělesných stavů, časné stadium karcinomů prsu s pozitivními estrogenovými receptory po chirurgickém zákroku a radiační léčbě).

Může být také použit ke snížení šance na invazivní rakovinu prsu u dospělých žen s duktálním karcinomem in situ (DCIS) po chirurgickém zákroku prsu a radiační léčbě. Tamoxifen lze také použít ke snížení šance na většinu rakoviny prsu u žen s nadměrnou pravděpodobností, že ji získají. Následují prvky ohrožení, které zvýší vaši hrozbu vytvoření většiny rakoviny prsu:

 • Pokud jste uzavřeli vztahy (matka, sestra nebo dcera) s většinou rakoviny prsu.
 • Pokud jste někdy měli biopsii prsu nebo pokud byly z biopsie prsu objeveny vysoce rizikové úpravy vašich prsou.
 • Pokud jste v žádném případě nebyla těhotná nebo v případě, že vaše první těhotenství proběhlo v pozdním věku.
 • Pokud váš první menstruační interval nastal v raném věku.

Ženské hormony známé jako estrogenTo, co se přirozeně děje ve fyzice, může zlepšit expanzi některých rakovin prsu. Tamoxifen působí tak, že blokuje výsledky estrogenu v těle.

Správné použití tamoxifenu

Používejte tento lék pouze podle pokynů svého lékaře. Nepoužívejte to extra, nepoužívejte to extra typicky a neberte to delší dobu, než vám nařídil lékař.

 • Léky používané k léčbě většiny nádorových onemocnění jsou velmi robustní a mohou mít mnoho nepříjemných vedlejších účinků. Před použitím tohoto léku se ujistěte, že vnímáte všechna nebezpečí a výhody. Je důležité, abyste po celou dobu léčby mohli pečlivě spolupracovat se svým lékařem.
 • Tento lék je dodáván s průvodcem léky. Tyto pokyny si pečlivě přečtěte a dodržujte je. Zeptejte se svého lékaře, pokud máte nějaké dotazy.
 • Orální tekutinu před každým použitím pěkně protřepejte. Změřte léky označeným nádobkou na léky. Běžná rodinná čajová lžička nemusí udržovat správné množství tekutiny.
 • Tablety spolkněte celé a zapijte sklenicí vody. Nepolámejte, nedělte, nedrťte ani nežvýkejte. Tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

Tamoxifen obecně působí jemně nevolnost a zvracení. Aby byla účinná, může být nutné ji užívat několik týdnů nebo měsíců. Dokonce i když se začnete cítit opravdu špatně, nepřestávejte používat tento lék bez první kontroly spolu se svým lékařem. Zeptejte se svého odborného lékaře na způsoby, jak tyto výsledky snížit.

Dávkování tamoxifenu

Dávka tohoto léku může být u různých pacientů zcela odlišná. Dodržujte pokyny svého lékaře nebo pokyny na štítku. Následující informace se skládají pouze z běžných dávek tohoto léku. Pokud je vaše dávka zcela odlišná, neměňte ji, dokud vám lékař neřekne, abyste přijali opatření.

Množství léků, které jednoduše užijete, bude záviset na energii léků. Také rozmanitost dávek, které užíváte každý den, doba mezi dávkami a doba, po kterou léky užíváte, závisí na zdravotní nevýhodě, pro kterou byste mohli lék užívat.

 • Pro orální dávkování (odpověď, tablety):
  • U většiny rakovin prsu:
   • Dospělí: 20 až 40 miligramů (mg) denně. Dávky větší než 20 mg se podávají rozděleně do 2 dávek denně (ráno a večer).
   • Děti: O použití a dávce by měl rozhodnout lékař.
  • Pro většinu rakoviny prsu jako další lék:
   • Dospělí: 20 miligramů (mg) denně po dobu pěti až 10 let.
   • Děti: O použití a dávce by měl rozhodnout lékař.
  • Pro snížení pravděpodobnosti vzniku rakoviny prsu u vysoce rizikových žen:
   • Dospělí: 20 miligramů (mg) denně po dobu pěti let.
   • Děti: O použití a dávce by měl rozhodnout lékař.
  • Pro snížení šance na vytvoření invazivního prsu většina rakovin u žen s duktálním karcinomem in situ:
   • Dospělí: 20 miligramů (mg) denně po dobu pěti let.
   • Děti: O použití a dávce by měl rozhodnout lékař.

Zmeškané dávkování

Pokud vynecháte dávku tohoto léku, vezměte si ho co nejrychleji. Ať už je však čas na další dávku, přeskočte vynechanou dávku a vraťte se ke svému obvyklému dávkovacímu schématu. Nezdvojnásobujte dávky.

Co byste měli před použitím tohoto léku prodiskutovat se svým lékařem

Při rozhodování o použití léku by měla být zvážena nebezpečí užívání léků směrem k dobrému, co bude dělat. Je to volba, kterou uděláte vy a váš lékař. U tohoto léku je třeba myslet na následující:

 1. Kojící matky: Bylo hlášeno, že tamoxifen inhibuje laktaci. Dvě placebem kontrolované studie u více než 150 žen ukázaly, že tamoxifen významně inhibuje časnou produkci mléka po porodu. V obou studiích byl tamoxifen podáván do 24 hodin po porodu po dobu 5 až 18 dnů. Účinek tamoxifenu na zavedenou produkci mléka není znám.
 2. Snížení výskytu rakoviny prsu u vysoce rizikových žen s DCIS: Není známo, zda se tento lék vylučuje do lidského mléka. Vzhledem k potenciálu závažných nežádoucích reakcí u kojených dětí od , ženy užívající tento lék by neměly kojit.
 3. Pediatrické použití: Bezpečnost a účinnost tohoto léku u dívek ve věku od 2 do 10 let s McCune-Albrightovým syndromem a předčasnou pubertou nebyly studovány po dobu delší než jeden rok léčby. Dlouhodobé účinky této lékové terapie pro dívky nebyly stanoveny. U dospělých léčených tímto lékem došlo ke zvýšení incidence malignity dělohy, mrtvice a plicní embolie bylo zaznamenáno.
 4. Geriatrický: Použití Ve studii NSABP P-1 bylo procento žen ve věku alespoň 65 let 16%. Ženy ve věku alespoň 70 let představovaly 6% účastníků. Snížení výskytu rakoviny prsu bylo pozorováno u účastníků v každé z podskupin: Celkem 28 a 10 invazivních karcinomů prsu bylo pozorováno u účastníků ve věku 65 let a starších ve skupině s placebem a ve skupině s tímto lékem. Napříč všemi ostatními výsledky odrážejí výsledky v této podskupině výsledky pozorované u podskupiny žen ve věku alespoň 50 let.

Lékové interakce

Ačkoli jisté léky by neměly být používány kolektivně v žádném ohledu, v různých případech dva zcela odlišné léky lze také použít společně, i když může dojít k souhře. V těchto případech může váš lékař potřebovat změnit dávka, nebo jiný opatření může být také povinné. Když vás vezměte si tento lék„Je obzvláště důležité, aby váš zdravotnický pracovník věděl, zda užíváte některý z níže uvedených léků. Následující interakce byly vybrány na základě jejich potenciálního významu a obvykle nejsou v podstatě all-inclusive.

Použití tohoto léku s některým z následujících léků by nemělo být opravdu užitečné. Váš lékař se může rozhodnout, že s vámi nebude léčit tento lék nebo že změní řadu různých léků, které užíváte.

 • Acenokumarol
 • Bepridil
 • Cisaprid
 • Dronedarone
 • Flukonazol
 • Ketoconazole
 • Mesoridazin
 • Nelfinavir
 • Fenprokumon
 • Pimozide
 • Piperachin
 • Posaconazole
 • Saquinavir
 • Sparfloxacin
 • Terfenadin
 • Thioridazin
 • Warfarin
 • Ziprasidon

Opatření pro tamoxifen

Je nezbytné, aby váš lékař při běžných návštěvách prozkoumal váš pokrok, aby bylo možné, že tento lék funguje správně. Mohlo by být také požadováno vyšetření krve vedlejší efekty.

 • Váš lékař vám poskytne informace o těhotenství, na které se podíváte dříve, než tento lék použijete, abyste se ujistili, že obvykle těhotná nejste. Používání tohoto léku, pokud jste těhotná, může poškodit vaše nenarozené dítě. Léky na řízení porodu nemusí fungovat tak dobře, aby přestaly být těhotné, když se používají s tímto lékem.
 • Během léčby a dva měsíce po poslední dávce používejte spolu s léky ještě jeden typ antikoncepce (např. kondomy, spermicid). Pokud se domníváte, že jste se během užívání léků změnili v těhotnou, okamžitě informujte svého lékaře.

Tento lék může zvýšit vaši hrozbu pro různé druhy rakoviny, spolu s většinou rakovin endometria, jater nebo dělohy. Informujte svého lékaře, pokud máte nějaké úpravy v menstruačním intervalu, srovnatelné s nepravidelné menstruační intervaly nebo žádné menstruační intervaly nebo nepravidelné vaginální krvácení. Při užívání tohoto léku je pro dívky životně důležité pravidelné gynekologické prohlídky. V případě problémů se poraďte se svým lékařem. Tento lék může zvýšit vaši hrozbu tvorby krevní sraženiny. Okamžitě se poraďte se svým lékařem, pokud máte:

 • otok a bolest v pažích, nohou nebo břiše
 • bolest na hrudi
 • dušnost
 • nedostatek pocitu
 • zmatek
 • problémy se správou svalů nebo řečí

Snižuje tamoxifen váš imunitní systém?

Užívání hormonální terapie neovlivňuje váš imunitní systém. Hormonální terapie, včetně tamoxifenu, letrozolu, anastrozolu, exemestanu a goserelinu, neovlivňují riziko, že onemocníte koronavirem nebo vážně onemocníte, pokud jej dostanete.

Způsobuje tamoxifen vypadávání vlasů?

Z Tamoxifenu nikdo nezplešatí, ale někteří lidé pociťují řídnutí vlasů. Stejně jako řídnutí vlasů je snížené libido běžné po menopauze a při snížení estrogenu. Některé ženy připisují tamoxifenu i přibírání na váze.

Nežádoucí účinky tamoxifenu

Spolu s požadovanými výsledky může lék vyvolat některé negativní účinky. Ačkoli se nemusí objevit všechny tyto nepříjemné vedlejší účinky, v případě, že k nim dojde, mohou chtít lékařskou pomoc. Okamžitě se poraďte se svým lékařem, pokud dojde k některému z následujících nepříjemných vedlejších účinků:

 • Absence, vynechání nebo nepravidelné menstruační intervaly
 • bolest močového měchýře
 • slepota
 • nadýmání nebo otok obličeje, paží, prstů, zmenšení nohou nebo ft
 • krvavá nebo zakalená moč
 • rozmazané imaginativní a předvídavé
 • zimnice
 • zmatek
 • kašel
 • nižší v množství moči

U některých pacientů mohou nastat také další negativní účinky, které nejsou uvedeny. Pokud zjistíte nějaké další výsledky, ověřte si to společně se svým lékařem. Požádejte svého lékaře o lékařské doporučení ohledně negativních účinků.

Další možné vedlejší účinky

Přítomnost různých zdravotních problémů může mít vliv na používání tohoto léku. Ujistěte se, že informujete svého lékaře, pokud máte další zdravotní problémy, zejména:

 • Krevní sraženiny (např. Hluboká žilní trombóza, plicní embolie) 
 • Oční nebo imaginativní a předvídavé problémy (např. Katarakta)
 • Hyperkalcémie (nadměrné rozmezí vápníku v krvi)
 • Hyperlipidémie (nadměrné hladiny cholesterolu v krvi) 
 • Onemocnění jater 
 • Mrtvice

Může tamoxifen způsobit břišní tuk?

Uživatelé tamoxifenu měli více viscerální tukové tkáně (DPH) a více tuku v játrech než kontroly. Toto je první studie, která prokázala, že ztukovatění jater a hromadění nitrobřišního tuku jsou běžné u pacientek s rakovinou prsu, které užívají tamoxifen.

Co nejíst a nepít při užívání tamoxifenu?

Potraviny nejvíce znepokojující pro ženy užívající tamoxifen jsou grapefruit a mandarinky. Je dobře známo, že grapefruit interferuje s mnoha léky. Mnoho zdrojů zaměřených na lékové interakce konkrétně doporučuje, aby se ženy užívající tamoxifen vyhýbaly grapefruitu.

Úložný prostor

 1. Uchovávejte mimo dosah mladých lidí.
 2. Neuchovávejte zastaralé léky nebo léky, které nyní nechcete.
 3. Zeptejte se svého zdravotnického odborníka, jak potřebujete odstranit všechny léky, které nepoužíváte.
 4. Uchovávejte léky v uzavřené nádobě při pokojové teplotě, mimo teplo, vlhkost a přímý mírný. Chraňte před mrazem.
 5. Neprodávejte orální tekutinu v chladničce nebo mrazničce. Po 3 měsících od prvního otevření lahvičky vyhoďte veškerou nepoužitou tekutinu.

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace týkající se psychotických poruch, zahrnuté v přehledu Tamoxifenu, se používají výhradně pro informativní funkce a neměly by být považovány za alternativu k licencované zdravotní péči nebo doporučení distributora blahobytné léčby.

 

Is Prohlášení o odpovědnosti

Tento web není spojen s žádnými značkami. Vlastní všechny značky, loga a obrázky. Obsah těchto webových stránek je pouze pro informační účely a není určen jako lékařská rada, diagnóza nebo léčba. Máte-li dotazy ohledně zdravotního problému, poraďte se s lékařem. Neodmítejte lékařskou radu ani neodkládejte její získání kvůli této webové stránce.

Na tomto webu neprodáváme žádné léky a odkazujeme návštěvníky na důvěryhodné poskytovatele internetu. Tímto způsobem ušetříme vám a nejlepší cenu lidem mnoho problémů a můžete snadno a legálně získat tento silný lék.


Často kladené otázky

 • Co je tamoxifen?

  Tamoxifen je nejstarší a nejvíce předepisovaný selektivní modulátor estrogenových receptorů (SERM). Tamoxifen je schválen americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) k léčbě.

 • Co dělat, když vynecháte dávku?

  Pokud vynecháte dávku Tamoxifenu, vezměte si ji co nejrychleji. Ať už je však prakticky čas na další dávku, vynechte zapomenutou dávku a vraťte se ke svému běžnému dávkovacímu schématu. Nezdvojnásobujte dávky.

 • Co když užíváte příliš mnoho této drogy?

  Pokud dojde k předávkování, pojmenujte svého lékaře nebo zavolejte do nejbližší nemocnice. Možná máte naléhavou lékařskou péči. Můžete se také obrátit na správu jedů ve vaší místní nemocnici.

 • Jak tento lék uchovávat?

  Tento lék uchovávejte při teplotě 2–30 ° C (36–86 ° F) v těsné nádobě odolné vůči světlu a vlhkosti.

 • Čemu se mám vyhnout při užívání tohoto léku?

  Vyhněte se konzumaci alkoholu nebo užívání nezákonných léků, když užíváte Tamoxifen. Mohou snížit výhody (např. zhoršit vaši zmatenost) a zlepšit nepřátelské výsledky (např. sedace) léku.

 • Jaké jsou vedlejší účinky tohoto léku?

  Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří návaly horka, krvácení z pochvy, hyperplazie endometria, vulvární svědění, dyspeptické poruchy, závratě, zadržování vody v těle, hyperkalcémie, trombocytopenie, alopecie, děložní myomy, leukopenie, tromboembolie.

 • Jaké jsou kontraindikace?

  Přecitlivělost, těhotenství, laktace. C opatrnost. Oční onemocnění (včetně katarakty), hyperlipidemie, leukopenie, trombocytopenie, hyperkalcémie, výrazná tromboflebitida, tromboembolické onemocnění (včetně anamnézy).


Jak nakupovat Tamoxifen bez předplatného online?

Odhadované náklady: eur

Potřebný čas: 00 dní 00 hodin 05 minut

How to buy Tamoxifen Without Prescription within 5 minutes

Drugsline.org ℞⤽