Clomipramine kopen

Clomipramine kopen zonder recept

clomipramine kopen zonder recept

Kopen Clomipramine zonder recept online is niet moeilijk? Geen zorgen, bij ons kan dat anafranil kopen zonder gedoe en snel online.

Kopen Clomipramine Zonder recept

Wil je kopen Clomipramine online? Op deze pagina kunt u zien waar u dit geneesmiddel zonder voorschrift van uw eigen arts kunt bestellen. Veilig, betrouwbaar en discreet. Dit medicijn behoort tot een medicijn voor huidverzorging en dermatologie om acne te behandelen en wordt door verschillende artsen als veilig beschouwd om online te bestellen. Wil je meer weten? Controleer dan de veelgestelde vragenhoe Clomipramine zonder recept te kopen? of controleer alle prijzen van dit medicijn.

Bestel Anafranil Zonder Recept Prijzen

In the following table you can see where you can order Clomipramine without using prescription, reviewers from Drugsline.org have checked all the prices on the internet and came to the conclusion that Medswithoutprescription levert de beste Clomipramine-prijzen zonder dat een recept nodig is. Ze verzenden wereldwijd (niet naar de VS/Canada), hun voorraden bevinden zich zowel binnen de EU als in het buitenland, en ze bieden uitstekende service voor het kopen van Clomipramine zonder recept.

DoseringHoeveelheidPrijsBekijk product
10 mg30 pillen€ 91.00 Bekijk product
10 mg60 pillen€ 121.00 Bekijk product
10 mg90 pillen€ 135.00 Bekijk product
10 mg120 pillen€ 149.00 Bekijk product
10 mg180 pillen€ 165.00 Bekijk product
25 mg30 pillen€ 97.00 Bekijk product
25 mg60 pillen€ 131.00 Bekijk product
25 mg90 pillen€ 149.00 Bekijk product
25 mg120 pillen€ 169.00 Bekijk product
25 mg180 pillen€ 195.00 Bekijk product
50 mg30 pillen€ 103.00 Bekijk product
50 mg60 pillen€ 145.00 Bekijk product
50 mg90 pillen€ 145.00 Bekijk product
50 mg120 pillen€ 197.00 Bekijk product
50 mg180 pillen€ 237.00 Bekijk product

Wat is clomipramine?

Clomipramine is een onregelmatige antipsychotische medicijnen. Blokkeert dopamine-receptoren van het CZS en conflicteert de dopamine-knop in basale gangliya en in limbisch een onderdeel van neoncephalon. Het wordt ingenomen bij overgevoeligheid, aandoeningen van het hemopoëtische systeem (samen met anamnese), alcoholische en schadelijke psychose, myasthenie, coma.

Gebruik van anafranil-medicijnen

Anafranil wordt gebruikt om obsessieve-compulsieve disfunctie (OCS) aan te pakken. OCS is een nerveuze situatie waarbij een persoon terugkerende ideeën of concepten heeft of repetitieve problemen heeft als gevolg van angst. Anafranil is een tricyclisch antidepressivum (TCA). Er wordt aangenomen dat het in de geest werkt door de lichaamsbeweging van de chemische serotonine te verhogen.

Wat moet u met uw arts bespreken voordat u dit geneesmiddel gebruikt?

Zelfmoord: Aangezien depressie een vaak geassocieerd kenmerk van OCS is, moet rekening worden gehouden met het risico op zelfmoord. Voorschriften voor Anafranil moeten worden geschreven voor de kleinste hoeveelheid capsules in overeenstemming met goed patiëntenbeheer, om het risico op overdosering te verminderen.

Cardiovasculaire effecten: Bescheiden orthostatische verlagingen van de bloeddruk en matige tachycardie werden elk waargenomen bij ongeveer 20% van de patiënten die anafranil gebruikten in klinische onderzoeken; maar patiënten waren vaak asymptomatisch. Van de ongeveer 1400 patiënten die in de premarketingervaring met CMI werden behandeld en ECG's hadden, ontwikkelde 1,5% afwijkingen tijdens de behandeling, vergeleken met 3,1% van de patiënten die actieve controlemedicijnen kregen en 0,7% van de patiënten die placebo kregen. De meest voorkomende ECG-veranderingen waren PVC's, ST-T-golfveranderingen en intraventriculaire geleidingsafwijkingen. Deze veranderingen gingen zelden gepaard met significante klinische symptomen. Niettemin is voorzichtigheid geboden bij de behandeling van patiënten met bekende cardiovasculaire aandoeningen, en geleidelijke dosistitratie wordt aanbevolen.

Psychose, verwarring en andere neuropsychiatrische verschijnselen: Patients treated with Anafranil have been reported to show a variety of neuropsychiatric signs and symptoms including delusions, hallucinations, psychotic episodes, confusion, and paranoia. Because of the uncontrolled nature of many of the studies, it is impossible to provide a precise estimate of the extent of risk imposed by treatment with Anafranil. As with tricyclic antidepressiva to which it is closely related, Anafranil may precipitate an acute psychotic episode in patients with unrecognized schizophrenia.

Manie/hypomanie: Tijdens premarketingtests van Anafranil bij patiënten met een affectieve stoornis werd hypomanie of manie bij verschillende patiënten versneld. Activering van manie of hypomanie is ook gemeld bij een klein deel van de patiënten met een affectieve stoornis die werden behandeld met in de handel verkrijgbare tricyclische antidepressiva, die nauw verwant zijn aan Anafranil.

Leververanderingen: Tijdens premarketingtests werd Anafranil af en toe geassocieerd met verhogingen van SGOT en SGPT (gepoolde incidentie van respectievelijk ongeveer 1% en 3%) van potentieel klinisch belang (dwz waarden groter dan 3 keer de bovengrens van normaal). In de overgrote meerderheid van de gevallen waren deze enzymverhogingen niet geassocieerd met andere klinische bevindingen die wijzen op leverbeschadiging; bovendien was niemand geelzuchtig. Zeldzame meldingen van ernstiger leverletsel, waarvan sommige fataal, zijn geregistreerd tijdens postmarketingervaring in het buitenland. Voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van patiënten met een bekende leverziekte en bij dergelijke patiënten wordt een periodieke controle van de leverenzymspiegels aanbevolen.

Clomipramine Geneesmiddelinteracties

Hoewel bepaalde medicijnen in geen enkel opzicht gezamenlijk mogen worden gebruikt, kunnen in verschillende omstandigheden twee totaal verschillende medicijnen ook gezamenlijk worden gebruikt, zelfs als er mogelijk een wisselwerking zou zijn. In deze omstandigheden kan het nodig zijn dat uw arts de dosis wijzigt, of dat er andere voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Als u dit medicijn gebruikt, is het met name van essentieel belang dat uw deskundige in de gezondheidszorg weet of u een van de onderstaande geneesmiddelen gebruikt. De volgende interacties zijn gekozen op het idee van hun potentiële betekenis en zijn in wezen niet allesomvattend.

Het gebruik van dit medicijn met een van de volgende medicijnen is gewoon niet aan te raden. Uw arts kan besluiten om deze remedie niet met u te behandelen of een aantal van de verschillende geneesmiddelen die u gebruikt te veranderen.

 • Bepridil
 • Bromopride
 • Cisapride
 • Dronedarone
 • furazolidon
 • Grepafloxacine
 • Iproniazide
 • Isocarboxazide
 • Linezolid
 • mesoridazine
 • Methyleenblauw
 • Metoclopramide
 • Moclobemide
 • Pargyline
 • Fenelzine

Andere interacties

Andere interacties

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt tijdens of tijdens het nuttigen van maaltijden of het nuttigen van bepaalde soorten maaltijden, omdat er interacties kunnen optreden. Het gebruik van alcohol of tabak met bepaalde medicijnen kan ook interacties veroorzaken. De volgende interacties zijn gekozen op het idee van hun potentiële betekenis en zijn in wezen niet allesomvattend.

Het gebruik van dit medicijn met een van de volgende medicijnen is normaal gesproken niet aan te raden, maar kan in sommige omstandigheden ook onvermijdelijk zijn. Als het samen wordt gebruikt, kan uw arts de dosis wijzigen of de manier waarop u dit medicijn gewoonlijk gebruikt, of u specifieke aanwijzingen geven over het gebruik van maaltijden, alcohol of tabak.

 • Tabak
 • Grapefruit SAP

Andere medische problemen Anafranil

Andere medische problemen

De aanwezigheid van verschillende medische problemen kan een effect hebben op het gebruik van dit medicijn. Zorg ervoor dat u uw arts informeert dat u waarschijnlijk andere medische problemen heeft, met name:

 • Bijniertumor 
 • Alcohol misbruik
 • Hersenbeschadiging
 • Hartziekte 
 • Hyperthyreoïdie
 • Hypovolemie (lage bloedhoeveelheid)
 • Gedrags- of humeurveranderingen
 • Bipolaire disfunctie 
 • Depressie
 • Glaucoom (type hoeksluiting)
 • nierziekte
 • leverziekte
 • Manie of hypomanie
 • Psychose (psychische ziekte) 
 • Schizofrenie (psychische ziekte)
 • Epileptische aanvallen
 • Urineretentie (moeite met plassen)
 • Hartaanval

Correct gebruik van Clomipramine

 • Gebruik dit medicijn uitsluitend zoals voorgeschreven door uw arts. Neem er niet extra van, neem het gewoonlijk niet extra en gebruik het niet voor een langere tijd dan uw arts heeft voorgeschreven.
 • Dit medicijn moet een medicatiehandleiding bevatten. Lees en volg deze instructies strikt op. Vraag uw arts of apotheker u heeft vast nog vragen.
 • Het is het beste om dit medicijn bij de maaltijd in te nemen. Neem dit medicijn voor het slapengaan in om slaperigheid gedurende de dag tot een minimum te beperken.

Clomipramine Dosering

De dosis van dit medicijn zal voor verschillende patiënten totaal verschillend zijn. Volg de instructies van uw arts of de instructies op het etiket. De volgende gegevens bevatten uitsluitend de gebruikelijke doses van dit medicijn. Als uw dosis totaal anders is, verander deze dan niet, tenzij uw arts u zegt actie te ondernemen.

De hoeveelheid medicijnen die u neemt, is afhankelijk van de kracht van de medicijnen. Ook hangt de verscheidenheid aan doses die u elke dag inneemt, de toegestane tijd tussen de doses en de tijdsduur dat u de medicijnen gebruikt, af van het medische nadeel waarvoor u de medicijnen gebruikt.

 • Voor orale doseringssoort (capsules):
  • Voor obsessief-compulsieve disfunctie:
   • Volwassenen: In eerste instantie 25 milligram (mg) zo snel mogelijk per dag voor het slapengaan. Uw arts kan uw dosis naar wens aanpassen en verdragen. Hogere doses kunnen ook in gelijkmatig verdeelde delen over de dag worden gegeven. De dosis is echter normaal gesproken niet meer dan 250 mg per dag.
   • Kinderen van 10 jaar en ouder: in eerste instantie 25 mg zo snel mogelijk daags voor het slapengaan. Uw arts kan uw dosis naar wens aanpassen en verdragen. Hogere doses kunnen ook in gelijkmatig verdeelde delen over de dag worden gegeven. De dosis is echter normaal gesproken niet meer dan 200 mg per dag.
   • Kinderen jonger dan 10 jaar: Gebruik en dosering moeten worden bepaald door uw arts.

Gemiste dosering

Als u een dosis van dit medicijn mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

Anafranil-opslag

 1. Bewaar de medicijnen in een gesloten container bij kamertemperatuur, uit de buurt van warmte, vocht en direct zacht. Voorkom bevriezing.
 2. Buiten het bereik van jongeren houden.
 3. Houd geen verouderde medicatie vast of medicatie die nu niet meer gewenst is.
 4. Vraag uw deskundige in de gezondheidszorg hoe u medicijnen die u niet gebruikt, moet elimineren.

Clomipramine-voorzorgsmaatregelen

Het is van essentieel belang dat uw arts de voortgang van u of die van uw kind tijdens gewone bezoeken controleert om wijzigingen in uw dosis mogelijk te maken en om te controleren of dit medicijn correct werkt. Bloed- en urinecontroles kunnen ook gewenst zijn om te controleren op negatieve effecten.

Anafranil kan ertoe leiden dat sommige personen geagiteerd of geïrriteerd raken of ander onregelmatig gedrag vertonen. Het kan er ook voor zorgen dat sommige kinderen, jongeren en jongere volwassenen suïcidale ideeën en neigingen hebben of dat ze zich extra depressief kunnen ontwikkelen. Sommige mensen kunnen moeite hebben met slapen, eenvoudig van streek raken, een enorme toename van macht hebben of roekeloos beginnen te handelen. Breng de arts ook op de hoogte als u of uw kind plotselinge of heftige emoties heeft, vergelijkbaar met nerveus, verontwaardigd, gestrest, gewelddadig of bang. Als u of uw verzorger een van deze negatieve effecten ontdekt, informeer dan onmiddellijk uw arts. Laat het de arts weten als u, uw kind of iemand van uw naasten een bipolaire stoornis (manisch-depressief) heeft of heeft geprobeerd zelfmoord te plegen.

Do not use Anafranil with a monoamine oxidase (MAO) inhibitor (eg, isocarboxazid [Marplan®], linezolid (Zyvox®), phenelzine [Nardil®], selegiline [Eldepryl®], tranylcypromine [Parnate®]). Do not begin utilizing clomipramine through the 2 weeks after you cease an MAO inhibitor. Wait for two weeks after stopping Anafranil earlier than you begin utilizing an MAO inhibitor. If you’re taking them collectively or don’t wait 2 weeks, you could develop:

 • verwarring
 • agitatie
 • rusteloosheid
 • buik- of darmklachten
 • een plotselinge te hoge lichaamstemperatuur
 • een bijzonder hoge bloeddruk
 • extreme stuiptrekkingen (toevallen)

Clomipramine-bijwerkingen

Naast de gewenste resultaten, kan een medicijn enkele negatieve effecten veroorzaken. Hoewel niet al die negatieve effecten kunnen optreden, kunnen ze medische overweging willen als ze zich voordoen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als een van de volgende negatieve effecten optreedt:

 • blaas pijn
 • bloederige of troebele urine
 • wazig fantasierijk en vooruitziend
 • lichamelijke pijn of pijn
 • branderig gevoel, kruipen, jeuk, gevoelloosheid, prikkeling, "pins and needles", of tintelende emoties
 • verwarring
 • lastig, branderig of pijnlijk urineren
 • duizeligheid, flauwvallen of een licht gevoel in het hoofd bij plotseling opstaan uit een leugen of een zitplaats
 • extreme spierspanning
 • zorgen of nervositeit
 • ongelukkig of leeg voelen
 • koorts

Andere negatieve effecten die niet worden vermeld, kunnen ook bij sommige patiënten voorkomen. Als u andere resultaten ontdekt, verifieer dit dan samen met uw deskundige in de gezondheidszorg. Bel uw arts voor medisch advies over negatieve effecten.

Disclaimer

Informatie over psychotische stoornissen, opgenomen in de beoordeling van Clomipramine, wordt uitsluitend gebruikt voor de informatieve functies en mag niet worden overwogen als alternatief voor gelicentieerde gezondheidszorg of verwijzing van de distributeur van welzijnsbehandelingen.

 

clomipramine

⚠Afwijzing van aansprakelijkheid

Pfizer is niet aangesloten bij deze site. De gebruikte merknaam en logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Pfizer. De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden. Wij leveren, verkopen of verzenden zelf geen medicijnen en verwijzen u door naar gerenommeerde webwinkels op internet. Raadpleeg altijd een arts bij het gebruik van medicijnen.

Op deze website verkopen we geen medicijnen en verwijzen we bezoekers door naar vertrouwde internetproviders. Op deze manier besparen wij u en de beste prijs mensen veel problemen en kunt u dit krachtige medicijn gemakkelijk en legaal verkrijgen.


clomipramine

Veel Gestelde Vragen

 • Wat is Clomipramine Anafranil?

  Anafranil is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van obsessief-compulsieve stoornis (OCS). Dit is een nerveuze toestand waarbij een persoon terugkerende gedachten of ideeën heeft of repetitieve dingen doet omdat ze angstig zijn. 

 • Wat moet u doen als u een dosis overslaat?

  Als u een dosis Clomipramine heeft overgeslagen, neem deze dan zo snel mogelijk in. Of het nu bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis over en ga terug naar uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel geen doses.

 • Wat als u te veel Anafranil gebruikt?

  Als zich een overdosis voordoet, noem dan uw arts of bel het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Je hebt misschien dringende medische zorg. U kunt ook contact opnemen met het gifbeheer in uw plaatselijke ziekenhuis.

 • Hoe bewaart u clomipramine?

  Bewaar uw medicijnen bij kamertemperatuur tussen 68-77 graden F (20-25 graden C) uit de buurt van licht en vocht. 

 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Clomipramine?

  Vermijd het nuttigen van alcohol of het gebruik van onwettige medicijnen wanneer u Anafranil gebruikt. Ze kunnen de voordelen verminderen (bijv. uw verwarring verergeren) en de vijandige resultaten (bijv. sedatie) van de remedie verbeteren.

 • Wat zijn de bijwerkingen van Clomipramine Anafranil?

  De meest voorkomende bijwerkingen zijn duizeligheid, droge mond, slaperigheid, constipatie, maagklachten, misselijkheid, braken, zweten enz. Angstsymptomen kunnen tijdelijk verergeren wanneer u voor het eerst Clomipramine gaat gebruiken. 


Hoe te kopen Clomipramine zonder abonnement online?

Geschatte kosten : EUR

Benodigde tijd: 00 dagen 00 uur 05 minuten

Hoe anafranil te kopen zonder recept binnen 5 minuten?

nl_NLNederlands