Köp Bromokriptin utan recept

köp bromokriptin utan recept

Köp bromokriptin utan recept online för det tillgängliga ebst-priset. Oroa dig inte, med oss kan du köp Parlodel online utan krångel och snabbt.

Aktiv beståndsdel: Bromokriptin
Varumärken): Parlodel

köpa Bromokriptin Utan recept

vill du köpa Bromokriptin uppkopplad? På denna sida kan du se var du kan beställa detta receptfritt läkemedel som du tidigare köpt från din läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en hudvårds- och dermatologiska medicin för att behandla akne och anses vara säker av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper bromokriptin utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Parlodel utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Bromocriptine utan recept, granskare från Drugsline.org har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Receptfria läkemedel ger det bästa Bromocriptine-priset utan recept. De skickar över hela världen. deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Bromocriptine utan recept.

Vad är bromokriptin

Bromokriptin är en oregelbunden antipsykotisk medicin. Blockerar dopaminreceptorer i CNS såväl som konflikter med dopaminknappen i grundläggande gangliya såväl som i limbiska delar av neoncephalon. Det tas vid överkänslighet, störningar i det hemopoietiska systemet (tillsammans med anamnes), alkoholhaltig och skadlig psykos, myasteni, koma.

Parlodel droganvändningar

 • Bromokriptin tillhör gruppen läkemedel som allmänt kallas ergotalkaloider. Bromokriptin blockerar utsläpp av ett hormon som kallas prolaktin från hypofysen. Prolaktin påverkar menstruationscykel och mjölktillverkning.
 • Bromokriptin används för att hantera säkerheten menstruationsproblem (t.ex. amenorré) hos kvinnor och stoppar mjölktillverkningen hos vissa kvinnor och män som har oregelbundet mjölkläckage. Det kan också användas för att hantera infertilitet hos varje kvinna och män som händer som ett resultat av kroppen gör en överdriven mängd prolaktin.
 • Bromokriptin kan också användas för att hantera akromegali (överproduktion av framstegshormon) och hypofys prolaktinom (tumörer i hypofysen).
 • Bromokriptin kan också användas för att hantera indikatorer och tecken på Parkinsons sjukdom, vanligtvis tillsammans med levodopa.
 • Bromokriptin kan också användas tillsammans med korrekt viktminskningsplan och träna för att minska blodsockernivån hos patienter med typ 2-diabetes.

Hur lång tid tar det att bromocriptine verkar?

Efter oral administrering absorberas BROMOCRIPTINE (bromokriptin) snabbt och väl. Maximala plasmanivåer uppnås inom 1-3 timmar.

Hur länge kan man ta Bromocriptine?

Vuxna, till en början, 1,25 till 2,5 milligram (mg) en gång om dagen vid sänggåendet med ett mellanmål i 3 dagar. Din läkare kan öka din dos med 1,25 eller 2,5 mg var 3:e till 7:e dag efter behov. Dosen är dock vanligtvis inte mer än 100 mg per dag.

Hur används bromokriptin för infertilitet?

Hur börjar jag med Bromocriptine? Vi rekommenderar att du börjar med medicineringen med början av en mens så att du inte tar den i onödan om du är gravid. Du bör börja med ½ tablett på natten precis innan du går och lägger dig den första veckan.

Kan man bli gravid när man tar bromokriptin?

Prolaktinnivån återgår till det normala hos cirka 90 procent av kvinnorna som tar bromokriptin eller kabergolin. 85 procent av kvinnorna som tar dessa mediciner har ägglossning, och av de som har ägglossning blir 70 till 80 procent gravida.

Stoppar bromokriptin ägglossning?

Ökade blodnivåer av prolaktin hämmar frisättningen av FSH och LH och stoppar därför ägglossningen. Prolaktinnivån är förhöjd hos vissa kvinnor eftersom de prolaktinproducerande cellerna i hypofysen är hyperaktiva eller bildar ett adenom.

Torkar bromokriptin ut bröstmjölk?

Bromokriptin är en dopaminreceptoragonist. Det efterliknar en del av dopamins verkan, ett hormon som reglerar frisättningen av ett annat hormon, prolaktin, som i sin tur kontrollerar amning. Som ett resultat förhindrar bromokriptin utsöndringen av prolaktin, vilket förhindrar eller undertrycker mjölkproduktionen.

Orsakar bromokriptin missfall?

Bevis från denna studie visade att dopaminagonisten bromokriptin var effektiv för att förhindra framtida missfall (bevis av låg kvalitet). Emellertid förblev antalet levande födslar och befruktning lika mellan kvinnor som fick bromokriptin och kvinnor som inte fick behandling (bevis av mycket låg kvalitet).

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

 1. Allmän: Det har förekommit rapporter om patienter som upplevt intensiva spelbehov, ökade sexuella drifter, intensiva behov av att spendera pengar okontrollerat och/eller andra intensiva drifter, och oförmågan att kontrollera dessa drifter medan de tar en eller flera av medicinerna, inklusive Bromocriptine, som öka den centrala dopaminerga tonen. I vissa fall, även om inte alla, rapporterades dessa drifter ha upphört när dosen reducerades eller medicineringen avbröts. Eftersom patienter kanske inte känner igen dessa beteenden som onormala, är det viktigt för förskrivare att specifikt fråga patienter eller deras vårdgivare om utvecklingen av nya eller ökade spelbehov, sexuella drifter, okontrollerade utgifter eller andra drifter medan de behandlas med Parlodel för Parkinsons sjukdom eller hyperprolaktinemi-associerade dysfunktioner. Läkare bör överväga att minska dosen eller att avbryta medicineringen om en patient utvecklar sådana behov när de tar Bromocriptin.
 2. Hyperprolaktinemiska tillstånd: Synfältsnedsättning är en känd komplikation av makroprolaktinom. Effektiv behandling med Parlodel leder till en minskning av hyperprolaktinemi och ofta till en lösning av synnedsättningen. Hos vissa patienter kan dock en sekundär försämring av synfälten senare utvecklas trots normaliserade prolaktinnivåer och tumörkrympning, vilket kan vara ett resultat av drag på den optiska chiasmen som dras ner i den nu delvis tomma sella. I dessa fall kan synfältsdefekten förbättras vid minskning av bromokriptindosen medan det finns en viss förhöjning av prolaktin och viss tumöråterexpansion. Övervakning av synfält hos patienter med makroprolaktinom rekommenderas därför för tidig upptäckt av sekundärt fältförlust på grund av chiasmalt herniation och anpassning av läkemedelsdosen.

 3. Akromegali: Kallkänslig digital vasospasm har observerats hos vissa akromegaliska patienter som behandlats med bromokriptin. Svaret, om det inträffar, kan reverseras genom att minska dosen av Bromocriptine och kan förhindras genom att hålla fingrarna varma. Fall av allvarliga gastrointestinal blödning från magsår har rapporterats, några dödliga. Även om det inte finns några tecken på att Parlodel ökar förekomsten av magsår hos akromegaliska patienter, bör symptom som tyder på magsår undersökas noggrant och behandlas på lämpligt sätt. Patienter med tidigare magsår eller gastrointestinal blödning bör observeras noggrant under behandling med Bromocriptine.

 4. Parkinsons sjukdom: Säkerhet vid långvarig användning i mer än 2 år vid de doser som krävs för parkinsonism har inte fastställts. Som med vilken som helst kronisk terapi, rekommenderas periodisk utvärdering av lever-, hematopoetisk, kardiovaskulär och njurfunktion. Symtomatisk hypotoni kan uppstå och därför bör försiktighet iakttas vid behandling av patienter som får antihypertensiva läkemedel.

 5. Ammande mödrar: Parlodel ska inte användas under amning hos kvinnor efter förlossningen.

 6. Pediatrisk användning: Säkerheten och effektiviteten av bromokriptin för behandling av prolaktinutsöndrande hypofysadenom har fastställts hos patienter i åldern 16 till vuxen. Inga data finns tillgängliga för användning av bromokriptin hos barn under 8 år. En enda 8-årig patient som behandlats med bromokriptin för ett prolaktinutsöndrande hypofysmakroadenom har rapporterats utan terapeutiskt svar.

 7. Geriatrisk användning: Kliniska studier för Bromocriptine inkluderade inte tillräckligt många personer i åldern 65 år och över för att avgöra om äldre svarar annorlunda än yngre försökspersoner. Andra rapporterade kliniska erfarenheter, inklusive rapportering av biverkningar efter marknadsföring, har dock inte identifierat skillnader i svar eller tolerabilitet mellan äldre och yngre patienter. Även om ingen variation i effekt eller biverkningsprofil hos geriatriska patienter som tar Bromocriptine har observerats, kan större känslighet hos vissa äldre inte kategoriskt uteslutas. I allmänhet bör dosval för en äldre patient vara försiktigt, från den nedre delen av dosintervallet, vilket återspeglar den högre frekvensen av minskad lever-, njur- eller hjärtfunktion och samtidig sjukdom eller annan läkemedelsbehandling i denna population.

Bromokriptin läkemedelsinteraktioner

Även om säker medicin inte ska användas kollektivt i något avseende, kan i två fall två helt olika läkemedel också användas kollektivt även när ett samspel kan inträffa. I dessa fall kan din läkare behöva ändra dos, eller annorlunda försiktighetsåtgärder kan också vara obligatoriskt. När du ta denna medicinDet är särskilt viktigt att din sjukvårdspersonal vet om du tar något av de läkemedel som anges nedan. Följande interaktioner har valts utifrån sin potentiella betydelse och är vanligtvis inte allomfattande.

Att använda detta läkemedel med någon av nästa läkemedel borde inte vara riktigt bra. Din läkare kan bestämma sig för att inte behandla dig med detta läkemedel eller ändra ett antal olika läkemedel du tar.

Andra interaktioner

Vissa läkemedel bör inte användas vid eller under hela tiden med att äta eller sedan äta vissa typer av måltider interaktioner kan hända. Att använda alkohol eller tobak med säker medicin kan utlösa interaktioner. Följande interaktioner har valts utifrån sin potentiella betydelse och är vanligtvis inte allomfattande.

Andra medicinska problem Parlodel

Förekomsten av olika medicinska problem kan ha en effekt på att använda denna medicin. Se till att du informerar din läkare om du har andra medicinska problem, särskilt:

 • Kranskärlssjukdom eller olika kritiskt kranskärlshjärtat eller blodkärl
 • Hypertoni (hypertoni)
 • Graviditetsinducerad hypertoni
 • Diabetisk ketoacidos (ketoner i blodet)
 • Synkopala (svimning) migränkomplikationer
 • Typ I -diabetes
 • Postpartum drabbade (damer som nyligen hade börjat)
 • Feber
 • Infektion

Korrekt användning av bromokriptin

Ta detta läkemedel endast enligt anvisningar från din läkare. Ta inte extra av det, ta det inte extra vanligt, och ta det inte under en längre tid än din läkare beställde.

 • Bromokriptin levereras med en informationsbilaga för drabbade personer. Läs och följ instruktionerna noggrant. Fråga din läkare om du har några frågor.
 • Observera noggrant den särskilda måltidsplan som din läkare gav dig. Detta är avgörande för att kontrollera din situation och är viktigt för att medicinen ska fungera korrekt. Träna också vanligtvis och titta efter socker i blodet eller urinen enligt anvisningarna.
 • Ta denna medicin med måltider.
 • Ta Bromocriptine 2 timmar efter att du har stått upp på morgonen.
 • Ta Parlodel® vid sänggåendet för att minska illamående om det händer. Om buken upprör fortsätter, undersök tillsammans med din läkare.

Bromokriptindosering

Dosen av denna medicinering kan vara helt olika för olika patienter. Följ din läkares instruktioner eller instruktionerna på etiketten. Följande information består enbart av vanliga doser av denna medicin. Om din dos är helt annorlunda, ändra inte den förrän din läkare säger åt dig att vidta åtgärder.

Mängden medicin som du helt enkelt tar beror på läkemedlets energi. De olika doserna du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur lång tid du tar medicinen är också beroende av den medicinska nackdelen som du kan använda medicinen för.

 • För orala doser (kapslar och tabletter):
  • Vid infertilitet, hypofysstumörer, nackdel med manligt hormon (manlig hypogonadism), början av menstruationscykeln (amenorré) eller stopp av oregelbunden mjölksekretion från bröstvårtorna (galaktorré):
   • Vuxna och barn 16 år eller äldre: Först 1,25 till 2,5 milligram (mg) så snart som en dag. Din läkare kan öka din dos med 2,5 mg varannan till sjunde dag som önskat och tolererat. Dosen är dock normalt inte mer än 15 mg per dag.
   • Barn 11 till femton år: Först 1,25 till 2,5 mg så snart som en dag. Din läkare kan öka din dos som önskad och tolererad. Dosen är dock normalt inte mer än 10 mg per dag.
   • Barn som är yngre än 11 år: Användning och dos bör avgöras av din läkare.
  • För att minska framstegshormon (akromegali):
   • Vuxna: Först 1,25 till 2,5 milligram (mg) så snart som en dag vid sänggåendet med ett mellanmål i 3 dagar. Din läkare kan öka din dos med 1,25 eller 2,5 mg var 3 till 7 dagar efter behov. Dosen är dock normalt inte mer än 100 mg per dag.
   • Barn: Användning och dos bör avgöras av din läkare.
  • För Parkinsons sjukdom:
   • Vuxna: Först 1,25 milligram (mg) två gånger om dagen. Din läkare kan öka din dos under ett antal veckor efter behov. Dosen är dock normalt inte mer än 100 mg per dag.
   • Barn: Användning och dos bör avgöras av din läkare.
  • För typ 2 -diabetes:
   • Vuxna: Först 0,8 milligram (mg) så snart som en dag, intagen inom två timmar efter att ha vaknat på morgonen. Din läkare kan öka din dos efter behov. Dosen är dock normalt inte mer än 4,8 mg per dag.
   • Barn: Användning och dos bör avgöras av din läkare.

Missad dosering

Om du missar en dos av denna medicin, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte. Om du har missat en dos Bromocriptine, hoppa över den missade dosen och vänta till nästa morgon för att ta den.

Förvaring av Parlodel

 1. Förvara medicinen i en sluten behållare vid rumstemperatur, bort från värme, fukt och direkt skonsam. Undvik att frysa.
 2. Håll dig utom räckhåll för ungdomar.
 3. Behåll inte föråldrad medicinering eller medicinering nu inte önskad.
 4. Fråga din sjukvårdspersonal hur du behöver eliminera alla mediciner du inte använder.

Bromokriptin Försiktighetsåtgärder

Det är viktigt att din läkare undersöker dina framsteg vid vanliga besök för att göra det möjligt att denna medicin fungerar korrekt. Blod- och urinbedömningar kan också önskas undersökas för bieffekter.

För kvinnor som använder Parlodel® som vanligtvis inte försöker bli gravida:

 • Använd en effektiv typ av preventivmedel (bortsett från orala preventivmedel) för att behålla från att bli gravid. En graviditet ta en titt på krävs var fjärde vecka genom amenorrheiskt intervall eller varje gång du missar ett månad-till-månad-intervall. Om du antar att du har blivit gravid medan du använder medicinen, informera din läkare omedelbart.
 • Kontakta din läkare omedelbart om du råkar utveckla suddig fantasifull och prescient, plötslig huvudvärk eller extremt illamående och kräkningar.

Använd inte Bromocriptine om du bara nyligen hade börjat med ett barn (efter förlossningen). Denna medicinering kan utlösa kritiska och livshotande problem när den ges till kvinnor efter förlossningen, tillsammans med högt blodtryck, hjärtinfarkt, anfall, stroke eller psykisk sjukdom.

Bromokriptin biverkningar

Tillsammans med de önskade resultaten kan en medicin utlösa några negativa effekter. Även om inte alla dessa obekväma biverkningar kan inträffa, kanske de vill ha medicinsk behandling om de händer.

Kontakta din läkare omedelbart om någon av de följande obehagliga biverkningarna inträffar:

 • Suddig fantasifull och prescient
 • bröstvärk eller obehag
 • problem med att prata
 • känner att andra kan höra dina idéer
 • huvudvärk
 • oförmåga att manövrera armar, ben eller muskelvävnad i ansiktet
 • oförmåga att prata
 • brist eller brist på energi
 • illamående
 • nervositet

Andra negativa effekter som inte anges kan också hända hos vissa drabbade. Om du upptäcker några andra resultat, kontrollera tillsammans med din sjukvårdspersonal. Ring din läkare för medicinsk rekommendation om negativa effekter.

varning

Information om psykotiska störningar, som ingår i granskningen av Bromocriptine, används uteslutande för de informativa funktionerna såväl som inte bör tänkas på alternativ till licensierad sjukvård eller remiss till vårdgivaren.

 

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats är inte kopplad till några varumärken. De äger alla varumärken, logotyper och bilder. Den här webbplatsens innehåll är endast för informationsändamål och är inte avsett som medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Om du har frågor om ett medicinskt problem, kontakta en läkare. Avvisa inte medicinsk rådgivning eller dröj inte med att få det på grund av denna webbplats.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 1. Vad är Bromocriptine Parlodel?

  Bromokriptin medicinering är en stimulator för centrala och perifera dopaminreceptorer. Läkemedlet används för att behandla gynekologiska sjukdomar hos kvinnor. 

 2. Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du saknar en dos Bromocriptine, ta den så snabbt som möjligt. Oavsett om det är nästan dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

 3. Vad händer om du tar för mycket Parlodel?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus.

 4. Hur förvaras Bromocriptine?

  Förvara detta läkemedel vid en temperatur av 2-30 C (36-86 F) i en tät behållare som är resistent mot ljus och fukt.

 5. Vad ska jag undvika när jag tar bromokriptin?

  Undvik att dricka alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Parlodel. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 6. Vilka är biverkningarna av Bromocriptine Parlodel?

  Detta läkemedel tolereras vanligtvis väl och biverkningar förväntas inte. De vanligaste biverkningarna inkluderar smärta eller täthet i bröstet eller halsen, stickningar, rodnad, svaghet, yrsel, magbesvär, svettningar, näsirritation och reaktioner på injektionsstället. 

 7. Vad är kontraindikationen?

  Överkänslighet mot bromokriptin eller andra komponenter i Parlodel eller mot andra ergotalkaloider.


Hur man köper Bromokriptin utan prenumeration online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Parlodel utan recept inom 5 minuter

 1. Läs all viktig information om bromokriptin.

  Det är mycket viktigt att göra bra forskning om Bromokriptin, titta i vår guide för att läsa om alla viktiga ämnen. Titta på alla olika typer av bromokriptin här.

 2. Se priserna på Bromocriptine Parlodel i en av våra tabeller på denna sida.

  Efter att du gjort din första undersökning, råder vi dig att jämföra och titta på alla priser på Parlodel. Titta på alla olika typer av tillgängliga doser här.

 3. Köp Bromocriptine utan recept på 5 minuter i en pålitlig webbshop.

  Välj en av de bästa leverantörerna av Bromokriptin utan recept och ta emot din produkt inom 3-5 arbetsdagar. Titta på alla olika typer av läkemedel här.

  köp bromokriptin utan recept