Köp Ciprofloxacin utan recept

köpa ciprofloxacin utan recept

Köp Ciprofloxacin utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Cipro online utan krångel och snabbt.

Aktiv beståndsdel: Ciprofloxacin
Varumärken): Cipro

köpa Ciprofloxacin Utan recept

vill du köpa Ciprofloxacin uppkopplad? På denna sida kan du se var du kan beställa detta receptfritt läkemedel som du tidigare köpt från din läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en antibiotikamedicin som används för att behandla infektionssjukdomar och oegentligheter och anses vara säker av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Ciprofloxacin utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Cipro receptfria priser

I tabellen nedan kan du se var du kan köpa Ciprofloxacin utan recept, granskare från Drugsline.org har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Receptfria läkemedel ger det bästa Ciprofloxacin-priset utan recept. De skickar över hela världen. deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Ciprofloxacin utan recept.

Ciprofloxacin Läkemedelsrekommendation

Fluorokinoloner motsvarande ciprofloxacin är "reserv" antimikrobiella mäklare. För att undvika resistens, bör deras användning vanligtvis reserveras för tillstånd där olika antimikrobiella medel inte får tillräckliga resultat.

Inom fallet med bakteriell community-acquired pneumonia (CAP) är antibiotikabehandling alltid indikerad. Patogenen för en lunginflammation är avgörande för valet av antibiotika, men när patogenen är okänd är svårighetsgraden av lunginflammationen avgörande för valet av antibiotikum. Inom behandlingen av mild lunginflammation är oral administrering av amoxicillin mest omtyckt. I samband med en rimligt extrem lunginflammation är intravenös administrering av bensylpenicillin eller amoxicillin indicerat. Vid extrem lunginflammation som hanteras på en traditionell avdelning är monoterapi med en iv cefalosporin indicerad. Vid extrem lunginflammation som hanteras på intensivvårdsavdelning är iv blandning av antibiotika indicerat eller monoterapi med iv moxifloxacin. När det gäller nosokomial lunginflammation bestäms valet av ett visst antibiotikum av det inhemska tillståndet med hänsyn till sjukhusflorans karaktär och resistens.

Vad du behöver veta innan du använder

Tuberkulos en infektion: Ciprofloxacin borde inte vara riktigt användbart som terapi för rifampicinresistent eller multiresistent (MDR) tuberkulos som beror på otillräckliga bevis på effekt.

Inom behandlingen av otitis media acuta är en avvaktande täckning med tillräcklig värkminskning mest omtyckt. Om effekten på värk och/eller feber är otillräcklig efter tre dagar, påbörja en antimikrobiell behandling med amoxicillin. Börja antimikrobiell terapi omedelbart i hotteam och med extrema vanliga tecken. Om amoxicillin är kontraindicerat kan man tänka sig cotrimoxazol.

Inom behandlingen av otitis externa är sura örondroppar med kortikosteroid mest omtyckta. När det gäller perforering av trumhinnan är aluminium-acetotartrat 1.2% örondroppar det primära terapivalet. Om effekten inte skulle ses efter 3 veckor, ta itu med en tradition och motstånd ta en titt på.

Cystit hos friska icke-gravida kvinnor

Cystit hos friska icke-gravida kvinnor kan gå över av sig själv; På grund av detta, i huvudvården och i samtal med den drabbade personen, ta hänsyn till en avvaktande täckning (med värkminskning om det är obligatoriskt). I hotteam, tillsammans med gravida kvinnor, män och barn, går direkt till terapi med antibiotika för att kunna stoppa problem. Börja terapin omedelbart med det alternativa läkemedlet och ändra täckningen om det är obligatoriskt på förutsättningen av traditionella resultat och/eller resistenstestning. Ett viktigt läkemedel är: nitrofurantoin (nästan alltid första alternativet), fosfomycin (oralt), trimetoprim och hos gravida kvinnor och barn dessutom amoxicillin/klavulansyra.

I samband med cystit hos högriskpersoner, tillsammans med gravida män och kvinnor, fortsätt omedelbart med antibiotikabehandling för att stoppa problem. Börja terapi "blind" och ändra täckningen om det är obligatoriskt på premissen av traditionella resultat och/eller resistenstestning. Ett viktigt läkemedel är: nitrofurantoin (nästan hela tiden första alternativet), fosfomycin (oralt), trimetoprim och hos gravida kvinnor dessutom amoxicillin/klavulansyra.

I samband med cystit hos individer som tillhör en hotgrupp, tillsammans med ungdomar < 12 år, gå omedelbart till medicinsk behandling med antibiotika för att kunna hålla sig borta från problem. Börja terapi "blind" och ändra täckningen om det är obligatoriskt på premissen av traditionella resultat och/eller resistenstestning. Hos ungdomar med cystit är nitrofurantoin första alternativet, och amoxicillin/klavulansyra är valet. Hos ungdomar med urinvägsinfektion med indikatorer på vävnadsinvasion, amoxicillin/klavulansyra är första alternativet, andra alternativet är cotrimoxazol, eller används inom sekundärvården, ceftibuten.

För urinvägsinfektion med indikatorer på vävnadsinvasion hos vuxna, börja med antibiotika med adekvat vävnadspenetration, motsvarande i huvudvården med ciprofloxacin, cotrimoxazol eller amoxicillin/klavulansyra. Inom sekundärvården, påbörja intravenös administrering av amoxicillin eller en andra generationens cefalosporin med en aminoglykosid eller en iv tredje generationens cefalosporin som monoterapi. Ta hela tiden en tradition, börja sedan terapin "blind" och modifiera den om det är obligatoriskt på premissen av traditionens resultat och/eller motståndsutvärdering.

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

 • Att vara gravid
  • Teratogenicitet: Tillgänglig mänsklig kunskap (billigt examensbevis med först etrimesterns publicitet) pekar inte på teratogenicitet. Resultat på omoget brosk och ledavvikelser har setts hos djur. Sådana resultat har inte rapporterats hos människor hittills. Ändå kan det finnas för lite expertis med fluorokinoloner inom 2 eoch tre etrimestern för att göra en korrekt hotuppskattning.
  • Förslag: Kan med stor sannolikhet användas säkert inom 1:anetrimestern. Använd inom 2:an eoch tredje trimestern einte riktigt användbart.
 • Laktation
  • Övergång i bröstmjölk: Visst, i mindre utsträckning.
  • Farmakologiska resultat: Hos djur har fluorokinoloner visat sig ha en negativ effekt på brosk i bärande leder under hela framstegssektionen; Det kan på grund av detta föreligga ett möjligt hot om ledskada.

Kontraindikation: överkänslighet mot fluorokinoloner.

Cipro indikationer

Vuxna

 • Minska luftvägarna en infektion orsakad av gramnegativ mikroorganism motsvarande:
  • pneumoni (tillsammans med samhällsförvärvad lunginflammation; CAP);
  • bronkopulmonell en infektion vid cystisk fibros eller vid bronkiektasi;
  • vid akuta exacerbationer av ihållande obstruktiv lungsjukdom (KOL), och enbart när olika riktigt användbara antibiotika är olämpliga.
 • Akut exacerbation av ihållande bihåleinflammation, särskilt när den orsakas av gramnegativ mikroorganism;
 • Ihållande purulent otitis media;
 • Malign otit externa;
 • Urinvägsinfektion:
  • som vid okomplicerad akut cystit, dock förutsatt att olika antibiotika är olämpliga;
  • sofistikerade urinvägsinfektioner likvärdiga med bakteriell prostatit och akut pyelonefrit, när olika antibiotika är olämpliga och främst baserat på resultat av mikrobiologisk undersökning;
 • Genitala infektioner;
  • Uretrit och cervicit orsakad av Neisseria gonorrhoeae, vars känslighet har beslutats i förväg;
  • Epididymo-orchitis, tillsammans med fall orsakade av en långvarig benägen Neisseria gonorrhoeae;
  • Bäckeninflammatorisk sjukdom (PID) hos kvinnor, tillsammans med fall orsakade av en långvarig känslig Neisseria gonorrhoeae;
 • Infektioner i mag-tarmkanalen (t.ex. som behandling för resandediarré);
 • Intraabdominala infektioner;
 • Infektioner i porer och hud (byggnader) och mosiga vävnader orsakade av gramnegativ mikroorganism;
 • Ben- och ledinfektioner;
 • Profylax och terapi av infektioner hos neutropena;
 • Profylax av invasiv infektion orsakad av Neisseria meningitidis;
 • Andnings- eller inhalationsmjältbrand, som profylax efter publicitet och som helande terapi.

För de genitalinfektioner som anges ovan, när det misstänks eller identifieras att de orsakas av Neisseria gonorrhoeae, är det mycket viktigt att få inhemska data om prevalensen av resistens mot ciprofloxacin och att underbygga känsligheten genom laboratorieutvärdering.

Barn

 • Bronkopulmonell infektion orsakad av Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros (CF);
 • Sofistikerad urinvägsinfektion, motsvarande akut pyelonefrit;
 • Andnings- eller inhalationsmjältbrand, som profylax efter publicitet och som helande terapi;
 • Olika allvarliga en infektion, den plats det anses vara obligatorisk.

Innan man påbörjar behandling med ciprofloxacin måste man ta hänsyn till tillgängliga data om resistens mot ciprofloxacin.

Ciprofloxacin Läkemedelsinteraktioner

Ciprofloxacin är en potent hämmare av CYP1A2 och kommer på grund av detta att leda till förhöjda (giftiga) serumkoncentrationer av samtidigt administrerade mäklare som kan metaboliseras av detta enzym, motsvarande:

 • teofyllin (xanthin spinoff)
 • klozapin
 • olanzapin
 • rasagilin
 • ropinirol
 • duloxetin och agomelatin
 • Samtidig användning med tizanidin är på grund av detta faktum kontraindicerat

Förhöjda serumintervall av olika xantinderivat (koffein och pentoxifyllin) och lidokain (intravenöst) har dessutom rapporterats.

När man använder vitamin Okej-antagonister samtidigt kan INR ändras; testa det extra ofta.

 • Varning vid kombination med läkemedel som förlänger QT-intervallet (t.ex. amiodaron, metadon, kinidin, disopyramid, sotalol, tricykliska antidepressiva medel, vissa antipsykotika, makrolider, vissa antimykotika). Äldre patienter och flickor kan också vara extra känsliga för medicin som förlänger QT-intervallet.
 • Blandning med teofyllin, NSAID eller annan medicin som minskar kramptröskeln ökar risken för anfall. Vid samtidig användning kan fenytoinintervallen också förhöjas eller minskas, karbamazepinintervallen kan förbättras till giftiga intervall.
 • Risken för dysglykemi kommer att öka med blandningen av orala blodsockerreducerande medel (tillsammans med sulfonureidderivat särskilt) och insulin; övervaka blodsockerintervallen noggrant.
 • Ciprofloxacin kan sänka renalt clearance av metotrexat; detta kan ibland resultera i tidigare uppnående av giftiga områden av metotrexat; samtidig användning borde inte vara riktigt användbart.
 • Omfattningen av sildenafil och förmodligen kan olika PDE-5-hämmare fördubblas.
 • Omfattningen av zolpidem kan dessutom förbättras vid samtidig användning.
 • Blandning med ciklosporin kan leda till en övergående ökning av serumkreatininintervallet, på grund av detta testar man detta oavbrutet (2×/vecka).
 • Blandning med kortikosteroider ökar risken för tendinit och senruptur.
 • Katjoninnehållande läkemedel för högt värde motsvarande aluminium- eller magnesiumhaltiga antacida, sukralfat, kalcium, vismut, zink och järnsalter och polymera fosfatbindare (sevelamer, lantankarbonat) minskar absorptionen av ciprofloxacin (pga. detta faktum ta ciprofloxacin inte mindre än 2 timmar tidigare än eller inte mindre än 4 timmar efter detta läkemedel). Mejeriprodukter eller mineralberikade drycker (tillsammans med multivitaminpreparat) kan dessutom minska absorptionen av ciprofloxacin.
 • Metoklopramid påskyndar absorptionen av ciprofloxacin med ett genomförbart större toppfokus i blodet.
 • Ciprofloxacin Dosering

Dosen och administreringsmetoden bestäms vanligtvis av infektionens svårighetsgrad, den drabbade personens situation och känsligheten hos den inblandade mikroorganismen. Intravenös terapi måste antas av oral terapi så snabbt som möjligt. På grund av hotet om kristalluri och njurskador, garantera korrekt vätskekonsumtion av den drabbade personen och håll dig borta från extrem alkalisering av urinen.

Ciprofloxacin Dosering

 1. Minska luftvägarna en infektion
  • Vuxna
   • Oral: baserat på producenten 500-750 mg 2×/dag, i 7-14 dagar. 
   • IV infusion: baserat på producenten 400 mg 2-3×/dag, i 7-14 dagar.
   • IV infusion: Vid extrem lunginflammation. I samband med bekräftad kolonisering av luftvägarna med Pseudomonas aeruginosa, kan den användas (i dosen 400 mg 2×/dag) tillsammans med bensylpenicillin vid måttligt allvarlig eller extrem lunginflammation.

 2. Infektioner i cystisk fibros
  • Barn
   • Oral: 20 mg/kg kroppsvikt 2×/dag och hela 750 mg per dos, i 10-14 dagar. Vetenskaplig forskning har utförts på ungdomar i åldrarna 5-17 år; det kan finnas mycket mindre expertis hos ungdomar i åldrarna 1-5 år.
   • IV infusion: 10 mg/kg kroppsvikt 3×/dag och hela 400 mg per dos, i 10-14 dagar.

 3. Akut exacerbation av ihållande bihåleinflammation eller ihållande purulent otitis media
  • Vuxna
   • Oral: 500-750 mg 2×/dag i 7-14 dagar.
   • IV infusion: 400 mg 2-3×/dag, i 7-14 dagar.

 4. Malign otit externa
  1. Vuxna
   • Oral: 750 mg 2×/dag, baserat på producenten i 28 dagar till tre månader. 
   • IV infusion: 400 mg 3×/dag, i 28 dagar till tre månader.

 5. Akut okomplicerad cystit
  • Vuxna
   • Oral: 250-500 mg 2×/dag, i 3 dagar. Hos fertila kvinnor kan en dos på 500 mg ges så snart; det är dock mer sannolikt att det minskar effektiviteten än den längre terapiperioden (dessutom med tanke på den ökande resistensen hos E. coli mot fluorokinoloner inom EU).

 6. Sofistikerad cystit eller akut okomplicerad pyelonefrit hos vuxna
  • Vuxna
   • Oral: baserat på producent: 500 mg 2×/dag, i 7 dagar. Baserat på NHG-Customary Urinary Tract Infections (2020), för män, hanteras i 14 dagar. Vid innestående kateter: vardera för kvinnor och män och dosering enligt ovan: om det finns ett bra svar på åtgärden, ta hänsyn till behandling i 7 dagar. 
   • IV infusion: 400 mg 2-3×/dag, i 7-21 dagar. Kommer att fortsätta efter 21 dagar i särskilda fall som motsvarar bölder.

 7. Sofistikerad akut pyelonefrit hos vuxna
  • Vuxna
   • Oral: Baserat på producent: 500-750 mg 2×/dag, i inte mindre än 10 dagar. I vissa fall (t.ex. bölder) kan terapiperioden också vara längre än 21 dagar.
   • IV infusion: 400 mg 2-3×/dag, i 7-21 dagar; Behandlingen kan också fortsätta efter 21 dagar i särskilda fall (t.ex. abscesser).

 8. Sofistikerad urinvägsinfektion eller akut pyelonefrit hos ungdomar
  • Barn
   • Oral: Baserat på producent: 10-20 mg/kg kroppsvikt 2×/dag och mest 750 mg per dos, i 10 till 21 dagar. Baserat på NHG Customary for Urinary tract Infections (2020), hos ungdomar ≥ 12 år med urinvägsinfektion en infektion med indikatorer på vävnadsinvasion: 500 mg 2×/dag (identiskt som vuxna).
    • Behandlingsperiod: in icke-gravida damer 7 dagar, pojkar 14 dagar.
     • Med en inneboende kateter: hos varje flicka och pojke, dosering enligt ovan: om det finns ett bra svar på botemedlet, ta hänsyn till behandling i 7 dagar.
     • För ungdomar under 12 år skriver sedvanligen ut olika antibiotika och för en gravid flicka remiss till sekundärvården.
   • IV infusion: 6 till 10 mg/kg kroppsvikt 3×/dag och högst 400 mg per dos, under 10 till 21 dagar.

 9. Gonococcal uretrit och cervicit
  • Vuxna
   • Oral: 500 mg så snart som möjligt, endast vid bekräftad känslighet för ciprofloxacin på grundval av en tradition med resistensutvärdering.

 10. Bakteriell prostatit
  • Vuxna
   • Oral: baserat på producent: 500-750 mg 2×/dag, i 2-4 veckor (vid akut prostatit) eller 4-6 veckor (vid ihållande prostatit). 
  • IV infusion: 400 mg 2-3×/dag, i 2-4 veckor (vid akut prostatit).

 11. Epididymo-orkit och irritation av det lilla bäckenet hos kvinnor (PID)
  • Vuxna
   • Oral: 500-750 mg 2×/dag, i inte mindre än 14 dagar.
   • IV infusion: 400 mg 2-3×/dag, i inte mindre än 14 dagar.

 12. En infektion i mag-tarmsystemet som motsvarar diarré, tillsammans med empirisk behandling av extrem resenärsdiarré
  • Vuxna
   • Oral: baserat på producent: 500 mg 2×/dag; i 1 dag. Behandlingsperioden skiljer sig med: Vibrio cholerae 3 dagar, Shigella dysenteriae (sort 1) 5 dagar, Salmonella typhi 7 dagar. 
   • IV infusion: baserat på producent: 400 mg 2×/dag; i 1 dag. Behandlingsperioden skiljer sig med: Vibrio cholerae 3 dagar, Shigella dysenteriae (sort 1) 5 dagar, Salmonella typhi 7 dagar.

 13. Intraabdominal en infektion, hänförlig till gramnegativ mikroorganism
  • Vuxna
   • Oral: 500-750 mg 2×/dag i 5-14 dagar.
   • IV infusion: 400 mg 2-3×/dag, i 5-14 dagar.

 14. En infektion i porer och hud (byggnader) och mosig vävnad
  • Vuxna
   • Oral: 500-750 mg 2×/dag i 7-14 dagar.
   • IV infusion: 400 mg 2-3×/dag, i 7-14 dagar.

 15. En infektion i ben och leder
  • Vuxna
   • Oral: 500-750 mg 2×/dag i så mycket som 3 månader.
   • IV infusion: 400 mg 2-3×/dag, i så mycket som 3 månader.

 16. Profylax och behandling av infektioner hos neutropena
  • Vuxna
   • Oral: 500-750 mg 2×/dag under hela intervallet av neutropeni, och tillsammans med ett antal lämpliga antibakteriella mäklare.
   • IV infusion: 400 mg 2-3×/dag under hela intervallet av neutropeni, och tillsammans med ett antal lämpliga antibakteriella mäklare.

 17. Inhalationsmjältbrand, profylax efter exponering och helande terapi
  • Vuxna
   • Oral: 500 mg 2×/dag. Börja terapin så snabbt som möjligt och terapiperioden är 60 dagar efter bekräftelse av publicitet till Bacillus anthracis.
   • IV infusion: 400 mg 2×/dag. Börja terapin så snabbt som möjligt och terapiperioden är 60 dagar efter bekräftelse av publicitet till Bacillus anthracis.

  • Barn
   • Oral: 10-15 mg/kg kroppsvikt 2×/dag och mest 500 mg per dos. Börja terapin så snabbt som möjligt och terapiperioden är 60 dagar efter bekräftelse av publicitet till Bacillus anthracis.
   • IV infusion: 10-15 mg/kg kroppsvikt 2×/dag och mest 400 mg per dos. Börja terapin så snabbt som möjligt och terapiperioden är 60 dagar efter bekräftelse av publicitet till Bacillus anthracis.

 18. Olika svåra infektioner hos ungdomar
  • Barn
   • Oral: 20 mg/kg kroppsvikt 2×/dag och så mycket som 750 mg per dos, terapiperioden beror på typen av infektion, bland olika problem.
   • IV infusion: 10 mg/kg kroppsvikt 3×/dag och så mycket som 400 mg per dos, terapiperioden beror på, bland olika frågor, på typen av infektion.

 19. Nedsatt njurfunktion, producenten rekommenderar:
  • Oralt (vuxna):
   • Kreatininclearance 30-60 ml/min/1,73 m² (serumkreatinin 124-168 mikromol/l): 250-500 mg var 12:e timme;
   • Kreatininclearance < 30 ml/min/1,73 m² (serumkreatinin ≥ 169 mikromol/l): 250-500 mg var 24:e timme;
   • Hemodialyspatienter: 250-500 mg var 24:e timme (på dialysdagar ge efter dialys);
   • Vid peritonealdialys: 250-500 mg var 24:e timme.
  • Intravenöst (vuxna):
   • Kreatininclearance 30-60 ml/min/1,73 m² (serumkreatinin 124-168 mikromol/l): 200-400 mg var 12:e timme;
   • Kreatininclearance < 30 ml/min/1,73 m² (serumkreatinin ≥ 169 mikromol/l): 200-400 mg var 24:e timme;
   • Hemodialyspatienter: 200-400 mg var 24:e timme (på dialysdagar ge efter dialys);
   • Vid peritonealdialys: 200-400 mg var 24:e timme.
  • Barn med nedsatt njurfunktion: Det finns (för) lite kunskap om hur man använder ciprofloxacin för att ge doseringsförslag.

Minskad leveroperation: ingen dosjustering krävs.

Glömd dos: Ta dosen så snabbt som möjligt. Ge inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Korrekt användning av Cipro

 • Infusion endast vid extrema infektioner, bör oralt botemedel inte vara genomförbart eller fascinerande. Infusionstiden är ca. halvtimme hos vuxna (för en 100 ml injektionsflaska eller påse), ca. 60 minuter (för en 200 ml injektionsflaska eller påse) och 60 minuter för ungdomar. Infusionsalternativen för ciprofloxacin är knappt sura, tänk på inkompatibiliteter (igenkännbara på t.ex. nederbörd, grumlighet, missfärgning) när de blandas med (medicinska) varor som inte är säkra vid detta pH.
 • Oral:
  • På grund av den bittra stilen, ta tabletterna utan att tugga med en välgörande mängd vatten.
  • Skaka suspensionen tidigare än användning.
  • Ta inte med mejeriprodukter (motsvarande mjölk eller yoghurt) eller fruktjuice berikad med mineraler
  • . Om det är obligatoriskt, drick vatten efter att ha använt suspensionen.

Ciprofloxacin Försiktighetsåtgärder

Tidigare allvarliga antagonistiska reaktioner: Håll dig borta från användning av ciprofloxacin om den drabbade personen i förväg har allvarliga antagonistiska reaktioner (tillsammans med tendinit) som kan tillskrivas användning av (fluoro)kinoloner. I detta fall, provocera terapi förutsatt att inga olika terapival kan hittas, den mikrobiologiska kunskapen motiverar att använda ciprofloxacin och efter att ha vägt upp fördelar och faror.

Resistens och blandning av antibiotika: Vid extrema infektioner och vid blandade infektioner med grampositiva och anaeroba patogener blanda ciprofloxacin med ett antal olika lämpliga antimikrobiella medel. Vid epididymo-orkit och kvinnlig bäckenirritation (PID), administrera samtidigt ciprofloxacin med ett annat lämpligt antimikrobiellt medel, förutom att ett ciprofloxacinresistent Neisseria gonorrhoeae-tryck kan vara/är uteslutet; vetenskaplig förtrollning bör ske inom 3 dagar efter påbörjad behandling. Hantera även gonokockuretrit och cervicit med ciprofloxacin förutsatt att ett ciprofloxacinresistent Neisseria gonorrhoeae-tryck kan vara/är uteslutet. Inom terapi av urinvägsinfektioner med vävnadsinvasion, tänk på den ökande och varierande resistensen hos Escherichia coli mot ciprofloxacin inom EU. Vid sofistikerade urinvägsinfektioner och akut pyelonefrit, applicera endast när olika medel är (har varit) olämpliga och basera apparaten på resultaten av mikrobiologisk undersökning.

Risk för långvariga invalidiserande obekväma biverkningar: Informera den drabbade personen att rapportera om den första signalen om stora obekväma biverkningar på muskelgrupperna eller nervsystemet. Exempel är:

 • gångstörning
 • tendinit
 • brusten sena
 • muskelvärk eller svag punkt
 • svullnad eller värk i en led eller nervvärk
 • sömnlöshet
 • melankoli
 • Trötthet
 • reminiscensstörning
 • rabatt i fantasifulla och förutseende
 • stil
 • lukta och/eller lyssna på.

Det beror på långvariga (månader eller år), invalidiserande och förmodligen irreversibla obekväma biverkningar på muskelgrupperna och nervsystemet. På grund av detta faktum, för personer som lider av större risk för dessa obekväma biverkningar, ta hänsyn till olika terapival först.

Minskad njuroperation: Dosjustering är avgörande för att undvika antagonistiska reaktioner som kan tillskrivas ackumulering av ciprofloxacin.

På grund av potentiell förbättring av fluorokinolon-inducerad tendinit och senruptur, använd med varning:

 • åldrade individer;
 • patienter med nedsatt njurfunktion;
 • efter en kraftig organtransplantation;
 • (Långsiktig) komikation med kortikosteroider.

Tendinit: Vid tecken på tendinit, t.ex. smärtsam svullnad eller irritation, avbryt behandlingen omedelbart på grund av risken för senorruptur. Tendinit och senor rupturer inträffar, tillsammans med omständigheterna som talas om ovan, särskilt med bra kroppslig ansträngning och med den primära promenaden av en i förväg sängliggande drabbad person. De kan inträffa inom 48 timmar efter behandlingens början och så mycket som ett antal månader efter att behandlingen avslutats. Hantera extremiteterna på lämpligt sätt, t.ex. genom att immobilisera den drabbade senan. Sluta den drabbade personen från att använda kortikosteroider om tecken på tendinopati verkar.

På grund av ett jämförelsevis förhöjt hot om artropati hos ungdomar, använd ciprofloxacin i dem endast på strikt indikation.

Risken för aortaaneurysm och dissektion är förhöjd av systemiska eller inhalerade fluorokinoloner, särskilt hos äldre. Instruera den drabbade personen att söka akut medicinsk behandling omedelbart vid plötslig extrem värk i magen, bröstet eller igen. Använd endast fluorokinoloner hos patienter med förhöjd risk för aortaaneurysm eller dissektion efter noggrant övervägande av: fördelar, faror och olika behandlingsval. Uppnåbara (olika) orsaker till aortaaneurysm och dissektion är:

 • högt blodtryck
 • åderförkalkning
 • historiskt förflutna av aortaaneurysm eller dissektion
 • M. Behçet, M. Marfan, Sjögrens syndrom
 • Reumatoid artrit
 • gigantocellulär arterit
 • Takayasu arteriit
 • vaskulärt Ehlers-Danloss syndrom
 • Turners syndrom
 • samtidig behandling med systemiska kortikosteroider.

Systemiska eller inhalerade fluorokinoloner förbättrar dessutom risken för kranskärlsklaffinsufficiens. Omständigheter som ytterligare förbättrar faromfamningen:

 • högt blodtryck
 • Reumatoid artrit
 • M. Behçet
 • infektiös endokardit
 • medfödd eller redan existerande kranskärlsklaffssjukdom och bindvävsproblem
 • Turners syndrom
 • Sjögrens syndrom.

Fluorokinoloner bör endast användas hos patienter med förhöjd risk för kranskärlsklaffinsufficiens efter noggrant övervägande av fördelar kontra faror och möjlighet till olika behandlingsval. Instruera den drabbade personen att omedelbart kontakta en vårdgivare i samband med:

 • akut dyspné
 • första blick av hjärtklappning
 • tillväxt av ödem i magen eller minska lemmar

Neurologiska och psykologiska reaktionerSensorisk eller sensomotorisk (poly)neuropati som leder till parestesi, hyperestesi, dysestesi och brist på energi har rapporterats hos patienter som fått (fluoro)kinoloner. Avbryt behandlingen om tecken på neuropati verkar kunna växa till att bli irreversibel vid fortsatt användning. Använd varning med hotelement för anfall, motsvarande ett historiskt förflutet med anfall, elektrolytrubbningar, nedsatt njurfunktion och blandning med säker medicinska varor. Fall av stående epilepticus har rapporterats. Psykologiska reaktioner (t.ex. melankoli eller psykos) kan inträffa efter den primära administreringen; med fortsatt användning kan självmordstankar uppstå. Avbryt behandlingen om psykologiska reaktioner inträffar.

Om fantasifulla och förutseende problem förvärras eller blir nya, bör den drabbade personen rapportera dem omedelbart och söka råd från en ögonläkare.

Om tecken på leversjukdom uppträder, avbryt behandlingen.

Använd varning med hotelement för QT-förlängning motsvarande:

 • hypokalemi
 • hypokalcemi
 • hypomagnesemi
 • bradykardi
 • kranskärlssvikt
 • efter hjärtinfarkt
 • överlägsen ålder
 • feminint kön
 • medfödd eller förvärvad QT-förlängning

Störningar i blodsockerregleringen inträffar, särskilt hos diabetiker som hanteras med orala blodsockerreducerande mäklare eller insulin. Varje hypo- och hyperglykemi kan inträffa (tillsammans med hypoglykemisk koma); övervaka noggrant blodsockerintervallen hos alla diabetiker. Vid extrem ihållande diarré, ta hänsyn till analysen av pseudomembranös kolit och avbryt behandlingen om denna analys bekräftas.

Cirpo biverkningar

Tillsammans med de nödvändiga effekterna kan ett läkemedel orsaka några oönskade effekter. Även om inte alla dessa biverkningar kan uppstå, kan de behöva läkarvård om de uppstår. Kontakta din läkare omedelbart om någon av följande biverkningar uppstår:

 • illamående, diarré
 • dyspepsi, magsmärtor, kräkningar, gasbildning, bristande matbegär/anorexi.
 • Mykotiska superinfektioner
 • Eosinofili
 • Huvudvärk, yrsel, sömnstörningar, förändring i stil
 • Agitation, (psykomotorisk) hyperaktivitet.
 • Porer och hudutslag, urtikaria, klåda, svar vid injektion och infusionswebbplats
 • Muskelvärk, ledvärk
 • Asteni, feber
 • Nedsatt njurfunktion
 • Förhöjda intervall av transaminaser, bilirubin och alkaliskt fosfatas
 • allergisk reaktion, angioödem, ljuskänslighetsreaktioner
 • Vasodilatation, hypotoni, synkope
 • Takykardi
 • Ödem, hyperhidros

I mycket ovanliga fall kan säkert obekväma biverkningar på muskelgrupperna och nervsystemet också vara extrema, invalidiserande och långvariga (månader till år) och förmodligen irreversibla.

varning

Information om psykotiska störningar, som ingår i granskningen av Ciprofloxacin, används uteslutande för de informativa funktionerna och bör inte övervägas som alternativ till licensierad sjukvård eller remiss från distributören av hälsovårdsbehandling.

 

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats är inte kopplad till några varumärken. De äger alla varumärken, logotyper och bilder. Den här webbplatsens innehåll är endast för informationsändamål och är inte avsett som medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Om du har frågor om ett medicinskt problem, kontakta en läkare. Avvisa inte medicinsk rådgivning eller dröj inte med att få det på grund av denna webbplats.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 1. Cipro är antimikrobiellt bredspektrumantibiotikum relaterat till gruppen fluorokinoloner. Denna medicin hämmar DNA-gyras, enzymet av bakterier, som är ansvarigt för DNA-replikation och syntes av bakteriella cellulära proteiner, detta orsakar deras död så läkemedlet utför bakteriedödande aktivitet. 

 2. Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du missar en dos Ciprofloxacin, ta den så snabbt som möjligt. Men oavsett om det praktiskt taget är dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte dosen.

 3. Vad händer om du tar för mycket Cipro?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus.

 4. Hur förvarar man Ciprofloxacin?

  Förvara i rumstemperatur mellan 15-25 grader C från ljus och fukt, barn och husdjur. 

 5. Vad ska jag undvika när jag tar Ciprofloxacin?

  Undvik att konsumera alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Cipro. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 6. Vilka är biverkningarna av Ciprofloxacin Cipro?

  Biverkningar kan inkludera illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, hudutslag, huvudvärk och rastlöshet, förvirring, hallucinationer, blek eller gulnad hud, mörkfärgad urin, lätta blåmärken eller blödningar.

 7. Vad är kontraindikationen?

  Graviditet, amning, epilepsi, spädbarn och tonåringar yngre än 18 år, överkänslighet mot Cipro och andra läkemedel av fluorokinolongruppen.


Hur man köper Ciprofloxacin utan prenumeration online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Cipro utan recept inom 5 minuter

 1. Läs all viktig information om Ciprofloxacin.

  Det är mycket viktigt att göra bra forskning om Ciprofloxacin, titta i vår guide för att läsa om alla viktiga ämnen. Titta på alla olika typer av Ciprofloxacin här.

 2. Titta på priserna på Ciprofloxacin Cipro i en av våra tabeller på denna sida.

  Efter att du gjort din första efterforskning råder vi dig att jämföra och titta på alla priser på Cipro. Titta på alla olika typer av tillgängliga doser här.

 3. Köp Ciprofloxacin utan recept på 5 minuter i en pålitlig webshop.

  Välj en av de bästa leverantörerna av Ciprofloxacin utan recept och ta emot din produkt inom 3-5 arbetsdagar. Titta på alla olika typer av läkemedel här.

  köpa ciprofloxacin utan recept