Köp Imiquimod utan recept

¿Att köpa imiquimod utan recept online är svårt? Oroa dig inte, hos oss kan du beställa imiquimod creme online utan krångel och snabbt.

Köp Imiquimod Aldera Cream 5%

Vill du köpa Imiquimod online? På denna sida kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept som du tidigare fått från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Denna medicin anses vara säker att beställa online av flera läkare. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Bisoprolol utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Köp Imiquimod utan recept

I följande tabell kan du se var du kan beställa Imiquimod utan recept, recensenter från Drugsline.org har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Receptfria läkemedel delivers the best Imiquimod price without prescription. They ship worldwide. their stocks are located both within EU and overseas, and they provide excellent service for buying Imiquimod without prescription.

DoseringKvantitet PrisPriser
Snart Mer infoSnart Mer infoSnart Mer infoSnart Mer info

Vad är Imiquimod?

Detta läkemedel används för att behandla vissa typer av tillväxt på huden. Dessa är precancerösa tillväxter (aktiniska keratoser), en viss typ av hudcancer (ytlig basalcellscancer) och vårtor på utsidan av könsorganen / anusen. Att behandla dessa tillstånd kan minska komplikationerna från dem. Imiquimod tillhör en grupp läkemedel som kallas immunsvar modifierare. Det antas fungera genom att hjälpa till att aktivera ditt immunsystem för att bekämpa dessa onormala hudtillväxter. Denna produkt rekommenderas inte för användning på barn under 12 år om inte din läkare specifikt föreskriver det.

Dosering

Använd endast detta läkemedel på huden. Applicera detta läkemedel på det eller de drabbade områdena enligt din läkares anvisningar, vanligtvis precis innan du lägger dig över natten. Om du använder engångspaket, använd ett nytt paket för varje dos. Om du använder pumpen, pumpa pumpen enligt anvisningarna innan du använder den för första gången.

 • Tvätta händerna och området som ska behandlas med mild tvål och vatten innan du applicerar. Torka området väl. Applicera ett tunt lager medicin på det eller de drabbade områdena enligt anvisningarna och gnugga in. Tvätta händerna med tvål och vatten efter varje applicering. Täck inte över det behandlade området med bandage eller vattentät beläggning.
 • Du kan dock täcka området med bomullsgasväv eller bära bomullsunderkläder om du behandlar könsorganet. Låt grädden stå över natten, vanligtvis i cirka 8 timmar om du behandlar aktinisk keratos eller basalcellscancer, eller 6 till 10 timmar för vårtor. Undvik att duscha eller bada under den här tiden. På morgonen, tvätta det behandlade området med tvål och vatten för att ta bort grädden. Lämna inte imiquimodkräm längre än föreskrivet.

Doseringen och längden på behandlingen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen.

Vid behandling av aktiniska keratoser appliceras detta läkemedel vanligtvis två gånger i veckan i 16 veckor. Vid behandling av ytlig basalcellscancer appliceras detta läkemedel vanligtvis 5 gånger i veckan i 6 veckor. Vid behandling av vårtor appliceras detta läkemedel vanligtvis 3 gånger i veckan i upp till 16 veckor. Använd detta läkemedel regelbundet för att få ut mesta möjliga av det. För att hjälpa dig att komma ihåg kan det hjälpa att markera din kalender.

Använd inte detta läkemedel i ögonen, näsan, munnen, ändtarmen eller slidan. Om du får detta läkemedel i dessa områden, spola med mycket vatten. Om irritation uppstår, kontakta din läkare omedelbart.

 • Tala om för din läkare om ditt tillstånd varar eller förvärras eller om nya tillväxter uppträder under behandlingen.
 • Behandlingsområdets reaktioner kan inkludera rodnad, svullnad, klåda, sveda, smärta / ömhet, förtjockning / härdning av huden, skalning / flagnande / skabbande / skorpning eller läckande en klar vätska. Dessutom kan förändringar i hudfärg inträffa och kanske inte försvinna. Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras.
 • Om hudreaktionen är svår (blödning, sår / blåsor / sår) kan imiquimod behöva stoppas tillfälligt så att huden kan läka. Följ din läkares anvisningar.
 • Influensaliknande symtom (såsom feber, trötthet, muskelsmärta), rinnande / täppt näsa, hosta, diarré, illamående och ryggsmärtor kan också förekomma. Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras.

Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar. Tala omedelbart till din läkare om någon av dessa osannolika men allvarliga biverkningar uppträder: svullna körtlar (lymfkörtlar), nya ovanliga hudtillväxter / förändringar, bröstsmärtor, urinvägsbesvär. En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Sök dock omedelbar läkarvård om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen), svår yrsel, andningssvårigheter. Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Bieffekter

Behandlingsområdets reaktioner kan inkludera rodnad, svullnad, klåda, sveda, smärta / ömhet, förtjockning / härdning av huden, skalning / flagnande / skabbande / skorpning eller läckande en klar vätska. Dessutom kan förändringar i hudfärg inträffa och kanske inte försvinna. Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras.

 • Om hudreaktionen är svår (blödning, sår / blåsor / sår) kan imiquimod behöva stoppas tillfälligt så att huden kan läka. Följ din läkares anvisningar.
 • Influensaliknande symtom (såsom feber, trötthet, muskelsmärta), rinnande / täppt näsa, hosta, diarré, illamående och ryggsmärtor kan också förekomma. Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras.
 • Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.
 • Tala omedelbart till din läkare om någon av dessa osannolika men allvarliga biverkningar uppträder: svullna körtlar (lymfkörtlar), nya ovanliga hudtillväxter / förändringar, bröstsmärtor, urinvägsbesvär.
 • En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Sök dock omedelbar läkarvård om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen), svår yrsel, andningssvårigheter.
 • Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Försiktighetsåtgärder

Innan du använder imiquimod, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller om du har andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekspersonal för mer information.

 • Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal din medicinska historia, särskilt om: nyligen genomförd / oläkad operation på hudområdet som ska behandlas, immunsystemproblem (inklusive HIV-infektion), en viss komplikation av benmärg eller vissa organtransplantationer (kronisk graft-versus-host-sjukdom), autoimmuna sjukdomar (såsom reumatoid artrit, sklerodermi, lupus).
 • Detta läkemedel kan göra dig mer känslig för solen. Begränsa din tid i solen. Undvik solarium och solljus. Använd solskyddsmedel och använd skyddskläder när du är utomhus. Tala omedelbart till din läkare om du blir solbränd eller har hudblåsor / rodnad.
 • Genitala / analvårtor orsakas av ett virus som kallas humant papillomvirus (HPV). Eftersom imiquimod inte förstör viruset utan bara hjälper till att eliminera vårtan kan nya vårtor bildas, även när du behandlas. Du kanske också kan smitta alla sexpartners som kommer i kontakt med hudområdena som är infekterade med HPV.
 • För att minska risken för spridning av HPV till andra, använd alltid ett effektivt barriärskydd (som latex- eller polyuretankondomer, tanddammar) under all sexuell aktivitet. Kontakta din läkare eller apotekspersonal för mer information.
 • Undvik all sexuell kontakt under behandling av köns- / analvårtor medan krämen är på huden. Kondomer, tanddammar och membran kan försvagas av grädden, och därför fungerar de kanske inte lika bra för att förhindra graviditet eller spridning av HPV eller HIV.
 • Under graviditeten ska detta läkemedel endast användas när det behövs. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare.
 • Det är okänt om detta läkemedel övergår i bröstmjölk. Rådfråga din läkare innan du ammar.

Interaktioner

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel / naturläkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, sluta eller ändra dosen av läkemedel utan din läkares godkännande.

 Överdos

Detta läkemedel kan vara skadligt vid förtäring. Om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att gå över eller andningssvårigheter, ring 911. Annars kontakta ett giftkontrollcenter omedelbart. Amerikanska invånare kan ringa sitt lokala giftkontrollcenter

Missad dos

Om du saknar en dos, vänta tills nästa natt med att applicera den. Fördubba inte dosen för att komma ikapp. Fortsätt med dina vanliga schemalagda doser enligt anvisningarna.

Lagring

Förvara den amerikanska produkten i kylskåp eller vid rumstemperatur. Förvara den kanadensiska produkten vid rumstemperatur. Frys inte. Kasta alla mediciner som har fryst. Förvara inte i badrummet. Håll alla mediciner borta från barn och husdjur.

Spola inte mediciner ner på toaletten och häll dem inte i avloppet såvida du inte har instruerats om det. Kassera produkten ordentligt när den har gått ut eller inte längre behövs. Kontakta din apotekspersonal eller det lokala avfallshanteringsföretaget.

 • aldara
 • aldara kräm
 • aldara cream
 • aldara receptfritt
 • imiquimod
 • aldara behandling
 • aldara pris
 • imiquimod fass
 • aldara kondylom
 • imiquimod kräm
 • aldara 5% kräm
 • aldara kräm köpa
 • behandling med aldara
 • behandling med aldara creme
 • aldara kräm receptfritt
 • imiquimod cream
 • aldara online
 • aldara apoteket

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats är inte kopplad till några varumärken. De äger alla varumärken, logotyper och bilder. Den här webbplatsens innehåll är endast för informationsändamål och är inte avsett som medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Om du har frågor om ett medicinskt problem, kontakta en läkare. Avvisa inte medicinsk rådgivning eller dröj inte med att få det på grund av denna webbplats.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Hur köper jag Imiquimod utan recept online?

 1. Vad är Imiquimod?

  Detta läkemedel används för att behandla vissa typer av tillväxt på huden. Dessa är precancerösa tillväxter (aktiniska keratoser), en viss typ av hudcancer (ytlig basalcellscancer) och vårtor på utsidan av könsorganen / anusen.

 2. Vad händer om du tar för mycket Imiquimod?

  Detta läkemedel kan vara skadligt vid förtäring. Om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att dö eller andas, ring nödlinjen i ditt land så snart som möjligt. Annars kontaktar du ett giftkontrollcenter direkt.

 3. Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du saknar en dos, vänta tills nästa natt med att applicera den. Fördubba inte dosen för att komma ikapp. Fortsätt med dina vanliga schemalagda doser enligt anvisningarna.

Hur man köper Cetirizine utan recept på internet

 1. Läs all viktig information om läkemedlet

  Det är mycket viktigt att göra bra forskning om Cetirizine, se i vår guide för att läsa om alla viktiga ämnen. Titta på alla olika typer av Imiquimod här.

  köp Imiquimod grädde

 2. Titta på priserna på Imiquimod i ett av våra tabeller på den här sidan

  När du har gjort din första undersökning rekommenderar vi att du jämför och tittar på alla priser på Cetirizine. Titta på alla olika typer av Imiquimod här.

 3. Köp Imiquimod utan recept på 5 minuter i en pålitlig webbshop

  Välj en av de bästa leverantörerna av Cetirizine utan recept och få din produkt inom 3-5 arbetsdagar. Titta på alla olika typer av Imiquimod här.