köpa Olanzapine utan recept

köp olanzapin utan recept

¿Uppköp Olanzapine utan recept online är svårt? Oroa dig inte, hos oss kan du beställa zyprexa online utan krångel och snabbt.

Generisk identifiera: Olanzapine (oh LANZ a peen)

Köp Olanzapin utan recept

vill du köp Olanzapine online? På denna sida kan du se var du kan beställa detta receptfritt läkemedel som du tidigare köpt från din läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör de atypiska antipsykotika och anses av flera läkare vara säkert att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågorna, hur man köper utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Zyprexa utan receptpriser

I tabellen nedan kan du se var du kan köpa Zyprexa utan recept. Drugsline.org granskade alla priser online och fann det Receptfria läkemedel ger det bästa Olanzapin-priset utan recept. De skickar över hela världen. deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Olanzapin utan recept.

Zyprexa varumärken:

 • Zyprexa® Tablet: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg; Injektion (snabbstart): 10 mg injektionsflaskor
 • Zyprexa Zydix® Oralt sönderfallande piller: 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg
 • Zyprexa Relprevv® -injektion (förlängd lansering): 150 mg, 210 mg, 300 mg, 405 mg

Vad är Olanzapine Zyprexa?

Zyprexa är ett läkemedel som fungerar i sinnet för att hantera schizofreni. Det är ofta känt som en andra teknik antipsykotisk (SGA) eller atypisk antipsykotisk. Olanzapin återbalanserar dopamin och serotonin för att öka fundering, temperament och uppförande.

Symtom på schizofreni omfamnar:

 • Hallucinationer - inbillade röster eller foton som verkar verkliga
 • Vanföreställningar - övertygelser som inte är sanna (t.ex. olika personer studerar dina idéer)
 • Oorganiserad fundering eller bry sig om att organisera dina idéer och vara vettig
 • Lite vill vara runt olika människor
 • Problem med att prata tydligt
 • Brist på motivation

Zyprexa kan hjälpa vissa eller alla dessa tecken.

Zyprexa kan också godkännas för följande indikationer:

 • Akut botemedel mot maniska eller kombinerade episoder av bipolär dysfunktion
 • Underhåll (långsiktig) botemedel mot bipolär dysfunktion
 • Akut botemedel mot agitation vid schizofreni och bipolär dysfunktion

Detta läkemedelsblad fokuserar helt på schizofreni. Du kan upptäcka extra detaljer om bipolär dysfunktion och förtvivlan här.

Olanzapin kan också vara användbart när det föreskrivs "off-label" för förebyggande av kemoterapi-associerade akuta och fördröjda illamående eller kräkningar, kemoterapi-associerade genombrottskänsla eller kräkningar, delirium, vanföreställningsparasitos, posttraumatisk stressdysfunktion, Tourettes syndrom och olika psykologiska välbefinnande. "Off-label" betyder att det inte har godkänts av Food and Drug Administration för denna situation. Din psykologiska leverantör av hälsa bör motivera sina funderingar med att rekommendera och "off-label" botemedel. De borde vara tydliga när det gäller gränserna för analysrundan för detta läkemedel och om det finns andra val.

Vad är viktig information att veta om detta läkemedel?

 • Schizofreni kräver långsiktigt botemedel. Sluta inte ta olanzapin, även när du verkligen känner dig högre.
 • När du kommer från dig kommer din vårdgivare att bedöma hur lång tid du kommer att behöva ta drogerna.
 • Saknade doser olanzapin kan förbättra ditt hot om återfall i dina tecken.
 • Sluta inte ta olanzapin eller ändra din dos utan att tala med din läkare först.
 • För att olanzapin ska fungera korrekt bör det tas dag efter dag enligt din vårdleverantörs beställning.

Finns det specifika bekymmer om Olanzapine?

Om du planerar att bli gravid, meddela din vårdleverantör att hantera dina läkemedel bäst. Människor med schizofreni som vill visa sig vara gravida står inför viktiga val. Detta är en fin bestämning eftersom obehandlad schizofreni har faror för fostret, förutom mamman. Det är viktigt att diskutera riskerna och fördelarna med botemedel tillsammans med din läkare och vårdgivare.

Antipsykotisk användning under tredje trimestern av att vara gravid har ett hot mot oregelbundna muskelåtgärder (extrapyramidala tecken [EPS]) och/eller abstinenssymtom hos nyfödda efter utbud. Symtomen inom det nya barnet kan omfamna agitation, matningsdysfunktion, hypertoni, hypotoni, andningsbesvär, somnolens och tremor; dessa resultat kan också vara självbegränsande eller kräva sjukhusvistelse.

Försiktighet föreslås vid amning eftersom Zyprexa flyttar in i bröstmjölk. Det är lämpligt att tjejer som får Zyprexa inte ska amma.

Vad ska jag diskutera med min vårdgivare innan jag tar Olanzapine?

 • Symptom på din situation som stör dig förmodligen mest
 • Om du har fått idéer om självmord eller skada dig själv
 • Läkemedel du har tagit upp till nu i din situation, oavsett om de hade varit effektiva eller framkallat några antagonistiska resultat
 • Om du någonsin haft muskelstelhet, skakningar, tardiv dyskinesi, malignt neuroleptiskt syndrom eller viktökning som kan hänföras till ett läkemedel
 • Om du upplever oavsiktliga effekter av dina läkemedel, prata om dem tillsammans med din leverantör. Vissa oavsiktliga effekter kan röra sig med tiden, men andra kan kräva ändringar inom medicinen.
 • Alla psykiatriska eller medicinska problem som du har fått, som påminner om problem med kranskärlshärrytmen, långvarigt QT -syndrom, kranskärlsattacker, diabetes, överdrivet ldl -kolesterol eller anfall
 • Om du har fått ett historiskt historiskt förflutet av diabetes eller kranskärlssjukdom
 • Alla olika läkemedel du för närvarande tar (tillsammans med receptfria varor, naturliga och kosttillskott) och eventuella medicinska allergiska reaktioner du har fått
 • Andra läkemedel som du inte får medicinera, som påminner om talemedicin eller missbruk. Din leverantör kan klargöra hur dessa helt olika terapier fungerar med medicinen.
 • Om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar
 • Om du röker, dricker alkohol eller använder olaglig medicinering

Hur ska jag ta Olanzapine?

 • Zyprexa tabletter tas ofta 1 gång om dagen med eller utan måltider.
 • Vanligtvis börjar patienter med en låg dos medicinering och dosen höjs långsamt under ett antal veckor.
 • Den orala dosen varierar ofta från 5 mg till tjugo mg. Dosen av injektionen varierar ofta från 150 mg till 405 mg. Endast din vårdgivare kan bestämma rätt dos för dig.
 • Olanzapin oralt sönderfallande tabletter bör förbli i sin äkta förpackning. Öppna paketet med tydliga torra fingrar tidigare än varje dos. Försök inte att lägga tabletter i en pillbox om du råkar ta de oralt sönderfallande tabletterna.
 • Zyprexa oralt sönderfallande tabletter löses upp i munnen inom några sekunder och kan sväljas med eller utan vätska.

Använd en kalender, pillbox, väckarklocka eller mobiltelefonvarning som hjälper dig att tänka på att ta din medicin. Du kan också be en familjemedlem eller en kompis att påminna dig eller testa med dig för att se till att du tar din medicin.

Den långverkande injektionstypen av Zyprexa körs varannan till var fjärde vecka. Det bör administreras av din hälsovårdare genom en injektion i skinkan. En välmående vårdare kommer att bevara dig i en miljö där du kan bli uppmärksammad minst tre timmar efter varje injektion

Vad händer om jag saknar en dos?

Om du saknar en dos Zyprexa, ta den så snabbt som du tänker på, förutom att det är närmare tiden för din efterföljande dos. Diskutera detta tillsammans med din vårdleverantör. Fördubbla inte din efterföljande dos eller ta större än vad som föreskrivs. Om du saknar en dos Zyprexa långverkande injektion, kontakta din läkare för att få din dos så snabbt som möjligt.

Vad ska jag undvika när jag tar Zyprexa?

Undvik att äta alkohol eller använda olaglig medicin medan du tar Zyprexa. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra antagonistiska resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

Vad händer om jag överdoserar Olanzapine?

Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller nödnumret i ditt närområde. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringshjärtat.

Det finns ingen särskild åtgärd för att vända konsekvenserna av Zyprexa.

Vad är möjliga biverkningar av Zyprexa Olanzapine?

 • Låg blodspänning
 • dåsighet
 • extrapyramidala tecken
 • rastlöshet
 • yrsel
 • huvudvärk
 • Trötthet
 • sömnlöshet
 • förhöjt prolaktin
 • vikt förvärva
 • förhöjd mattrang
 • torr mun
 • dålig matsmältning
 • förstoppning
 • lever fungerar ta en titt på avvikelser
 • svagpunkt
 • oavsiktlig skada
 • Olanzapin kan förbättra blodintervallet för ett hormon som kallas prolaktin. Biverkningar av förhöjda prolaktinintervall omfattar kvinnor som tappar sitt intervall, tillverkar bröstmjölk och män som avbryter samlag eller förmodligen upplever erektilproblem. Lång tid (månader eller år) av förhöjt prolaktin kan leda till osteoporos eller förhöjt hot om benfrakturer.
 • Vissa människor kan utveckla muskelrelaterade oavsiktliga effekter medan de tar Zyprexa. De tekniska fraserna för dessa är "extrapyramidala symptom" (EPS) och "tardiv dyskinesi" (TD). Symtom på EPS omfattar rastlöshet, darrningar och stelhet. TD -tecken omfattar gradvisa eller ryckiga handlingar som man inte kan hantera, som vanligtvis börjar i munnen med tungrullning eller tuggande åtgärder.
 • Temperaturreglering: Nedsatt temperaturreglering av kärnfysik kan hända; varning med ansträngande tåg, värme publicitet och uttorkning.
 • Andra tekniska antipsykotika (SGA) förbättrar chansen att gå upp i vikt, överdrivet blodsocker och överdrivet ldl -kolesterol. Detta är ofta känt som metaboliskt syndrom. Din vårdgivare kan be dig om ett blodmönster för att testa ditt LDL -kolesterol, blodsocker och hemoglobin A1c (ett mått på blodsocker över tid) medan du tar detta läkemedel.

SGA har kopplats till ett större hot om dödsfall, stroke och övergående ischemiska övergrepp (TIA) hos äldre personer med beteendeproblem till följd av demens.

Alla antipsykotika har relaterats till risken för plötslig hjärtsvikt till följd av arytmi (oregelbunden hjärtslag). För att minska detta hot bör antipsykotiska läkemedel användas inom den minsta effektiva dosen när fördelarna överväger farorna. Din läkare kan beställa ett EKG för att observera för oregelbunden hjärtslag.

Neuroleptiskt malignt syndrom är en ovanlig, livshotande antagonistisk påverkan av antipsykotika som förekommer hos <1% hos patienter. Symtomen omfattar förvirring, feber, överdriven muskelstelhet och svettning. Om någon av dessa tecken inträffar, kontakta din vårdgivare omedelbart.

Alla antipsykotika kan orsaka sedering, yrsel eller ortostatisk hypotoni (en minskning av blodbelastningen när du reser dig från att sitta eller faller ner). Dessa oavsiktliga effekter kan resultera i fall som kan utlösa benfrakturer eller olika olyckor. Detta hot är större för personer med omständigheter eller olika läkemedel som kan förvärra dessa resultat. Kontakta din vårdleverantör om fall eller något av dessa tecken inträffar.

Överkänslighetsreaktioner vid flera organ (läkemedelssvar med eosinofili och systemiska tecken [DRESS]): Potentiellt allvarliga, typiskt dödliga, multiorganöverkänslighetsreaktioner har rapporterats. Symtomen kan omfatta en:

 • utslag
 • förhöjda intervall av säkra vita blodkroppar (eosinofiler)
 • feber
 • svullna/förstorade lymfkörtlar med systemiska problem.

Om du upplever någon av dessa effekter, kontakta din läkare direkt.

Finns det några risker att ta?

Tardiv dyskinesi (TD) är en aspektpåverkan som utvecklas med utökad användning av antipsykotika. Läkemedel som påminner om Zyprexa har visat sig ha ett minskat hot av TD jämfört med äldre antipsykotika, som påminner om Haldol® (haloperidol). Om du utvecklar tecken på TD, som påminner om grimasande, sugande och läckande läppar eller andra åtgärder som du helt enkelt inte kan hantera, kontakta din läkare omedelbart. Alla patienter som tar både första eller andra tekniska antipsykotika borde ha en onormal ofrivillig rörelseskala (AIMS) ofta utförd av sin vårdleverantör för att observera för TD.

Andra tekniska antipsykotika (SGA) förbättrar chansen att:

 • diabetes
 • vikt förvärva
 • överdrivet ldl -kolesterol
 • överdriven triglycerider

Vilka andra läkemedel kan interagera med Zyprexa?

Zyprexa kan blockera konsekvenserna av mäklare som används för att hantera Parkinsons sjukdom som påminner om:

 • levodopa/karbidopa (Sinemet®)
 • bromokriptin
 • pramipexol (Mirapex®)
 • ropinirol (Requip®)

Zyprexa kan minska din blodspänning. Medicin som används för att minska blodspänningen kan förbättra denna effekt. Propranolol (Inderal®) är en förekomst av denna typ av medicin.

Sedativa läkemedel som påminner om lorazepam (Ativan®) och diazepam (Valium®) kan förbättra risken för yrsel eller sömnighet när de används i blandning med olanzapin. Detta hot ökar när dessa läkemedel ges som en injektion.

Följande läkemedel kan förbättra graderna och resultaten av Zyprexa:

Cigarettrök (och olika typer av) rök kan sänka Zyprexas intervall. Låt din vårdleverantör veta om du råkar börja eller sluta röka. Nikotinplåster påverkar inte olanzapinintervall.

Hur lång tid tar det att arbeta?

Det är viktigt att informera din läkare om hur du känner att problemen går igenom de första veckorna efter att du börjat ta Zyprexa. Det kommer med all sannolikhet att ta ett antal veckor för att se tillräckligt stora förändringar i dina tecken för att lösa om Zyprexa är rätt medicin för dig.

Antipsykotiskt botemedel är mestadels önskat livslångt för personer med schizofreni. Din läkare kan bäst tala om längden på det botemedel du vill ha, främst baserat på dina tecken och sjukdom.

 • Hallucinationer, oorganiserad fundering och vanföreställningar kan öka under de första 1-2 veckorna
 • Ibland försvinner dessa tecken inte helt
 • Motivation och vill vara runt olika människor kan ta inte mindre än 1-2 veckor att förbättra
 • Symtomen fortsätter att bli högre ju längre du tar olanzapin
 • Det kan ta 2-3 månader tidigare än du får det totala med Zyprexa

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats är inte kopplad till några varumärken. De äger alla varumärken, logotyper och bilder. Den här webbplatsens innehåll är endast för informationsändamål och är inte avsett som medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Om du har frågor om ett medicinskt problem, kontakta en läkare. Avvisa inte medicinsk rådgivning eller dröj inte med att få det på grund av denna webbplats.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 1. Vad är Zyprexa?

  Zyprexa Olanzapine tillhör de atypiska antipsykotiska läkemedlen. Det används för att behandla schizofreni och bipolär sjukdom. 

 2. Vad ska jag göra om jag glömmer en dos?

  Det är viktigt att ta detta läkemedel konsekvent. Om du glömmer en dos: ta den så snabbt som du har i åtanke förutom att det är närmare tiden för din efterföljande dos. Fördubbla inte din efterföljande dos eller ta mer än vad som är ordinerat.

 3. Vilka interaktioner har Zyprexa med andra läkemedel?

  Det kan orsaka extremt illamående, kräkningar, svettningar och komplikationer.

 4. Kan jag bara sluta ta Olanzapine?

  Följ läkarens anvisningar om när du ska sluta med medicinen.

  Plötsligt stopp av Olanzapine kan därför orsaka samma symtom som de du tog det för i första hand. Titta på alla de olika typerna av Zyprexa här.


Hur köper man Olanzapine utan prenumeration online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Zyprexa utan recept på internet

 1. Läs all viktig information om Olanzapine

  It’s very important to do good research on Zyprexa, look in our guide to read about all the important subjects. Titta på alla de olika typerna av Zyprexa här.

 2. Se priserna på Olanzapine i en av våra tabeller på den här sidan

  Efter att du gjort din första undersökning råder vi dig att jämföra och titta på alla priser på Zyprexa. Titta på alla olika typer av Olanzapine här.

 3. Köp Olanzapine utan recept på 5 minuter i en pålitlig webbshop

  Välj en av de bästa leverantörerna av Olanzapine utan recept och få din produkt inom 3-5 arbetsdagar. Titta på alla olika typer av Olanzapine här.

  köp olanzapin utan recept