Köp Tetracyklin utan recept

¿Köpa Tetracyklin utan recept online är svårt? Oroa dig inte, hos oss kan du beställa Tetracyklin receptfritt utan problem.

Tetracyklin varumärken och produkter

 • Tetracyklin
 • Tetracyklin
 • Tetracyklin

Behandlingar och ingredienser

Tetracyklin innehåller Tetracyklin och används för Tetracyklinbehandling hos män.

köpa tetracyklin utan recept

Tetracyklin utan recept

vill du köpa tetracyklin online? På denna sida kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept som tidigare erhållits från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Tetracykliner (tetracyklin, doxycyklin, minocyklin, tigecyklin) är en klass av läkemedel som används för att hantera och behandla olika bakterieinfektioner och anses vara säkra av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan Vanliga frågor, hur man köper tetracyklin utan recept eller kolla alla priser på detta läkemedel.

Beställ Tetracyklin över disk

I tabellen nedan kan du se var du kan köpa Tetracyklin utan recept. Recensenter från Drugsline.org har kollat alla priser på internet och kommit fram till att Receptfria läkemedel ger det bästa Tetracyklinpriset utan recept. De skickar över hela världen (inte till USA eller Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Tetracyklin utan recept.

DoseringKvantitetPrisKontrollera produkten
20 mg10 piller€ 83.00
20 mg30 piller€ 103.00
20 mg60 piller€ 136.00
20 mg90 piller€ 168.00
20 mg120 piller€ 198.00
40 mg10 piller€ 88.00
40 mg30 piller€ 108.00
40 mg
60 piller€ 143.00
40 mg90 piller€ 186.00
40 mg120 piller€ 216.00

Varför ordineras detta läkemedel?

Tetracyklin används för att behandla infektioner orsakade av bakterier, inklusive lunginflammation och andra luftvägsinfektioner; vissa infektioner i hud-, ögon-, lymfa-, tarm-, köns- och urinsystem; och vissa andra infektioner som sprids av fästingar, löss, kvalster och infekterade djur. Det används också tillsammans med andra mediciner för att behandla akne. Tetracyklin används också för att behandla pest och tulerami (allvarliga infektioner som kan spridas med avsikt som en del av en bioterrorattack). Det kan också användas till patienter som inte kan behandlas med penicillin för att behandla vissa typer av matförgiftning och mjältbrand (en allvarlig infektion som kan spridas med avsikt som en del av en bioterrorattack). Tetracyklin är i en klass av läkemedel som kallas tetracyklinantibiotika. Det fungerar genom att förhindra tillväxt och spridning av bakterier.

Antibiotika som tetracyklin fungerar inte för förkylningar, influensa eller andra virusinfektioner. Att använda antibiotika när de inte behövs ökar risken för att senare få en infektion som motstår antibiotikabehandling.

Hur ska detta läkemedel användas?

Tetracyklin kommer som en kapsel att ta genom munnen. Det tas vanligtvis två eller fyra gånger dagligen. Tetracyklin ska tas på fastande mage, minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltider eller mellanmål. Drick ett helt glas vatten med varje dos av tetracyklin. Ta inte tetracyklin med mat, särskilt mejeriprodukter som mjölk, yoghurt, ost och glass. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta tetracyklin exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Andra användningsområden för detta läkemedel

Tetracyklin används också ibland för att behandla borrelia och malaria, och för att förhindra pest och tularemi hos personer som har exponerats för pest eller tularemibakterier. Tala med din läkare om riskerna med att använda denna medicin för ditt tillstånd.

Denna medicin skrivs ibland ut för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Vilka särskilda försiktighetsåtgärder bör jag vidta?

Innan du tar tetracyklin

 • Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot tetracyklin, minocyklin, doxycyklin, demeklocyklin, andra mediciner eller något av ingredienserna i tetracyklinkapseln. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
 • Du bör berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: antikoagulantia ('blodförtunnare') som warfarin (Coumadin, Jantoven) och penicillin.
 • Var medveten om att antacida som innehåller magnesium, aluminium, kalcium eller natriumbikarbonat, kalciumtillskott, zinkprodukter, järnprodukter och laxermedel som innehåller magnesium stör tetracyklin, vilket gör det mindre effektivt. Ta tetracyklin 2 timmar före eller 6 timmar efter antacida, kalciumtillskott, zinkprodukter och laxermedel som innehåller magnesium. Ta tetracyklin 2 timmar före eller 4 timmar efter järnpreparat och vitaminprodukter som innehåller järn. Ta tetracyklin 2 timmar före eller efter zinkhaltiga produkter.
 • Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft lupus (ett tillstånd där immunsystemet angriper många vävnader och organ, inklusive hud, leder, blod och njurar) eller njursjukdom.
 • Tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du tar tetracyklin, kontakta din läkare omedelbart. Tetracyklin kan skada fostret.
 • Jag planerar att undvika onödig eller långvarig exponering för solljus och att bära skyddskläder, solglasögon och solskyddsmedel. Tetracyklin kan göra din hud känslig för solljus. Tala om för din läkare omedelbart om du blir solbränna.
 • Du bör veta att när tetracyklin används under graviditet eller hos spädbarn eller barn upp till 8 år, kan det orsaka att tänderna blir permanent fläckade. Tetracyklin ska inte användas till barn under 8 år om inte din läkare beslutar att det behövs.

Vilka speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger annat, fortsätt med din normala kost.

Vad ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

Vilka biverkningar kan detta läkemedel orsaka?

Tetracyklin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner.

 • illamående
 • kräkningar
 • diarre
 • klåda i ändtarmen eller slidan
 • svullen tunga
 • svart eller hårig tunga
 • ont eller irriterad hals

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din läkare omedelbart.

 • huvudvärk
 • dimsyn, dubbelsyn eller synförlust
 • hudutslag
 • nässelfeber
 • svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar och ögon
 • svårigheter att andas eller svälja.
 • stelhet eller svullnad i lederna.
 • ovanlig blödning eller blåmärken.
 • Bröstsmärta
 • Återkomst av feber, ont i halsen, frossa eller andra tecken på infektion
 • vattnig eller blodig avföring, magkramper eller feber under behandling eller i upp till två eller fler månader efter avslutad behandling.

Tetracyklin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online eller per telefon (1-800) 332-1088.

Vad ska jag veta om förvaring och kassering av detta läkemedel?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i rumstemperatur och borta från ljus och överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Oönskade mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan konsumera dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop- eller återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn, eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats - en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.

I nödfall eller överdosering

I händelse av en överdos ringer du giftkontrollens hjälplinje på 1-800-222-1222. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart 911.

Vilken annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att kontrollera ditt svar på tetracyklin.

Innan du gör något laboratorietest, berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du tar tetracyklin.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ditt recept går förmodligen inte att fylla på. Om du fortfarande har symtom på infektion efter att du avslutat tetracyklinet, kontakta din läkare.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats är inte kopplad till några varumärken. De äger alla varumärken, logotyper och bilder. Den här webbplatsens innehåll är endast för informationsändamål och är inte avsett som medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Om du har frågor om ett medicinskt problem, kontakta en läkare. Avvisa inte medicinsk rådgivning eller dröj inte med att få det på grund av denna webbplats.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till pålitliga internetleverantörer. På så sätt sparar vi dig och det bästa priset för många människor, och du kan enkelt och lagligt få tag i denna kraftfulla medicin.

Vanliga frågor

 1. Vad används tetracyklin för?

  Tetracyklin används för att behandla infektioner orsakade av bakterier inklusive lunginflammation och andra luftvägsinfektioner, vissa infektioner i hud, ögon, lymfatiska, tarm-, köns- och urinvägar; och vissa andra infektioner som sprids av fästingar, löss, kvalster och infekterade djur.

 2. Vilket antibiotikum är ett tetracyklin?

  Tetracykliner (tetracyklin, doxycyklin, minocyklin, tigecyklin) är en klass av läkemedel som används för att hantera och behandla olika bakterieinfektioner. Tetracykliner klassificeras som proteinsynteshämmande antibiotika och anses vara bredspektrum.

 3. Vad är tetracyklinbiverkningar?

  Illamående, kräkningar, diarré, aptitlöshet, munsår, svart hårig tunga, ont i halsen, yrsel, huvudvärk eller ändtarmsbesvär kan förekomma. Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras, berätta omedelbart för din läkare eller apotekspersonal.

 4. Kan jag dricka kaffe med tetracyklin?

  Resultaten som erhållits i detta arbete visar att tetracyklinabsorptionen inte försämras när det administreras med kaffe eller apelsinjuice, trots att apelsinjuice innehåller höga koncentrationer av kalcium.

 5. Orsakar tetracyklin viktökning?

  Sedan 1940-talet har tetracykliner associerats med viktökning hos spädbarn och barn (12), och en studie visade signifikant viktökning hos vuxna (13).

 Hur köper man Tetracyklin utan recept online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Tetracyklin utan recept på internet

 1. Läs all viktig information om läkemedlet

  Efter att du gjort din första forskning, råder vi dig att jämföra och titta på alla priser på Tetracyklin. Titta på alla olika typer av tetracyklin här.

 2. Se priserna på Tetracyklin i en av våra tabeller på denna sida

  It’s very important to do good research on Tetracycline, look in our guide to read about all the important subjects. Titta på alla olika typer av tetracyklin här.

 3. Köp Tetracyklin utan recept på 5 minuter i en pålitlig webshop

  Välj en av de bästa leverantörerna av Tetracyklin utan recept och få din produkt inom 3-5 arbetsdagar. Titta på alla olika typer av tetracyklin här.