Köp Tizanidine utan recept

köpa tizanidin utan recept

Köp Tizanidin utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Zanaflex online utan krångel och snabbt.

Aktiv beståndsdel: Tizanidin
Varumärke: Zanaflex

köpa Tizanidin Utan recept

vill du köpa Tizanidin uppkopplad? På denna sida kan du se var du kan beställa detta receptfritt läkemedel som du tidigare köpt från din läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en muskelavslappnande medicin som används för att behandla spasmer, kramper och stramhet i muskler och anses vara säker av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Tizanidin utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Zanaflex utan recept

I tabellen nedan kan du se var du kan köpa Tizanidin utan recept, granskare från Drugsline.org har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Receptfria läkemedel levererar det bästa Tizanidine-priset utan recept. De skickar över hela världen. deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Tizanidin utan recept.

DoseringKvantitetPrisKontrollera produkten
2 mg30 piller€ 103.00
2 mg30 piller€ 145.00
2 mg60 piller€ 171.00
2 mg60 piller€ 197.00
2 mg90 piller€ 237.00
4 mg90 piller€ 113.00
4 mg120 piller€ 165.00
4 mg120 piller€ 201.00
4 mg180 piller€ 237.00
4 mg180 piller€ 297.00

Vad är Tizanidine

Ergotamin har vardera stimulerande och blockerande egenskaper för α-adrenerga och serotonerga receptorer och en direkt vasokonstriktiv effekt. Koffein accelererar och kommer att öka den enterala resorptionen av ergotamin.

Tizanidin Läkemedelsindikation

 • Piller: Spasmer i skelettmuskelgrupperna,
  • vid statiska och praktiska problem med ryggraden (cervikala och lumbala syndrom);
  • efter muskuloskeletala kirurgiska ingrepp, t.ex. diskbråck eller ledproblem i höften.

 • P-piller eller kapsel: Spasticitet hänförlig till neurologiska problem motsvarande:
  • Ett antal skleros;
  • ihållande myelopati;
  • degenerativa åkommor i ryggraden;
  • en cerebrovaskulär olycka;
  • cerebral pares.

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

 • Att vara gravid
  • Teratogenes: Hos människor, otillräcklig kunskap. Inom djurforskning kan det finnas bevis för skadlighet, och förhöjd pre- och perinatal dödlighet vid maternell giftiga doser.
  • Farmakologisk påverkan: Muskel fritid genomförbart.
 • Laktation
  • Övergång i bröstmjölk: Visst, i små portioner (hos djur).

Kontraindikationer: avsevärt nedsatt leveroperation.

Tizanidin Läkemedelsinteraktioner

 1. Samtidig användning med robusta CYP1A2-hämmare, likvärdiga med fluvoxamin och ciprofloxacin, är kontraindicerat på grund av ökade tizanidinintervall, vilket kan leda till tecken på överdosering (QT-förlängning).
 2. Samtidig användning med olika CYP1A2-hämmare, motsvarande:
  • amiodaron
  • propafenon
  • cimetidin
  • norfloxacin, p-piller borde inte vara riktigt användbara.
 3. Använd inte samtidigt med α-agonister (klonidin) som kan tillskrivas ytterligare hypotensiv effekt.2
 4. Använd varning när du kombinerar med olika mäklare som kommer att utlösa QT-förlängning (t.ex. amitriptylin, azitromycin).
 5. Antihypertensiv medicin (tillsammans med diuretika) förbättrar risken för hypotoni och bradykardi.
 6. Alkohol och olika centrala depressiva medel förbättrar den centrala depressiva effekten.
 7. Samtidig användning av rifampicin kan halvera tizanidingraden, vilket kan kräva försiktig dosjustering om samtidig användning är kritisk.
 8. Användning av CYP1A2-inducerare och rökning (inducerar CYP1A2) kan resultera i ett minskat fokus på tizanidin; om rökning avbryts under behandlingen, kan fokus på tizanidin förbättras jämfört med tidigare.
 9. Tizanidin kan förstärka de lugnande och hypotensiva resultaten av alkohol. Baklofen, antihistaminer och hypnotika kan förstärka de lugnande resultaten av tizanidin.

Tizanidin Dosering

På grund av den smala terapeutiska variationen och överdriven variation mellan patienter, ändra dosen individuellt. En låg startdos på två mg 3×/dag minskar risken för obekväma biverkningar.

Skelettmuskelspasmer

 • Vuxna
  • Riktigt användbar dosering: 2-4 mg 3×/dag. I extrema fall kan en ytterligare dos på 2-4 mg också ges. Den fjärde dosen borde helst administreras sent på natten för att kunna minska den lugnande effekten.

Spasticitet hänförlig till neurologiska problem

 • Vuxna
  • Startdos: 2 mg 3×/dag eller 1 6 mg mga kapsel 1×/dag (max. 6 mg/dag). För tabletter, förbättra dosen med 2-4 mg var 3-7 dag, ofta till 12-24 mg/dag i 3-4 doser; max 36 mg/dag. För kapslar mga förbättra dosen med 1 6 mg kapsel var 3-7 dag, ofta till 12 mg 1 x/dag; 24 mg dag för dag är aldrig önskad.

Vid minskad njuroperation: startdos 2 mg 1×/dag och baserat på effekt och antagonistiska reaktioner steg för steg förbättra så snart som dag för dag dosen tidigare än ökad administreringsfrekvens.

Inom äldre och hos individer med lätt nedsatt leverfunktion: börja med den nedre genomförbara dosen och titrera i små steg baserat på tolerans och effekt, det rekommenderas starkt att förlänga dosen så snart som dag för dag först, tidigare än att justera frekvensen av administrationen.

Avbrytande av behandlingen: i detta fall minska dosen långsamt, särskilt hos patienter som har använt för höga doser under mycket lång tid, för att kunna stoppa rebound-hypertoni och takykardi.

Tizanidine försiktighetsåtgärder

Dosera steg för steg för att begränsa de centrala resultaten och för att tillåta den drabbade att vänja sig vid den minskade muskelstressen överallt i kroppen.

 1. Varning hos äldre personer och personer med nedsatt njurfunktion.
 2. Leveroperation: För dagliga doser på 12 mg eller extra under de första 4 månaderna, övervaka leveroperationer månad till månad och vid tecken på leverdysfunktion motsvarande illamående, anorexi eller trötthet. Vid ihållande ALAT- eller ASAT-intervall som överstiger 3 gånger den högre gränsen för den traditionella variationen, avbryt behandlingen.
 3. I ett försök att hålla dig borta från rebound hypertoni, takykardi och hypertoni, sluta inte använda helt plötsligt, dock steg för steg.
 4. Överkänslighetsreaktioner: Vid anafylaxi eller angioödem med chock eller andningsproblem, avbryt behandlingen omedelbart och sök lämplig behandling.
 5. Använd inte på ungdomar (< 18 år) som beror på begränsad expertis.

Zanaflex biverkningar

Tillsammans med de nödvändiga effekterna kan ett läkemedel orsaka några oönskade effekter. Även om inte alla dessa biverkningar kan uppstå, kan de behöva läkarvård om de uppstår. Kontakta din läkare omedelbart om någon av följande biverkningar uppstår:

 • Magtarmkanalen
  • Torr mun
  • Gastrointestinal dysfunktion
 • Skelettmuskelgrupper och bindväv: Muskelsvaga punkt
 • Nervsystem
  • Yrsel
  • Sömnighet
 • Blodkärl: Chock
 • Porer och hud och subkutan vävnad
  • Angioödem
  • Dermatit
  • Erytem
  • Porer och hudutslag
  • Klåda
  • Urtikaria
 • Immunförsvar
  • Anafylaxi
  • Överkänslighetsreaktion
 • Lever och gallgångar
  • Akut hepatit
  • Leversvikt
 • Magtarmkanalen
  • Bromsad
  • Ont i magen
 • Öga: Suddigt fantasifullt och förutseende
 • Öron och vestibulära system: Vertigo
 • Psyke: Hallucinationer
 • Nervsystem
  • Dysartri
  • Synkope

varning

Information om psykotiska störningar, inkluderad i recensionen av Tizanidine, används uteslutande för de informativa funktionerna och bör inte övervägas som alternativ till licensierad sjukvård eller remiss från distributören av hälsovårdsbehandling.

 

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats är inte kopplad till några varumärken. De äger alla varumärken, logotyper och bilder. Den här webbplatsens innehåll är endast för informationsändamål och är inte avsett som medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Om du har frågor om ett medicinskt problem, kontakta en läkare. Avvisa inte medicinsk rådgivning eller dröj inte med att få det på grund av denna webbplats.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.

Vanliga frågor

 1. Vad är Tizanidine Zanaflex?

  Tizanidin tillhör en klass av muskelavslappnande medel. Det appliceras vid behandling av spasmer, kramper och stramhet i muskler. Tizanidin ordineras också off-label för migränhuvudvärk och som ett antikonvulsivt medel.

 2. Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du missar en dos av Tizanidine, ta den så snabbt som möjligt. Men oavsett om det praktiskt taget är dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte dosen.

 3. Vad händer om du tar för mycket Zanaflex?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus.

 4. Hur förvarar man Tizanidin?

  Förvara dina läkemedel vid rumstemperatur mellan 68-77 grader F (20-25 grader C) från ljus och fukt. 

 5. Vad ska jag undvika när jag tar Tizanidin?

  Undvik att konsumera alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Zanaflex. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 6. Vilka är biverkningarna av Tizanidine Zanaflex?

  De vanligaste biverkningarna är dåsighet, förstoppning, huvudvärk, yrsel och kräkningar, diarré, gulfärgning av hud eller ögon. En mycket allvarlig allergisk reaktion inträffar sällan. 

 7. Vad är kontraindikationen?

  Tizanidin ska inte användas av gravida/ammande kvinnor eller barn eller av patienter som har visat en överkänslighetsreaktion mot det. Det är kontraindicerat att använda tizanidin tillsammans med måttliga eller potenta CYP1A2-hämmare.


Hur man köper Tizanidin utan prenumeration online?

Beräkna kostnad : EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Zanaflex utan recept inom 5 minuter

 1. Läs all viktig information om Tizanidine.

  Det är mycket viktigt att göra bra forskning om Tizanidin, titta i vår guide för att läsa om alla viktiga ämnen. Titta på alla olika typer av Tizanidin här.

 2. Titta på priserna på Tizanidine Zanaflex i ett av våra tabeller på denna sida.

  Efter att du gjort din första efterforskning råder vi dig att jämföra och titta på alla priser på Zanaflex. Titta på alla olika typer av tillgängliga doser här.

 3. Köp Tizanidine utan recept på 5 minuter i en pålitlig webshop.

  Välj en av de bästa leverantörerna av Tizanidin utan recept och ta emot din produkt inom 3-5 arbetsdagar. Titta på alla olika typer av läkemedel här.

  köpa tizanidin utan recept