Köp Tolterodine utan recept

köpa tolterodin utan recept

Köp Tolterodine utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Detrol online utan krångel och snabbt.

Aktiv beståndsdel: Tolterodin
Varumärken): Detrol

köpa Tolterodin Utan recept

vill du köpa Tolterodin uppkopplad? På denna sida kan du se var du kan beställa detta receptfritt läkemedel som du tidigare köpt från din läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en medicin för överaktiv blåsa som används för att behandla symtom på en överaktiv blåsa och anses vara säker av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Tolterodine utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Detrol utan recept

I tabellen nedan kan du se var du kan köpa Tolterodin utan recept, granskare från Drugsline.org har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Receptfria läkemedel ger det bästa Tolterodine-priset utan recept. De skickar över hela världen. deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Tolterodine utan recept.

Vad är Tolterodine

Tolterodin är en aggressiv kolinerg receptorantagonist med selektivitet för urinblåsan. Det kommer att öka urinblåsans förmåga, fördröjer den primära urineringsbehovet och minskar miktionsfrekvensen i hyperaktiv urinblåsa.

Tolterodin läkemedelsrekommendation

För akutinkontinens är omträning av urinblåsan det primära alternativet. Om den är otillräcklig effektiv, assistera behandlingen med en oral antikolinergikum med kontrollerad frisättning och/eller en dos en gång dagligen (darifenacin, fesoterodin, tolterodin, solifenacin). Fokuserar vanligtvis på huruvida den optimistiska effekten som uppnås uppväger de obekväma biverkningarna eller inte:

 • torr mun
 • förstoppning
 • fantasifull
 • förutseende frågor
 • kognitiva problem

Indikationer

 • Symtomatisk behandling av förhöjd brådska
 • frekvent urinering och/eller akut inkontinens
 • överaktiv blåsa syndrom

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

 1. Att vara gravid
  • Teratogenes: Hos människor, otillräcklig kunskap. Indikationer på skadlighet hos djur.
 2. Laktation
  • Övergång i bröstmjölk: Okänd.
 3.  Kontraindikationer
   • urinretention;
   • extrem ulcerös kolit, giftig megakolon;
   • myasthenia gravis;
   • otillräckligt reglerad trångvinkelglaukom.

Tolterodin Läkemedelsinteraktioner

Var särskilt uppmärksam när du kombinerar med robusta CYP3A4-hämmare i fall av "dåliga metaboliserare":

 • erytromycin
 • klaritromycin
 • ketokonazol
 • itrakonazol
 • mikonazol
 • HIV-proteashämmare

Se även upp när du kombinerar med läkemedel som förlänger QT-intervallet

 • kinidin
 • disopyramid
 • sotalol
 • tricykliska antidepressiva medel
 • vissa antipsykotika
 • makrolidantibiotika
 • fluorokinoloner
 • vissa antimykotika

Antikolinerga resultat kan också läggas till när de används tillsammans med olika mäklare som har en parasympatisk effekt. Tolterodin minskar effekten av mäklare som främjar gastrointestinal motilitet. Effekten av tolterodin minskar av parasympatikomimetika.

Tolterodin Dosering

Oavsett variationer i farmakokinetiken mellan "ultrasnabb" och "dålig metaboliserare" (CYP2D6), är det vetenskapliga svaret på den identiska dosen av tolterodin jämförbar i varje variant av drabbade.

 • Förhöjd brådska, frekvent urinering och/eller brådskande inkontinens
  • Vuxna
   • Verkligen användbar dos: 2 mg 2×/dag eller 4 mg hanterad lanseringskapsel (mga) 1×/dag. Vid besvärande obekväma biverkningar: 1 mg 2×/dag eller 2 mg kapsel mga 1×/dag. Efter 2-3 månader, överväg behovet av ytterligare terapi.
   • Vid nedsatt leverfunktion eller extrem njuroperation (≤ 30 ml/min): 1 mg 2×/dag eller 2 mg kapsel mga 1×/dag.
  • Administrering: svälj kapseln komplett.

Tecken på överdosering

 • Förlitar sig på svårighetsgrad:
  • logiproblem
  • miktionsproblem
  • takykardi
  • andningsinsufficiens
  • centrala antikolinerga resultat
   • extremt nöje
   • hallucinationer
  • kramper

Avhjälpa: Om det ändå är till hjälp, magsköljning och administrering av aktivt kol. Hantera takykardi med en β-blockerare, urinretention med kateterisering, uttalad agitation eller kramper med ett bensodiazepin och extrema centrala antikolinerga resultat med fysostigmin.

Tolterodin försiktighetsåtgärder

Använd varning med: viktig obstruktion av urin- eller mag-tarmkanalen; dessutom med:

 • autonom neuropati
 • hiatusbråck
 • njur- eller leverinsufficiens

Se även upp med hotelement för QT-förlängning motsvarande:

 • bradykardi
 • hypokalemi
 • hypokalcemi
 • hypomagnesemi
 • komikation med medicin som förlänger QT-intervallet
 • medfödd eller förvärvad QT-förlängning
 • nuvarande hjärtsjukdomar motsvarande:
  • arytmi
  • myokardischemi
  • kranskärlssvikt

Effekten av tolterodin hos ungdomar har inte visats. Dessa läkemedel kan ha en effekt på flexibiliteten att köra bil och använda maskiner. 

Detrol biverkningar

 • torr mun
 • Huvudvärk
 • hjärtklappning
 • Yrsel, parestesi, dåsighet, trötthet
 • Torka porer och hud
 • Torra ögon, fantasifull och förutseende funktionsnedsättning, logiproblem
 • Dyspepsi, kräkningar, magsmärtor, förstoppning, diarré, flatulens
 • Dysuri, urinretention
 • Bihåleinflammation, bronkit
 • Perifert ödem
 • Viktförvärv
 • Bröstvärk
 • takykardi
 • arytmi
 • kranskärlssvikt
 • Nervositet, reminiscensförlust, förbättras vid demens
 • Gastro-esofageal reflux
 • Överkänslighet

Nästa har dessutom rapporterats: anafylaktiska reaktioner tillsammans med angioödem. Flushing (extrem). Förvirring, hallucinationer, desorientering. När du använder kapseln med kontrollerad frisättning inträffar vissa obekväma biverkningar med en minskad frekvens.

varning

Information om psykotiska störningar, inkluderad i recensionen av Tolterodine, används uteslutande för de informativa funktionerna och bör inte tänkas på alternativ till licensierad sjukvård eller remiss från distributören av hälsovårdsbehandling.

 

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats är inte kopplad till några varumärken. De äger alla varumärken, logotyper och bilder. Den här webbplatsens innehåll är endast för informationsändamål och är inte avsett som medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Om du har frågor om ett medicinskt problem, kontakta en läkare. Avvisa inte medicinsk rådgivning eller dröj inte med att få det på grund av denna webbplats.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 1. Vad är Tolterodine Detrol?

  Detrol innehåller tolterodin tartrat, ämnet i klassen kolinerga (acetyl-kolin) receptorblockerare. Läkemedlet används för att minska spasmer i blåsmusklerna, överaktiv blåsa med symtom på urininkontinens och frekvens.

 2. Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du missar en dos Tolterodine, ta den så snabbt som möjligt. Men oavsett om det praktiskt taget är dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte dosen.

 3. Vad händer om du tar för mycket Zanaflex?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus.

 4. Hur förvarar man Tolterodine?

  Förvara i rumstemperatur 15-30 C (59-86 F) borta från fukt och värme.

 5. Vad ska jag undvika när jag tar Tolterodine?

  Undvik att konsumera alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Detrol. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 6. Vilka är biverkningarna av Tolterodine Detrol?

  De vanligaste biverkningarna inkluderar bröstsmärtor, snabb eller ojämn hjärtfrekvens, förvirring, smärtsam eller svår urinering, hallucinationer, urinering mindre än vanligt eller inte alls.


Hur man köper Tolterodin utan prenumeration online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Detrol utan recept inom 5 minuter

 1. Läs all viktig information om Tolterodine.

  Det är mycket viktigt att göra bra forskning om Tolterodin, titta i vår guide för att läsa om alla viktiga ämnen. Titta på alla olika typer av Tolterodine här.

 2. Titta på priserna på Tolterodine Detrol i en av våra tabeller på denna sida.

  Efter att du gjort din första efterforskning råder vi dig att jämföra och titta på alla priser på Detrol. Titta på alla olika typer av tillgängliga doser här.

 3. Köp Tolterodine utan recept på 5 minuter i en pålitlig webshop.

  Välj en av de bästa leverantörerna av Tolterodin utan recept och ta emot din produkt inom 3-5 arbetsdagar. Titta på alla olika typer av läkemedel här.

  köpa tolterodin utan recept