Köp Trihexifenidyl utan recept

köp trihexifenidyl utan recept

Köp Trihexifenidyl utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Artane online utan krångel och snabbt.

Aktiv beståndsdel: Trihexifenidyl
Brans (er): Artane

köpa Trihexifenidyl Utan recept

vill du köpa Trihexifenidyl uppkopplad? On this page you can see where you can order this medicine Without Prescription previously acquired from your doctor. Safe, trustworthy and discreet. This drug belongs to a women’s health medications to treat advanced breast cancer in postmenopausal women and is considered safe by several doctors to order online. Do you want to know more? Then check de vanliga frågornahur man köper trihexifenidyl utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Beställ Artane utan receptpriser

I följande tabell kan du se var du kan beställa Trihexyphenidyl utan recept, granskare från Drugsline.org har kontrollerat alla priser på internet och kommit fram till att Receptfria läkemedel delivers the best Trihexyphenidyl price without prescription. They ship worldwide. their stocks are located both within EU and overseas, and they provide excellent service for buying Trihexyphenidyl without prescription.

Vad är Trihexifenidyl

Trihexifenidyl - oregelbunden antipsykotisk medicin. Blockerar dopaminreceptorer i CNS såväl som konflikter med dopaminknappen i grundläggande gangliya såväl som i limbiska delar av neoncephalon. Det tas vid överkänslighet, störningar i det hemopoietiska systemet (tillsammans med anamnes), alkoholhaltig och skadlig psykos, myasteni, koma.

Artane droganvändningar

Artane används ensam eller tillsammans med olika läkemedel (t.ex. levodopa) att hantera Parkinsons sjukdom. Genom att förbättra muskelhanteringen och sänka styvheten, detta medicin tillåter extra regelbundna handlingar av kroppen eftersom sjukdomstecknen minskar.

Artane kan också användas för att hantera extrema muskelreaktioner för att lugna ner musklerna och olika negativa effekter från vissa läkemedel som kan användas för att hantera extrema illamående eller nervösa, psykologiska eller känslomässiga situationer, t.ex. haloperidol (Haldol®), loxapine (Loxitane®), proklorperazin (Compazine®), prometazin (Phenergan®), tiotixen (Navane®).

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder denna produkt

Ammande mödrar: Det är inte känt om detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk. Eftersom många läkemedel utsöndras i bröstmjölk, bör försiktighet iakttas när ARTANE (trihexifenidyl) administreras till en ammande kvinna. Som med andra antikolinergika kan trihexifenidyl orsaka laktationsdämpning. Därför ska trihexifenidyl endast användas om den förväntade nyttan för modern överväger den potentiella risken för barnet.

Pediatrisk användning: Säkerhet och effektivitet hos barn har inte fastställts. 

Allmän: Patienter med hjärt-, lever- eller njursjukdomar eller med högt blodtryck bör övervakas noggrant. Eftersom ARTANE (trihexifenidyl) har atropinliknande egenskaper, bör patienter på långtidsbehandling övervakas noggrant med avseende på ofördelaktiga reaktioner. Eftersom ARTANE (trihexifenidyl) har parasympatolytisk aktivitet bör den användas med försiktighet hos patienter med glaukom, obstruktiv sjukdom i mag -tarm- eller könsorganen och hos äldre män med eventuell prostatahypertrofi. Börjande glaukom kan utfällas av parasympatolytiska läkemedel såsom ARTANE (trihexifenidyl).

Trihexifenidylläkemedelsinteraktioner

Även om vissa läkemedel inte ska användas kollektivt i något avseende, kan två helt olika läkemedel under olika omständigheter också användas kollektivt, även om ett samspel eventuellt skulle hända. Under dessa omständigheter kan din läkare behöva ändra dosen, eller andra försiktighetsåtgärder kan också behövas. När du tar detta läkemedel är det särskilt viktigt att din sjukvårdspersonal vet om du tar något av de läkemedel som anges nedan. Följande interaktioner har valts utifrån idén om deras potentiella betydelse och är inte i huvudsak allomfattande.

Andra interaktioner

Vissa läkemedel ska inte användas vid eller under tiden för att äta eller äta vissa typer av måltider eftersom interaktioner kan inträffa. Att använda alkohol eller tobak med säker medicin kan också utlösa interaktioner. Diskutera tillsammans med din sjukvårdspersonal om du använder din medicin tillsammans med måltider, alkohol eller tobak.

Korrekt användning av trihexifenidyl

 • Ta denna medicin dag efter dag precis som din läkare har beställt i ett försök att förbättra din situation så mycket som möjligt.
 • Ta inte extra av det, ta det inte extra vanligtvis, och ta det inte under en längre tid än din läkare beställde.
 • Du kan ta detta läkemedel tidigare än eller efter måltider, även om det normalt tas tillsammans med måltider.

Trihexifenidyldosering

Dosen av detta läkemedel ska vara helt olika för olika patienter. Följ din läkares instruktioner eller instruktionerna på etiketten. Följande data består enbart av de vanliga doserna av detta läkemedel. Om din dos är helt annorlunda, ändra inte den förutom att din läkare säger åt dig att vidta åtgärder.

Mängden läkemedel som du helt enkelt tar beror på läkemedlets kraft. Dessutom beror mångfalden av doser du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur stor tid du tar drogerna på den medicinska nackdelen som du använder läkemedlen för.

 • För oralt dosering typ (elixir eller tabletter):
  • För Parkinsons sjukdom:
   • Vuxna: Först 1 milligram (mg) så snart som en dag. Din läkare kan öka din dos efter behov. Dosen är dock normalt inte mer än 15 mg per dag, uppdelat i uppdelade doser 3 eller 4 gånger per dag.
   • Barn: Användning och dos måste avgöras av din läkare.
  • För negativa effekter som orsakas av olika läkemedel:
   • Vuxna: 5 till femton milligram (mg) per dag, ges i uppdelade doser 3 eller 4 gånger per dag.
   • Barn: Användning och dos måste avgöras av din läkare.

Missad dosering

Om du missar en dos, ta den så snabbt som möjligt. Oavsett om det är nästan dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

Artane förvaring

 1. Förvara i en sluten behållare vid rumstemperatur, bort från värme, fukt och direkt skonsam. Undvik att frysa.
 2. Håll dig utom räckhåll för ungdomar.
 3. Håll inte föråldrad medicin eller medicinering nu inte önskad.
 4. Fråga din sjukvårdspersonal hur du måste eliminera all medicin du inte använder.

Trihexifenidyl biverkningar

Tillsammans med de önskade resultaten kan ett läkemedel utlösa några negativa effekter. Även om inte alla dessa negativa effekter kan inträffa, om de händer skulle de vilja ha läkarvård. Kontakta din läkare omedelbart om någon av de följande negativa effekterna inträffar:

 • Kramper eller ont i buken eller magen
 • uppblåsthet
 • förstoppning
 • vanföreställningar om förföljelse, misstro, misstänksamhet eller stridighet
 • extrem torrhet i munnen
 • falska uppfattningar som inte kan ändras med info
 • brist på mattrang
 • illamående eller kräkningar
 • se, lyssna på eller känna problem som inte finns där
 • porer och hudutslag
 • ont i magen
 • svullna, smärtsamma eller ömma lymfkörtlar på ansiktet eller halsen

Andra negativa effekter som inte anges kan också hända hos vissa drabbade. Om du upptäcker några andra resultat, kontrollera tillsammans med din sjukvårdspersonal. Ring din läkare för medicinsk rekommendation om negativa effekter.

varning

Information om psykotiska störningar, som ingår i granskningen av Trihexyphenidyl, används uteslutande för de informativa funktionerna, och bör inte tänkas på alternativ till licensierad sjukvård eller remiss till vårdgivaren. 

 

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats är inte kopplad till några varumärken. De äger alla varumärken, logotyper och bilder. Den här webbplatsens innehåll är endast för informationsändamål och är inte avsett som medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Om du har frågor om ett medicinskt problem, kontakta en läkare. Avvisa inte medicinsk rådgivning eller dröj inte med att få det på grund av denna webbplats.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 1. Vad är Trihexyphenidyl Artane?

  Trihexyphenidyl is used to treat symptoms of Parkinson’s disease. It can be prescribed alone or in combination with other medications. It controls rigidity, drooling, tremors and other Parkinson’s disease. 

 2. Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du saknar en dos Trihexyphenidyl, ta den så snabbt som möjligt. Oavsett om det är nästan dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte.

 3. Vad händer om du tar för mycket Artane?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller 911. Du kan behöva akut vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus

 4. Hur Trihexifenidyl ska förvaras?

  Förvara vid temperaturen mellan 15–30 C (59–86 F), borta från värme, fukt, ljus och barn.

 5. Vad ska jag undvika när jag tar trihexifenidyl?

  Undvik att dricka alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Artane. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 6. Vilka är biverkningarna av Trihexyphenidyl Artane?

  De allvarligaste biverkningarna är svår neutropeni (låga vita blodkroppar), blödning (gastrointestinal eller cerebral), trombotisk trombocytopen purpura (TTP), huvudvärk, matsmältningsbesvär, rodnad. Sök omedelbart medicinsk hjälp om dina biverkningar inte avtar på flera timmar.

 7. Vad är kontraindikationen?

  Du kan behöva en speciell dosjustering eller så kanske du inte kan ta detta läkemedel om du har en lever- eller njureinfektion eller om du har mag -tarmproblem.


℡ Hur man köper Trihexifenidyl utan prenumeration online?

Beräkna kostnad : 50 EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

How to buy Artane Without Prescription within 5 minutes

 1. Läs all viktig information om Trihexifenidyl.

  Det är mycket viktigt att göra bra forskning om Trihexifenidyl, titta i vår guide för att läsa om alla viktiga ämnen. Titta på alla olika typer av trihexifenidyl här.

 2. Titta på priserna på Trihexifenidyl Artane i en av våra tabeller på den här sidan.

  Efter att du gjort din första undersökning, råder vi dig att jämföra och titta på alla priser på Artane. Titta på alla olika typer av tillgängliga doser här.

 3. Köp Trihexyphenidyl utan recept på 5 minuter i en pålitlig webbshop.

  Välj en av de bästa leverantörerna av Trihexifenidyl utan recept och ta emot din produkt inom 3-5 arbetsdagar. Titta på alla olika typer av läkemedel här.
  köp artane utan recept