Köp Warfarin utan recept

köpa warfarin utan recept

Köp Warfarin utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Coumadin online utan krångel och snabbt.

Aktiv beståndsdel: Warfarin
Varumärken): Coumadin

Beställ Warfarin Utan recept

vill du köpa Warfarin uppkopplad? På denna sida kan du se var du kan beställa detta receptfritt läkemedel som du tidigare köpt från din läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en hudvårds- och dermatologiska medicin för att behandla akne och anses vara säker av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Warfarin utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Köp Coumadin utan recept

I följande tabell kan du se var du kan beställa Warfarin utan att använda recept, recensenter från Drugsline.org har kollat alla priser på internet och kommit fram till att Receptfria läkemedel ger det bästa Warfarin-priset utan recept. De skickar över hela världen. deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Warfarin utan recept.

DoseringKvantitetPrisKontrollera produkten
5 mg30 piller€ 101.00
5 mg60 piller€ 139.00
5 mg90 piller€ 161.00
5 mg120 piller€ 185.00
5 mg180 piller€ 219.00

Vad är Warfarin

Warfarin är ett oregelbundet antipsykotisk medicin. Blockerar dopaminreceptorer i CNS såväl som konflikter med dopaminknappen i grundläggande gangliya såväl som i limbiska delar av neoncephalon. Det tas vid överkänslighet, störningar i det hemopoietiska systemet (tillsammans med anamnes), alkoholhaltig och skadlig psykos, myasteni, koma.

Vem behöver Coumadin?

Antikoagulerande läkemedel, såsom warfarin, ordineras ofta för personer som har haft ett tillstånd som orsakats av en blodpropp, såsom: en stroke. en hjärtattack. djup ventrombos – en blodpropp i en djup ven i kroppen, vanligtvis i ett ben.

Vad är Coumadin och hur fungerar det?

Warfarin (Coumadin) verkar genom att störa hur din kropp använder vitamin K. Metabolismen av warfarin (Coumadin), vitamin K och vitamin K-beroende koaguleringsfaktorer sker i din lever. Warfarin (Coumadin) förhindrar produktionen av vitamin K-beroende koaguleringsfaktorer.

Hur fungerar warfarin som blodförtunnande?

Warfarin blockerar levern från att använda vitamin K för att skapa koaguleringsfaktorer. Detta tunnar ut ditt blod, så det tar längre tid att koagulera. Warfarin tar cirka 3 dagar att bygga upp sin blodförtunnande effekt. Men det kan ta veckor eller till och med månader innan du bestämmer dig för rätt dos.

Coumadin droganvändning

Warfarin består av den livliga ingrediensen warfarin. Den typen av botemedel kallas antikoagulant. Vissa individer söker råd från antikoagulantia som "blodförtunnare". Det hjälper till att förhindra blod från extrem koagulering eller bildning av farliga proppar. Extrem koagulering inträffar vanligtvis när den kroppsliga rörligheten är låg. Om extrem koagulering inte hanteras, kommer det möjligen att leda till kritiska hälsoproblem som liknar stroke eller hjärtinfarkt. Fråga din läkare om du har några frågor om varför denna medicin har ordinerats åt dig. Din läkare kunde ha ordinerat det för ett ytterligare syfte.

Vilka är de långsiktiga effekterna av Warfarin?

Warfarin är förknippat med dessa sällsynta men allvarliga biverkningar: vävnadsdöd, eller kallbrand, och kalcifylax, som involverar förkalkning av en patients blodkärl. Det smärtsamma tillståndet leder ofta till sepsis och organsvikt och är dödligt 60 till 80 procent av tiden.

Kan Warfarin påverka din syn?

Studier har visat att patienter med våt AMD, som orsakar blödningar från onormala blodkärl i gula fläcken, kan få större mängder blod in i ett utrymme under näthinnan (subretinala blödningar) om de tar warfarin. Detta kan leda till allvarligare synförlust.

Kan Warfarin skada dina njurar?

Mekanismen som leder till njurskada är glomerulär blödning och protrombintid för röda blodkroppar. Nyligen fann man att warfarin orsakar njurskador hos patienter med kronisk njursjukdom och är också associerat med progression av njursjukdom.

Kan jag dricka kaffe när jag tar Warfarin?

Man drog slutsatsen att koffein har förmågan att hämma metabolismen av warfarin och öka dess plasmakoncentration och därmed antikoagulerande effekter. Patienter bör därför rådas att begränsa den frekventa användningen av koffeinrika produkter, t.ex. te och kaffe under warfarinbehandling.

Kan du få en stroke när du tar warfarin?

Stroke kan förekomma hos patienter på warfarin trots antikoagulering. Patienter med lågt internationellt normaliserat förhållande (INR) bör teoretiskt ha större risk för ischemi än de som är terapeutiska.

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft blod eller blödarsjuka; blödningsproblem, särskilt i magen eller matstrupen (rör från halsen till magen), tarmar, urinvägar eller urinblåsa eller lungor; högt blodtryck; hjärtattack; angina (bröstsmärta eller tryck); hjärtsjukdom

 • Ta inte Warfarin om du är gravid. Det kan ha en effekt på ditt skapande barn.
 • Amma inte om du tar detta läkemedel. Den livliga ingrediensen i Warfarin går över i bröstmjölken och det finns en risk att ditt barn också kan påverkas.
 • Ta inte Warfarin om du råkar vara benägen att bara blöda, har livliga sår eller har oregelbundna blodkroppar. Denna medicin kan göra blödningstendenserna värre.
 • Ta inte Warfarin om du har medel till extrem hypertoni. Risken för blödning kan också öka om du tar denna medicin.
 • Ta inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som är tryckt på förpackningen eller om förpackningen är trasig eller visar tecken på manipulering. Om den har gått ut eller är trasig, lämna tillbaka den till din apotekspersonal för kassering.
 • Om du är osäker på om det är bäst att börja ta denna medicin eller inte, diskutera med din läkare.
 • Ta inte Warfarin om du är allergisk mot:
  • någon medicin som innehåller warfarin
  • något av ämnena som anges på ytterkanten av denna broschyr
  • Några av tecknen på en allergisk reaktion kan omfatta:
  • andnöd
  • väsande andning eller problem med andningen
  • svullnad i ansikte, läppar, tunga eller olika delar av kroppen
  • utslag, klåda eller nässelutslag på porerna och huden

Innan du tar detta läkemedel

 • Informera din läkare om du har allergiska reaktioner mot andra läkemedel, måltider, konserveringsmedel eller färgämnen.
 • Informera din läkare om du har eller har haft någon av följande medicinska omständigheter:
  • lever-, njur- eller tarmsjukdom som liknar celiaki
  • högt blodtryck
  • brist på protein C
  • ett sår i buken eller tunntarmen (duodenum)
  • rosa eller svarta tarmrörelser
  • blödningstendenser
  • kostymer eller kramper
  • sköldkörtelproblem
  • kranskärlsproblem
  • psykiatriska problem
  • extrem diabetes
  • långvariga infektioner, diarré, kräkningar eller feber
  • alkoholism
  • extrema allergiska reaktioner
 • Informera din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid eller ammar.
  • Din läkare kan prata med dig om farorna och fördelarna.
 • Informera din läkare om du råkar ut för:
  • kommer att ha någon tandvård
  • har nyligen haft eller kommer att genomgå några kirurgiska ingrepp eller operationer
  • påbörjar några sportaktiviteter som kommer att sluta med traumatisk skada

När du inte har informerat din läkare om något av ovanstående, informera dem innan du börjar ta Warfarin.

Warfarin läkemedelsinteraktioner

Informera din läkare eller apotekspersonal om du tar några andra läkemedel, tillsammans med alla som du precis fått och inte använder ett recept från ditt apotek, livsmedelsbutik eller hälsokostaffär. Vissa mediciner och måltider och Warfarin kan ingripa med varandra. Dessa omfamnar:

 • aspirin
 • något botemedel som används för att hantera artrit (tillsammans med glukosamin och kondroitin)
 • vissa läkemedel som används för att hantera blodproppar, kranskärlsangrepp eller angina
 • antihistaminer eller andra hosta eller kyliga preparat
 • vissa antibiotika
 • laxermedel
 • C-vitamin
 • vitamin E
 • vitamin Okej
 • Johannesört
 • olika naturliga preparat (liknande vitlök, ginseng, macka, gingko biloba och ingefära)
 • intag av alkohol
 • tranbärs- och grapefruktjuice
 • konsumerar enorma mängder oerfarna bladgrönsaker och/eller drastiska modifieringar av kostvanorna

Dessa läkemedel kan också påverkas av Warfarin eller kan ha en effekt på hur bra det verkligen fungerar. Du kanske vill ha helt andra mängder av dina mediciner, eller så kan du behöva ta helt andra mediciner. Din läkare och apotekspersonal har extra data om läkemedel att se upp med eller hålla sig borta från när du tar denna medicin.

Korrekt användning av Warfarin

 1. Svälj tabletterna komplett med ett glas vatten.
 2. Krossa eller tugga inte tabletterna.
 3. Ta din medicin vid ungefär samma tid varje dag. Att ta det på samma tid varje dag kan ha den perfekta effekten. Det kommer dessutom att visa dig hur du ska tänka på när du ska ta det. Det spelar ingen roll om du råkar ta denna medicin tidigare än eller efter måltider.
 4. Fortsätt att ta din medicin så länge som din läkare säger till dig. Denna medicin hjälper till att reglera din situation, men behandlar den inte.
 5. Sluta inte ta Warfarin eller minska din dos om inte din läkare säger åt dig att göra det.

Warfarin Dosering

Följ alla instruktioner som din läkare eller apotekspersonal givit dig noggrant. De kan skilja sig från kunskapen i denna broschyr. Om du inte uppfattar anvisningarna på flaskan, fråga din läkare eller apotekspersonal om hjälp.

Följ din läkares instruktioner exakt om hur mycket Warfarin du ska ta. Helt olika individer kräver helt olika mängder av denna medicin och dosen anpassas för att passa dig. Din läkare kommer att bestämma hur mycket du ska ta via blodbedömningar. Det är mycket viktigt att bevara hela din läkares möten så att dina framsteg kan kontrolleras

Missad dosering

 • Oavsett om det är lägre än 8 timmar tidigare än din efterföljande dos, hoppa över dosen du missade och ta din efterföljande dos om du känner att du är menad att göra det.
 • I vilket fall som helst, ta det så snabbt som du har i åtanke, varefter du återgår till att ta din medicin som du brukar.
 • Ta inte en dubbel dos för att kompensera för den dos du precis missat.
 • Detta kan i allt högre grad förbättra möjligheten att du får en oönskad aspektpåverkan.
 • Om du är osäker på vad du ska göra, fråga din läkare eller apotekspersonal.
 • När du har svårt att komma ihåg att ta din medicin, fråga din apotekspersonal om några tips.

Coumadin förvaring

 1. Förvara dina tabletter i flaskan tills det är dags att ta dem. Om du tar ut tabletterna ur flaskan kanske de inte håller sig bra.
 2. Förvara dina tabletter på en sval torr plats där temperaturen håller sig under 30°C. Bevara tabletterna borta från milda.
 3. Återförsälja inte Warfarin eller någon annan medicin, inom toaletten eller nära ett handfat. Lämna den inte på en fönsterbräda eller i bilen. Värme och fukt kan skada vissa läkemedel.
 4. Bevara den där barnen inte kan nå den. Ett låst skåp inte mindre än en och en halv meter över botten är en effektiv plats för återförsäljare av läkemedel.

Förfogande: Om din läkare säger åt dig att sluta ta denna medicin eller om utgångsdatumet har gått ut, fråga din apotekspersonal vad du ska göra med eventuell medicin som blir över.

Warfarin försiktighetsåtgärder

 • Frågor du kan göra
  • Om du är på väg att börja med någon ny medicin, påminn din läkare och apotekspersonal om att du tar Warfarin.
  • Informera några andra läkare, tandläkare och farmaceuter som hanterar dig att du tar denna medicin.
  • Om du ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp, informera kirurgen eller narkosläkaren att du tar denna medicin. Det kan ha en effekt på olika läkemedel som används under hela kirurgiska ingreppet.
  • Om du blir gravid medan du tar denna medicin, informera din läkare omedelbart.
  • Om du är på väg att få några blodbedömningar, informera din läkare att du tar denna medicin. Det kan ingripa med resultaten av vissa bedömningar.
  • Spara hela din läkares möten så att dina framsteg kan kontrolleras.
  • Försök att äta en balanserad kost. Detta minimerar risken för att måltiderna du äter stör Warfarin.

 • Frågor du inte kunde göra
  • Ta inte Warfarin för att hantera vissa andra besvär förutom att din läkare säger åt dig att göra det.
  • Börja eller sluta inte ta några andra läkemedel medan du tar Warfarin, förutom att du har talat med din läkare.
  • Ge inte din medicin till någon annan, även när de har samma situation som du.
  • Sluta inte ta din medicin eller minska dosen utan att kontrollera med din läkare.
  • Det finns två tillverkare av warfarin som kallas Coumadin. Byt inte från en modell till den motsatta.

 • Problem att se upp med
  • Se upp när du kör eller arbetar med utrustning tills du förstår hur Warfarin påverkar dig.
  • Drick inte alkohol medan du tar denna medicin.
  • Om du verkligen känner dig yr, yr eller svimmar när du går ur sängen eller reser dig upp, res dig långsamt. Att stå upp långsamt, särskilt när du reser dig upp från madrass eller stolar, hjälper din kropp att vänja sig vid förändringen på plats och blodstress. Om denna nackdel fortsätter eller kommer att förvärras, diskutera med din läkare.

Warfarin biverkningar

Informera din läkare eller apotekspersonal så snabbt som möjligt om du inte riktigt mår bra när du tar Warfarin. Detta läkemedel hjälper de flesta individer med extrem koagulering, men det kan ha oönskade negativa effekter hos bara ett fåtal individer. Alla läkemedel kan ha negativa effekter. I allmänhet är de kritiska, oftare än inte verkar de inte vara det. Du kanske vill ha medicinsk behandling om du råkar hamna bland de negativa effekterna.

Informera din läkare så snabbt som möjligt om du råkar upptäcka något av följande:

 • blåmärken
 • näsblod
 • blödning från tandköttet efter borstning
 • förhöjda menstruationsrörelser eller tyngre varaktigheter
 • lila & fläckiga tår
 • långvarig blödning från skärsår
 • svullna anklar
 • smärtsam svullnad eller obehag
 • ont i magen
 • ledvärk
 • ihållande huvudvärk eller feber
 • icke-läkande sår eller lesioner eller fläckar av porer och hud

Om något av nästa inträffar, informera din läkare omedelbart eller gå till olycksfall och akut på ditt närmaste sjukhus:

 • rosa eller mörkbrun urin
 • ihållande diarré
 • rosa eller svarta tarmrörelser
 • kräkningar eller hosta upp blod
 • bröstvärk
 • problem med andning eller sväljning
 • extrema porer och hudsår
 • ett kritiskt fall eller skada

Listan ovan består av mycket kritiska negativa effekter. Du kanske vill ha akut medicinsk övervägande eller sjukhusvistelse.

varning

Information om psykotiska störningar, som ingår i recensionen av Warfarin, används uteslutande för de informativa funktionerna och bör inte övervägas som alternativ till licensierad sjukvård eller remiss från distributören av hälsovårdsbehandling.

 

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats är inte kopplad till några varumärken. De äger alla varumärken, logotyper och bilder. Den här webbplatsens innehåll är endast för informationsändamål och är inte avsett som medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Om du har frågor om ett medicinskt problem, kontakta en läkare. Avvisa inte medicinsk rådgivning eller dröj inte med att få det på grund av denna webbplats.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.


Vanliga frågor

 1. Vad är Warfarin Coumadin?

  Denna medicin undertrycker effekterna av vitamin K, som aktivt deltar i koagulering av blodet. Det resulterar i att förhindra bildning av blodproppar. 

 2. Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du missar en dos Warfarin, ta den så snabbt som möjligt. Men oavsett om det praktiskt taget är dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte doser.

 3. Vad händer om du tar för mycket Coumadin?

  Om en överdosering inträffar, namnge din läkare eller ring ditt närmaste sjukhus. Du kan ha akut medicinsk vård. Du kan också kontakta gifthanteringen på ditt lokala sjukhus.

 4. Hur förvarar man Warfarin?

  Förvara i rumstemperatur på en mörk torr plats.

 5. Vad ska jag undvika när jag tar detta läkemedel?

  Undvik att konsumera alkohol eller använda olaglig medicin när du tar Coumadin. De kan minska fördelarna (t.ex. förvärra din förvirring) och förbättra fientliga resultat (t.ex. sedering) av läkemedlet.

 6. Vilka är biverkningarna av detta läkemedel?

  De vanligaste biverkningarna inkluderar blödningar, hudnekroser är bland de farligaste. Svart tjärartad avföring, matsmältningsstörningar, blödning från näsan eller tandköttet, riklig och ihållande menstruationsflytning, orimliga blåmärken, håravfall.

 7. Vad är kontraindikationen?

  Akut blödning, lever- eller njursvikt, akut arteriell hypertoni, graviditet.


Hur man köper Warfarin utan prenumeration online?

Beräkna kostnad : EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur köp Coumadin utan recept inom 5 minuter

 1. Läs all viktig information om Warfarin.

  Det är mycket viktigt att göra bra forskning om Warfarin, titta i vår guide för att läsa om alla viktiga ämnen. Titta på alla olika typer av Warfarin här.

 2. Titta på priserna på Warfarin Coumadin i en av våra tabeller på denna sida.

  Efter att du gjort din första efterforskning råder vi dig att jämföra och titta på alla priser på Coumadin. Titta på alla olika typer av tillgängliga doser här.

 3. Köp Warfarin utan recept på 5 minuter i en pålitlig webshop.

  Välj en av de bästa leverantörerna av Warfarin utan recept och ta emot din produkt inom 3-5 arbetsdagar. Titta på alla olika typer av läkemedel här.

  köpa warfarin utan recept